2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Identifikace místa pro studnu

Vodní žíly vyznačené a identifikované na povrchu země můžeme využívat k vybudování studny. K vybrání vhodného místa pro studnu nám může rovněž pomoci znalost směru průtoku podzemní vodní žíly. Když chceme identifikovat tento směr, postavíme se s kyvadlem v ruce do středu vodní žíly a posouváme se v tomto pásmu jedním a potom druhým - opačným směrem. Budeme - li vnímat reakce, znamená to, že se pohybujeme po proudu vody. Takto můžeme projít celý úsek vodní žíly, který se nachází v zájmové oblasti - na zahradě, atd.

Jakmile zjistíme směr toku vody (dotazem na kyvadlo nebo virguli, aby potvrdila směr toku, nebo virgule, a nejlépe drát typu "vlaštovka" nám směr toku přímo ukáže), naladíme se mentálně k najití nejvhodnějšího místa pro vybudování studny. D o lokalizovaného místa, kde naše kyvadlo reaguje nejsilněji, nebo kam nás to směrovalo jinými metodami, zarazíme kolík. Takto označené místo není vždy nejvhodnější vzhledem ke stavbě ostatního zázemí, nebo vzhledem k provozu na danémmístě. V takovém případě je možno studnu vybudovat na kterémkoli jiném místě na vodní žíle.

Někteří lidé zejména na vesnicích, než začnou vrtat nebo kopat studnu, se snaží zjistit ještě lidovými obyčeji, jestli se opravdu na označeném místě voda nachází. Zatímto účelem toto místo zbaví drnu a potom na toto místo položí pánev naplněnou srstí, dnem nahoru. Jestliže po určitém čase srst navlhne, lze tvrdit, že blízko povrchu se spodní voda nachází. Jiní zakopou na onom místě do země hlíněný neglazurovaný hrnek, do kterého dávají prášek, který se skládá ze stejných, odvážených dílů síry, nepáleného vápna a síranu mědi. Hrnek se přikryje. Po uplynutí určité doby se hrnek vyjme a obsah hrnku se zváží. Pokud se obsah hrnku váhově zvětší víc než o deset procent, je důvod se domnívat, že spodní voda není hluboko, ale blízko pod povrchem.

O blízkosti vody také svědčí hustější mlha, která se nejednou vznáší nad místem při klidných ránech za bezvětří. Také některé stromy ukazují na přítomnost vody, jako například vrba, osika, jíva, topol, olše, a další. Tyto stromy rostou pouze na místech, kde je vysoká hladina spodní vody. Také je skupina rostlin, která stejně dobře roste nad vodními žilami jako i na místech neozářených. Patří k nim: bez černý, ostružina, komonice, kopřiva, blatouch, řebříček, a další.

Proces hledání vody lze také obrátit a začít hledat za zkoumaným terénem. Jestliže je v blízkém okolí studna s dostatkem dobré pitné vody, začneme průzkum od této studny a s kyvadlem v ruce kroužíme ve vzdálenosti 2 - 3 metry od jejího středu, a během tohoto obcházení studny musíme detekovat vodní žílu. Potom se chytíme jejího směru a postupujeme po žíle, nebo učiníme druhé průzkumné kolo okolo studny, tentokrát o větším průměru 8 - 10 metrů, a ověříme tak rovněž pokračování této vodní žíly, napájející onu studnu. Její směr a průběh vytyčíme kolíky nebo kameny a postupujeme v zachytávání směru žíly reakcemi až k zahradě, dvoru - místu našemu, na kterém chceme studnu kopati, pokud tímto směrem ona žíla směřuje. Pokud ne, je možné, že se pod území našeho terénu stáčí jiná vodní žíla z jiného směru a zůstává vždy otevřenou otázkou, která metoda je rychlejší a efektivnější.

Vyznačení všech vodních žil v zájmové oblasti je důležité vzhledem k reálnému negativnímu vlivu na pěstované rostliny nebo ovocné stromy.

Při volbě místa k vybudování studny musíme mít na mysli také tu skutečnost, aby do studny potom nevnikaly dešťové, nebo povodňové vody, proto by se studna měla nacházet na přirozené vyvýšenině, zhotovené při stavbě studny. Studna by se také měla nacházet alespoň 10 metrů od jakýchkoli zdrojů znečištění - chléva, hnojiště, smetiště, ohrady, atd. Na podložích dobře propustných (hrubozrnné písky, křemen) musí být tato vzdálenost ještě větší. Nesmíme budovat studny blízko hřbitovů, nemocnic, koželužen, a také na místech, kde dříve byly obytné budovy a hospodářské stavby (chlévy a pod.).

Rovněž měření místa pro výkop studny je vhodné stejným způsobem zopakovat za několik dní, neboť je známo, že i dobrý radiestezista se ne každého dne nachází v dobré radiestezijní kondici. Kopání nebo vrtání studny je nákladná investice, proto je lepší míti potvrzení od jednoho proutkaře 2x nebo od více proutkařů. Vliv na změnu vodních podmínek mají i deště, především dlouhotrvající. Z tohoto důvodu praxe proutkařů ukazuje nevhodnost dělání průzkumu za deště nebo bezprostředně po dešti. Je vhodnější vyjít měřit až po odtoku všech povrchových vod a uschnutí povrchu země, což bývá minimálně dva dny po dešti. Krátkodobé přerušované přeháňky však nemají podstatný vliv na změnu podzemních vodních podmínek.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)