2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Určení hloubky, vydatnosti a kvality vody

Důležitá věc především po finanční stránce, je znalost pravděpodobné hloubky vodní hladiny. Z toho důvodu je dobré prodloužit vyznačení průběhu vodních žil i za hranici pozemku, který nás zajímá. Tím způsobem můžeme dojít až ke studním sousedů. Pokud se ukáže, že sousedi z obou stran mají studny na stejné vodní žíle, lze odvodit pravděpodobná hloubka z průměrných hloubek sousedů. Pokud nás vodní žíla dovede pouze ke studni jednoho souseda, pak po změření její hloubky odečteme, nebo přičteme ještě tolik metrů, jaký bude rozdíl hladin povrchu země mezi existující studnou a studnou projektovanou. Většinou vodní žíla probíhá logicky ve stejné výšce a je tedy akorát třeba dopočítat rozdíl výšek povrchu země vzhledem k terénní nerovnosti.

Určení hloubky vody zůstává komplikovanější. Je několik způsobů.První spočívá ve vlastním výpočtu. Stojíme na dříve zjištěné vodní žíle, v pravé ruce držíme kyvadlo nad zatlučeným kolíkem, který označuje místo pro studnu. Osobně se naladíme na vycítění pouze paprsku hloubky vody a necháme systém odpočítávání, že jeden pohyb - otočka, výkyv kyvadla, virgule, odpovídá přibližně metru hloubky, a potom na daném místě po dotazu odpočítáváme pohyby.

Třetí způsob využívá úhel 45 stupňů, kdy se jakoby hloubka promítá vodorovně stejně do vzdálenosti od kolíku, a my dle reakce kyvadla odkrokujeme vlastně vzdálenost rovnající se symbolicky hloubce, a tuto změříme. Způsobů a metod může býti neomezeně, toto jsou tři nejpoužívanější. Zda použít kyvadlo, nebo virguli, záleží na okolnostech a na tom, s čím se nám pohodlněji pracuje, na co jsme zvyklí, oba nástroje mají své nesporné výhody.

Třetí působ mívá výhodu, že si lze "odkrokovat" na zemi vrstvy štěrku a všech vrstev a tím, že se pohneme dopředu, nebo couvneme, lokalizujeme vrstvy přesně. (Podle nás opět mentální záležitost, lze aplikovat univerzálně na vše, a dobrá pomůcka.) Konkrétně se tedy můžeme na každém metru znova kyvadla dotázat, zda se v této hloubce nachází štěrk, písek, hlína, jíl, kámen... Nebo mi přijde pohodlnější s jedním dotazem procházet celou hloubku s virgulí, té náš pohyb nevadí a reaguje pohotově a jednoznačně. Zjišťování vrstev je důležité pro upřesnění hloubky výskytu vody, neboť těžké půdy jako jíl, nebo hlína, mění zjištěnou hloubku vodní hladiny.

Mentálně rovněž můžeme zjistit třeba otázku "Jaká je zde vydatnost? V krychlových metrech za hodinu?" a odpočítávat reakce kyvadla, nebo počítat vduchu až do reakce virgule. Potom se zaměříme na jakost vody. Ve svých mentálních dotazech je třeba brát ohled na to, že chemicky čistá voda je škodlivá našemu zdraví. Vhodná voda obsahuje správný poměr různých příměsí - sloučeniny železa, manganu, chlóru, siřičitanů, dusičnanů atd. Od sloučenin ve vodě se odvozuje může být voda nazývána jako zásaditá, kyselá, železitá, měkká, tvrdá. Od sloučenin organických - anorganických, se odvozuje průzračnost, barva a chuť. Chemicky čistá voda nemá žádnou vůni. Při určitém znečištění může zapáchat bahnem, hlínou, železem, sírou, čpavkem, atd. Chuť vody závisí na tom, co je v ní rozpuštěno. Vody obsahující humózní kyseliny, mají rašelinnou chuť, voda obsahující železo chuť inkoustu atd. Tvrdá voda chutná lépe, než měkká.

Mentálně vhodné dotazy pak jsou: Je tato voda vhodná k pití? (Bude vhodná i pro děti?) Je vhodná k pití po převaření? Obsahuje voda příměsi zdraví škodlivé? Jsou ve vodě choroboplodné zárodky - bakterie? Samozřejmě potom musí být všechny otázky jako je vhodnost vody po převaření - ověřeny. Těžko by stačilo kompetentním několik údajů kyvadla, byť starého léty prověřeného úspěšného proutkaře s dvacetiletou praxí.

Metod ověřování, jak kvality vody, jak třeba typů podloží, lze samozřejmě použít i více, často se používají metody "svědka", kterého tvoří vzorek půdy, nebo kvalitní vody v lahvi, a dotyčný se táže, zda je vrstva podloží, nebo kvalita pramene podobná, nebo lepší, horší, zda je voda měkčí, chutnější... Metodou svědka se rovněž hledají ztracené věci, osoby, nebo rudné žíly, poklady, když odbočím.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)