2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Psychotronika - věda tajemstvím zahalená...

Autorem tohoto slova je Fernand Clerc, poprvé jej použil v roce 1955 ve francouzském radiotechnickém časopise.

Zdeněk Rejda, známý český badatel v psychotronice ve své knize "Průvodce po psychotronice" Praha 1991 ji definoval takto:

Psychotronika je interdisciplinární vědní obor, zkoumající distanční interakce mezi živými organismy a jejich prostředím a s nimi spojené energetické a informační projevy. Ps. studuje vazby mezi vědomím, energií a hmotou.

Všeobecně je možné tvrdit, že živý organismus reaguje na porušení jakékoliv homogenity (stejnorodosti) pole, ve kterém se nachází nebo do kterého přichází. Lidský organismus pak reaguje vědomě - pomocí ukazatele - detektoru - virgule, nebo nevědomě.

Senzibilní schopnosti má většina lidí, objeví je však zřídka a náhodně. Pravidlem je: Jestliže chceš ovládat jiné, musíš nejdříve ovládat sebe samého. Pomůže klid, koncentrovanost, střídmost v jídle a zdravá životospráva.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)