2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Radiosteze a biolokace

Kovové proutky prý přinesly do Evropy mongolské kmeny. I kyvadélka se vyráběla z nejrůznějších materiálů, z černého dřeva, z kosti, ze zlata, ze skla, z bronzu, z mosazi, z mědi, z hliníku, z titanu.

Ve 20. století se začala v kyvadlech vydlabávat díra na umístění tzv. svědka - vzorku materiálu, který se v terénu hledal. Naši předkové hledali virgulí nejen rudy, kovy, ale i poklady ukryté pod zemí, v zříceninách a pod. Nejvíc rukopisných knížek, určených hledačům pokladů, bylo zasvěcených patronovi skrytých podzemních bohatství sv. Kryštofovi. Podle jeho jména lid pojmenoval tyto knížky "Kryštofky". V 18. století a na začátku 19. století se kromě sv. Kryštofa často vzýval a zaklínal archanděl Gabriel, aby pomocí posvátné virgule pomohl čarujícímu prosebníkovi vypátrat poklady - zlato, stříbro.

Rozkvět přírodních a technických věd v 19. století vyvolal rázný odpor proti lidovým pověrám a pověstem a věcem okolo používání virgulí a kyvadel, ale dnes se opět stalo předmětem moderních psychotronických průzkumů. Uplatnění se nachází i architektuře, při hledání ropy, lokalizaci nebezpečných patologických zlomů, hledání nezvěstných lidí a v alternativní medicíně. Rozvinuly se i nové názvy pro proutkaření:

Radiosteze - název vytvořil francouzský kněz abbé Bouly, který měl kromě teologického vzdělání velké vědomosti v oblastimedicíny a fytoterapie. Tento název je z latinského slova Radius (paprsek, záření) a z řeckého slova Sthesia (vnímání, citlivost), jde tedy o citlivost na záření.

Radiosteze je způsob detekce (odhalování, odkrývání) všeho, co v přírodě vibruje a vysílá záření.

Biolokace a Bioindikace - totožné názvy pro schopnost organismu (nejen lidského) v případě člověka interpretovat informace o terénu na určitém místě, předmětu, ale i živočiších a jiném člověku. Jev biolokace se užívá i při distančním (dálkovém) vytváření zónogramů, kdy například psychotronik kreslí na mapu - půdorys objektu, zóny a jiné zjištěné skutečnosti.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)