2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Radon

Radon prosakuje ze Země. Není vidět ani cítit, a nevíte, zda se zákeřně nenahromadil právě ve vaší ložnici. Radon je radioaktivní plyn bez chuti a zápúachu, lidskými smysly tedy nepostřehnutelný, a jestliže se vymkne kontrole a přesáhne únosnou hranici koncentrace, může i zabíjet.

Kde se bere? Všude kolem nás se nachází různé prvky uran-radiové řady. Proměnou těchto prvků, jejich rozpadem, vzniká i radon. V přírodě se nalézá velmi často. Velmi lehce proniká ze spodních vrstev geologického podloží na povrch. Pokud se nahromadí v uzavřených prostorách, může působit zdravotní těžkosti.

Nejčastěji proniká do domu z podloží, jestliže dům není podsklepený, je špatně izolovaný nebo jsou v něm mezery při kanalizačních, vodovodních a jiných rozvodech. Tam, kde se ještě bere voda ze studní, hlavně hlubokých, může se radon dostat do bytu ve vodě, která se rozkládá a uvolňuje. Třetí cestou jsou stavební materiály z druhotných surovin, popílku a různých odpadních materiálů které mohou být radioaktivní.

Radon sám o sobě neškodí, ale jeho produkty - trium, polonium a jiné. Ty se v nečistém prostředí usazují na prachových částicích a nám po vdechování na průduškách, kde svým vyzařováním působí zhoubně na tkáně a přirozená obměna bazálních buněk se může změnit na zhoubné bujení. Vzniká pak bronchogenní karcinom a ten je v současnosti prakticky neléčitelný a končí smrtí.

Jediná přirozená ochrana proti radonu je pravidelné větrání.

Proutkař, jestliže má podezření na výskyt radonu v bytě, může zavolat do Ústavu preventivní a klinické medicíny, nebo do Ústavu hygieny a epidemiologie a poprosit je, aby přišli změřit koncentraci Rn, nebo si zapůjčit dozimetr a měření provést sám. Žádné odrušení není možné.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)