2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Používání virgule a chybování

Proutek, virguli, si sami vyrobíme a nebo koupíme - mívají je ve specializovaných obchodech, čajovnách. Nejčastěji se používá dvojramenný proutek,rozdvojená větev odřezaná z lísky, vrby. nebo proutek udělaný z měděného drátu. Fungují proutky udělané i z jiných materiálů, i z umělé hmoty. Proutek držímě pevně a mysl musí být soustředěná. Nejdůležitější podmínka je vždy přesně v duchu formulovaná otázka (např. hledám vodu). Otázka musí být krátká, zřetelná a jednoznačná, a má zní tak, aby odpověď mohla být ANO nebo NE. Tedy hledám - li vodu, pramen, musím držet virguli s očekáváním reakce a potvrzujícího pohybu v případě, že pod místem, nad které jsem přešel, se nachází pramen. Pokud bych chtěl reakci na vodu obecně, dostanu ji i na procházející potrubí s vodou, protože tam voda je. Ale dostanu ji i v lese nad větším trsem trávy, protože i v ní je spousta vody. Pokud nedefinuji otázku přesně, neboli nezaměřím mysl co nejkonkrétněji, mohu zaznamenávat v průběhu měření mnoho reakcí, které nejsou vyvolány vodním zdrojem.

Pomoci si lze mnoha způsoby. Někteří se před hledáním vody čisté vody napijí a drží vodu v ústech, jiní mají ve svých virgulích a kyvadlech místo do kterého vkládají vzorky hledaného materiálu.

Podstatnou příčinou chyb při detekci zkušených proutkařů je i to, že vlastně nehledají, ale jen si něco ověřují. Zákazník se obvykle snaží informovat proutkaře o vlastních pozorováních a závěrech. Často jsou informace zatížené neobjektivitou, ale i představami zákazníka o ideálním umístění studny. Proutkař si zase může podle svých pozorování v terénu (konfigurace, vegetace, umístění jiných vodních objektů) vytvořit vlastní doměnku o poloze vodních zdrojů. Obě zavádějící informace pak mohou vyvolat reakci na úplně nesprávném místě.

Proto je nutno k měření a detekování přistupovat naprosto bez zatížení informacemi, ale i bez vlastních představ o možném výsledku. Těžko by se například dařilo objektivně detekovat přítomnost staré podzemní chodby (štoly ražené ve skalnatém podloží) skepticky laděným lidem, kteří jakmile sondáží narazí na "rostlou skálu", činí závěry, že pod rostlou skalou přeci nemohla chodba vésti... A takových je bohužel nejvíce, a zaujímají přední místa průzkumných týmů.

Zde se dostáváme k dalšímu aspektu, který, jak se zdá, je spolehlivý. Rozhodně v tom smyslu, že staré chodby a jiné podstatnější a mnohem hodnotnější hledané záležitosti jsou vlastně chybnými přístupy myšlení dokonale chráněny před objevením. Chráněny pro ty, kteří čistou hlavou a správným myšlením mohou detekovat cokoli a správně. A to je vlastně dobře. K tomuto je třeba ještě se zmínit o jakémsi nezávislém řízení událostí a o tom, že pokud není na objevení něčeho ještě zralá a správná doba, nebo správní lidé s čistými záměry a úmysly, je postaráno, aby k objevu, okrytí, v žádném případě prostě nedošlo. I s tímto máme veliké zkušenosti a člověk byměl toto vše respektovat a přistupovat ke všemu s úctou, neboť co je nám dáno, tomu se beztak nevyhneme.

Nebudu zde rozepisovat, co které pohyby jakého typu virgule nebo kyvadla znamenají, protože pokud člověk jenom přijme cizí zavedený systém odpovědí, může jej to omezovat. Ideální je vzít proutek, virguli do rukou, a nechat si odkývat, ukázat "ANO", "NE", a další případné varianty reakcí. Potom samozřejmě konkrétní praxe v terénu ukáže, že by bylo výhodnější, rychlejší a pohodlnější používat jiný nástroj pro detekci, nebo pozměnit systém reakcí a smyslu odpovědí. V žádném případě se neomezujte a neblokujte tím, že někdo má u kyvadla kroužení doprava jako "ANO", vodorovné kývání jako "NE" a podobně, protože pohyby jsou naprosto relativní. Sami si odpovědi vytestujte, případně pokud se vám zdá něčí zavedený systém odpovědí rozumný i pro vás, otestujte si vhodnost těchto jednotlivých odpovědí pro vás konkrétně.

Jako vodítko pro možné pohyby a odpovědi se lze v případě pružiny zmínit o kladném směru pohybu směrem k hledanému předmětu z vodorovné neutrální polohy - dolů, záporná reakce od hledaného předmětu je nahoru. Pružinová virgule může využívat i rotace, pro posouzení polarity je rozhodující počáteční pohyb nebo směr rotování, potom někdo i odpočítává rotace jako stupnici a u kterého čísla přestane pružina rotovat, to je ono číslo jako odpověď. Tímto způsobem lze detekovat hloubku chodby (pozor na rozlišení klenby a podlahy), léčitelé tím odpočítávají číslo čakry nebo procentuální stupnici atd.

U dělených virgulí (L - drátů) většinou platí překřížení jako kladná reakce, a rozevření od sebe jako záporná. Málokdo ví, že proutkařství bylo u nás zařazeno do oboru 904 528 a vykonává služby v inženýrské geologii a hydrologii.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)