2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Ochranné tvarové zářiče

Tvarová symbolika sehrávala významnou úlohu v náboženství, v astrologii, v magii a v dalších tajných naukách, jejichž znalost náležela jen úzkému okruhu zasvěcenců, převážně z řad kněžstva. I moderní věda dnes uznává, že tvarová symbolika, se kterou se setkáváme, nás staví před mnoho otazníků. Typickým příkladem jsou pyramidy. O těchto zářičích se na našich stránkách zmiňujeme na mnoha jiných místech, jsou to dvoj - troj rozměrná tělesa, schopná vyzařovat, pohlcovat, odrážet nebo měnit tvar a energetickou bilanci biopole, a tak ho ovlivňovat.

Vliv tvarových zářičů může být pozitivní, negativní, nebo indiferentní. Dosah účinku takového zářiče záleží od velikosti, vzdálenosti a směru působení na biosystém. Z dvojrozměrných zářičů třeba vzpomenout různé spirály, staroindické jantry a mandaly tibetských lamů. Působí i ornamenty na kobercích a ozdoby altajských šamanů. Mezi výrazně pozitivní tvarové zářiče patří nilský kříž anch, který byl součástí každého znaku faraonů.

Mezi pozitivní tvarové zářiče lze zařadit různé sakrální obrazy a sochy v našich kostelích, mezi výrazně negativní zářiče zase různé démony v asijských chrámech. V minulosti se do sýpek ve starém Egyptě vkládaly jako ochrana proti hlodavcům tvarové zářiče ve formě polokoulí uložených na sebe. Nesprávná manipulace s takovými zářiči je životu nebezpečná. Výzkumem tohoto zářiče se zabývali dva francouzští vědci Beizal a Morel. Sestrojili tzv. bombu C30, velmi nebezpečný zářič.

Tvarovými zářiči jsou i různé náhrdelníky a náušnice, i některé předměty denního užívání (já bych řekl, že je zářičem obecně vše). I umělecké dílo může být zdrojem rušivého patogenního působení. Výzkum v těchto směrech stále pokračuje a více se na něj chce zaměřit i naše badatelská společnost.

Uvítáme i vaše zkušenosti s tvarovými a jinými zářiči nebo vlivem patogenních zón na vás, rádi vám je zdarma přeměříme. Protože však nejsme výdělečná organizace a toto měření provádíme zdarma v rámci našeho bádání a záměrů pomoci lidem, nemůžeme slíbit, kdy se na měření ve vašem objektu dostane řada.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)