2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Patogenní zóny - výskyt a působení

Neopomíjitelnou součástí mikroklimatu našich domácností, pracovišť a ostatních míst, kde člověk často musí pobývat delší čas, jsou oblasti zamořené různými negativními energiemi. Většinou se jedná o kombinace a směsi těchto záření ze zdrojů běžně doprovázejících dnešního člověka, ale také ze zdrojů přírodních. Lidský organismus tato záření zachycuje, a to má za následek přiměřené poruchy v chemii buněk a nervového systému.

Náš organismus vnímá elektrické i magnetické pole a jejich anomálie, všechny druhy radiací a vibrací. Vždy, když zachytí nějaký druh energie, reaguje nejdříve na buněčné úrovni, kde jsou přirozeným následkem změny a narušení rovnováhy ve velmi složitých chemických reakcích v buněčných strukturách různých orgánů. Mají potom za následek další vyplývající nežádoucí reakce.

Buňky se snaží každou poruchu nejdříve eliminovat vlastní silou, což ale postupně vede k omezení produktivity buňky, jejímu vyčerpání či přiotrávení a zaplavení jejího okolí odpadními látkami nebo jedovatými zplodinami nenormálních chemických reakcí a následně poškození struktury a účelu buňky až k její destrukci.

Všechny tyto stupně sleduje vegetativní nervový systém, který může být sám také poškozen. Pomocí mechanismů za zvýšeného výdaje hormonů stimuluje tvorbu protilátek. Zvyšuje prokrvení poškozovaných orgánů a stimuluje orgány látkové výměny a čištění krve. Nervový systém tedy o negativnímn vlivu ví a reaguje na něj a nám na určitém místě jen nemusí být dobře. Je to zvláštní, protože pocity nás vlastně jinak neinformují.

Patogenní zóny jsou v drtivé většině směsmi škodlivých záření. Nemůžeme si proto být jisti, zda neuváženým odstíněním některých druhů záření náhodou patogenitu nezvýšíme.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)