2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Patogenní zóny a jejich různé další zdrojeNáš organismus vnímá elektrické i magnetické pole a jejich anomálie, všechny druhy radiací a vibrací a kde co. My si myslíme, že nic nevnímáme, ale ono se to vnímá samo. Náš organismus reaguje nejdříve na buněčné úrovni. Obvyklým jevem jsou změny ve velice složitých reakcích v různých buněčných strukturách různých orgánů. Buňky se snaží každou poruchu nejdříve eliminovat vlastní silou. To vede k omezení produktivity, potom vyčerpání a přiotrávení buňky a zaplavení jejího okolí odpadními látkami nebo jedovatými zplodinami nenormálních chemických reakcí, nakonec i poškození struktury a účelu buňky až k její destrukci.

Zdroje infrazvuku

Točivé motory a zvláště nevyvážené menší motory, kompresory chladniček, vzduchovače akvárií, transformátory, stykače, doprava v okolí, reproduktory a mnohé další. Podobně na nás působí hluk ve slyšitelných oblastech a ultrazvuk. Ty se ale lépe tlumí.
Tak jako se Mohamedův zpěvák nedivil, že rozkýval mešitu a začala se ve stejném rytmu kývat i sousední, nedivíme se ani my, že se kmity dlouhých vln přenesou z jednoho výškového domu na sousední. Zvláště, pokud jsou umístěny v zákrytu panelových sídlišť a mají stejné parametry, vytvoří obrovskou "ladičku".

Podzemní voda

Podzemní prameny, toky, cihlové stoky, jezera, říčky a řeky, nebo zakopané, ale stále aktivní studny jsou častým zdrojem nebezpečných patogenů. Spodní voda ovlivňuje svým působením přirozeně směrované a strukturované pole - magnetizmus země, velmi jej koncentruje na jednotlivá místa, nebo naopak tříští. Tím podzemní voda mění přirozený energetický tok částic, původně kladných a zdravých pro lidské biopole.

Voda a neutrina

Neutrina, sluneční částice procházející zemí, se pohybují rychlostí světla a prochází jakoukoliv hmotou bez zpomalení. Při průchodu spodní vodou je však jádra vodíku mohou zbrzdit. Takto zpomalené částice jsou pro lidský organismus nebezpečné a navíc se ještě dále zpomalí v lidském těle, které je také tvořeno ze 60% z vody.

Curryho a Hartmannovy mříže a pásy

Hartmannova síť tvoří průsečíky světových stran, Curryho síť je pak diagonální, pootočena o cca 45°, obě sítě tvoří jakýsi energetický plášť nad Zemí, přičemž oka obou sítí uzavírají navzájem kolmé pásy energetického pole o určitém charakteru a s rozestupy. Samotné pásy bývají silné 0,2 až 0,7 metru, resp. ohnisko nejsilnějšího působení. V menším bytě tedy nemusí být jednoduché, umístit postele a nebo pracovní stůl tak, aby nezasahoval do více než jednoho pásu. Pokud člověk pobývá v místě, kde se kříží dva pásy, nebo dokonce více pásů (měříme samozřejmě obě mřížky, kudy jejich pásy a pásy kolmé prochází), začíná se vliv těchto polí postupně projevovat na psychické i fyzické úrovni. Potvrzují nám to samotní lidé, např. paní měla postel tak, že spala nohama v křížení dvou pásů Hartmannovy sítě a ještě tím místem procházel jeden Curryho pás a nohy jí stále více bolely a natékaly. Její syn trpěl na silné bolesti hlavy - Hartmanův pás procházel podél přes polovinu jeho postele a dva Curryho pásy (kolmé) se ještě s tím Hartmanovým střetávaly přes polovinu jeho polštáře. Postupně jsme tak ve více případech zjistili jednoznačnou souvislost s potížemi nebo patologickými nálezy a podstatný vliv na zdraví a pohodu. Řešením kromě fyzického vyhýbání se průsečíkům pásů, bývají různé a různě drahé a účinné metody, jak ohniska působení pásů rozptýlit.

Curryho pásy

Objevitel: MUDr. Manfred Curry, ředitel medicínsko-bioklimatického institutu v Riederau ve Švýcarsku. Pásy probíhají od severozápadu k jihovýchodu a od severovýchodu k jihozápadu. Pásy mají charakter horizontálně polarizovaného záření vlnové délky 11-21 cm (max. 100 cm). Šíře pásů je 50-70 cm ve vzdálenosti 3,5 metru od sebe. Křížením se zvyšuje jejich patogenní účinek.

Hartmannovy pásy

Jsou pojmenovány podle MUDr.Ernsta Hartmanna, vedoucího výzkumného institutu geologické biologie v Eberbachu. Probíhají od severu k jihu a od západu k východu. Tyto pásy jsou stojaté vlny VKV (velmi krátké vlny) kosmického záření se zahuštěnými ionty sodíkového záření z atmosféry. Pásy jsou široké 25-30 cm a od sebe vzdálené 1-20 metrů. Každý páty pás je obzvláště agresivní a říká se mu "benker". Zesílený patogenní účinek je v oblasti jejich křížení.

Negativní kultovní místa

Nachází se tam, kde se konaly obřady s mučením či smrtí nebo nucené vyslýchání, destruktivně působí šibeniční vrchy, popraviště apod. Novodobá kultovní místa jsou spojena s nátlakem a represemi. Dále to bývají pomníky a symboly moci.

Negativní Ley Lains

Jsou to energetické dráhy v zemi i nad zemí, často spojnice objektů na povrchu i pod povrchem. Více destruktivní jsou pod bydlením, kde narušují přirozený tok energií, lze to přirovnat k meridiánům v lidském těle. Mezi negativní Ley Lains spojnice patří například dráhy mezi kostelem a hřbitovem, kapličkou a hřbitovem, bývalým popravištěm a místem s častým úmrtím, ale i mezi soudními budovami, finančními úřady, nemocnicemi, hospici, jatkami, atd.

Black zóna

Černá, mrtvá zóna, zóna smrti, je místo s narušeným elektromagnetickým a biologickým polem, která odčerpávají životní energii. Také se jim říká "zóny bez energie".

Magnetické anomálie

Silná zemská pole aktivována spodní horninou jako jsou-magnetická ložiska, kumulace železné rudy, umělé radioaktivní lokality (skládky vyhořelého paliva z reaktoru), přírodní radioaktivní lokality (uranové doly a jiná těžebná místa radioaktivního materiálu, dutiny vyplněné radonem, podzemní jezera apod.)

Elektrické pole země

Podle různých autorů a fyziků tvoří schodek napětí mezi nohama a hlavou stojícího člověka sto až několik tisíc voltů. Fyzikové obecně vyjadřují rozdíl potenciálu na metr výšky asi 150 voltů ve volném prostoru v naší zemské atmosféře. (Fyzikové, upřesněte mne.)

Schodek elektrického napětí je doprovázen laděním organismu do energetického výdeje pracovní činnosti těla a mysli. Chybí - li nám tento elektrický potenciál, právě ležíme a organismus se regeneruje. Když nám střecha a vodiče nad hlavou tam kde pracujeme, potenciál uzemní, organismus, který se hned ladí do regenerace, musíme k energetickému výdeji donutit a regeneraci potlačit. To je opět stres. V posteli nám tento stav nevadí, protože ležíme a toto vertikální elektrické pole na nás "nemůže". Více nám vadí, že v oblastech s malým elektrickým polem je nižší procento důležitých malých záporných iontů ve vzduchu. Tím se zvyšuje prach a aerosoly, takže se opět jedná o patogenní zónu. Ovšem velice slabou, která spíše doplní patogenitu jiných druhů záření.

Psychosomatické zóny

Negativní události nechávají v prostoru jako v paměti psychické otisky, zejména do dřeva a kamene (i holografické), často se vytvoří a setrvávají v bytech a domech po dlouhodobých nemocích, které mohou i končit smrtí zakončených smrtí či tragickém úmrtí, i po hádkách a napětí, po autonehodě u silnic, na úřadech, soudech, nemocnicích, na hřbitovech, v krematoriích a všude tam, kde často dochází ke stresovým situacím a negativním pocitům, jako je závist, nenávist, zloba, žal, atd.

Technická (elektromagnetická) pole

Vyskytují se především kolem silových vodičů ve zdi, v elektrických rozvodech domu, vedoucích k vypínačům a zásuvkám. Kdysi jsem se domníval, že když lampičku u postele na noc zhasnu, je všechno v pořádku. Až rezonoměr, přístroj citlivý na elektromagnetická pole, mi ukázal na své stupnici, že mezi tím, zda lampa svítí nebo je zhasnutá, není tak veliký rozdíl: Pole se v okolí vodiče do šíře cca 1 metru nachází stále. Jak je to možné? Převážně používáme v rozvodech střídavé napětí a to mění polaritu 50 x za minutu (50Hz) ve všech vodičích a tak se kolem nich vytváří proměnlivé agresivní pole, i když je spotřebič vypnutý. Proud sice neprochází, ale pulzuje a má vliv na lidské tkáně! Pokud máte blíže, než na 1 metr k polštáři nebo k tělu tyto živé vodiče (živý je vodič s fází), jste pod jejich vlivem, v jejich elektromagnetickém poli. Řešení je oddálit od sebe vodiče přemístěním postele od zdi kudy prochází, nemít u sebe radiobudík ani lampu, nebo je odstínit plátem kovu a ideálně vypínat v bytě nebo domě na noc jističe, nebo alespoň "ložnicový okruh".

Radiace

Další zajímavou příčinou vytvářející patogenní zóny je radon se svými rozpadovými produkty. Radiace způsobuje v našem těle rozpad molekul vody. Volné radikály a kyslík napadají nejbližší oxidovatelné látky, kterými jsou buněčné membrány. Nejen proto, že je jich nejvíce, ale ve fázi akutního poškozování radiací jsou jejich poruchy nejnebezpečnější. Buňka během krátkého času odumírá. Je - li takto postižených buněk velké množství, imunitní systém selhává a my s ním. Každopádně se poškozují informace uložené v deoxyribonukleonové kyselině. Tím dochází k poruchám, které mohou vést až k rakovinám. Více výskytu radonu se naměřilo na většině území Čech, je to dáno charakterem podloží. Zvláště v dolních patrech se musí intenzivně odvětrat.

Mikrovlny

V našich bytech se obvykle vyskytují v malém množství a nemívají velký význam. Je - li v okolí radar, mohou naopak dominovat. Způsobují hlavně přehřívání uvnitř tkání, které necítíme. Mladí muži vědí, že když se projdou před radarem a jdou na "rande", tak jim nucené manželství nemůže hrozit. Jejich spermie nejsou životaschopné. V nepatrné míře by to mohla způsobovat i mírně upravená mikrovlnná trouba. Tak krátké vlnové délky, vibrace mikroskopických rozměrů, se měří v jednotkách zvaných angström. Měření probíhá přístroji na měření angströmů, nejčastěji interferometrickou metodou. Tam, kde se projevují souhrou více patogenů, můžeme hovořit o "rakovinových" domech. Zranitelnost člověka se pak zvyšuje už při menším narušení jeho rovnováhy jeho tělesných buněk v důsledku deprese, únavy i lehkého nachlazení a při zkrácení vlnových délek buněk pod úroveň vlnění odrážených zdmi domu. Morfologická stavba takového člověka bude vystavena elektromagnetické interferenci, což vyvolá narušení oscilační rovnováhy buněk v jeho organismu.

Ultrafialové záření

Ultrafialové záření je zachycováno pokožkou, ale nevnímáme je. Chybí - li, nemáme dostatek vitamínu D. Nedostatek také způsobuje mimo poruchu vápníku v organismu i rakovinu střev. Střeva se vždy při ozařování břicha i terapeutického, poškozují nejdříve.

Infračervené záření

Jeho zdrojem jsou všechny horké a žhnoucí předměty. Čím chladnější je okolní prostředí, tím hlouběji do organismu proniká tepelná vlna. A tím méně energie nese. Infrazářiče jsou běžnou výbavou domácností. Pokud přehřívají tělo, jsou tvůrcem patogenní zóny. Nebezpečným infrazářičem je například žehlička, jejíž vlny lépe pronikají lebečními kostmi, než k tomu používané zářiče.

Televizní záření

Toto označení mne napadlo jako nejvhodnější pro celou škálu záření, která vycházejí z katodové trubice obrazovky klasického televizoru: záření alfa, beta, gama. Nejhorší bývaly ruské první barevné obrazovky. Těhotným ženám se rozhodně sedět před televizí nedoporučovalo. Pozdější obrazovky byly vyráběny z olova, které odstraňovalo paprsky alfa a beta, ale gama paprsky se nezastaví před žádnou překážkou, unavují zrak a postupně poškozují celkový zdravotní stav člověka. Modernější LCD a plazma obrazovky těmto zářením zažehnaly zcela, ještě ale ne každá domácnost na takovou televizi má. Další otázkou je nízká frekvence starších "blikajících" obrazovek, na zdraví a především na zraku se toto blikání také výrazně podepisovalo u prvních monitorů, kde koho přiváděly k nutnému nošení brýlí. Ale zpět k televizi, hlavně té klasické: Je to doslovný trenažer směsice různých méně či více negativních záření, vhodný snad jen na testování virgulí a senzibilních schopností... Pokud se rozhodujeme, jak čelit různým polím a zářením, televize patří mezi první škůdce.

Ostatní patogenní zóny, paneláky

Vývojově jsme adaptováni na magnetické pole Země, které je nezbytné pro normální dělení a množení buněk. Především v panelákových Faradayových klecích vytvořených armaturami našich domovů je zemské pole velmi oslabeno a množení buněk velmi sníženo. Je - li naopak magnetické pole silnější, vznikají poruchy krvetvorby a rozpouštějí se kosti. Tento extrém je spíše vzácností, může se však vyskytnout na pracovištích. Patogenní zónu tedy může vytvořit i nedostatek záření (nedostatečné zemské pole), které přirozeně potřebujeme.


Zpracoval: Kamil Pokorný
Zdroj:
Břetislav nový, Patogenní zóny a proutkaření, 1991
Marko Pogačnik, Škola Geomantie, 2000
Roger de Lafforest, Domy, které zabíjejí, 1994
a další, a vlastní zkušenosti.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)