2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Pozitivní silová místa

Lokálním silovým polem ( dále LSP) rozumíme místo, které se svou atmosférou, vyzařováním, energií nebo duchovní přítomností odlišuje od bezprostředního okolí. Často bývá opředeno pověstmi a působí na nás tajemně a přitažlivě. Nejedná se (naštěstí !!! ) o světoznámá místa, zaplavována turisty, ale můžeme je najít třeba u svého bydliště na blízkém kopci, uprostřed vesnice, u kapličky za rohem, nebo ve svém obývacím pokoji.

Jde o místo, ze kterého můžeme čerpat sílu. Kvalita této síly LSP a její charakter mohou být velmi rozdílné, tedy i jejich účinky. Na jednom místě najdeme tělesnou regeneraci nebo nabití, na jiném duševní útěchu. Hraje tu roli i přítomnost a zvýšená koncentrace záporných iontů ve vzduchu a ty mohou, jak uvádějí lékařské výzkumy, způsobovat jak rozšířené vědomí, tak podporovat sebeuzdravovací procesy těla. Často se jedná o různá sakrální místa a také vrcholky hor, vodopády, nebo háje posvátných stromů. V oblasti sakrálních míst se často vyskytují magnetické anomálie.

Proto například v Bretani a na jihu Anglie najdeme zvýšenou koncentraci prehistorických kultovních míst. V těchto oblastech totiž převládá v podloží žula - hornina bohatá na magnetity. Určité části mozku (např. spánkový lalok) jsou na magnetické pole citlivá a jejich stimulace může vyvolávat pocity vystoupení z těla a vidiny.

Naopak místa, jež vykazují oproti svému okolí snížené magnetické vlastnosti, mají sklony k vyššímu radioaktivnímu vyzařování, což může také být příčinou jejich posvátnosti. K tomuto se často druží zprávy o poletujících světlech a ohnivých koulích na mnoha poutních místech (např. Fatima).

Pozitivní silová místa se vyhledávala a využívala pro stavbu chrámů a kostelů a klášterů. Často šlo o skutečnost, že pod středem sakrálních míst se nacházely často vodní žíly. Často se prokázalo i několikanásobné křížení různých systémů (vodní žíly, zlomy, mřížové sítě) a tyto uvedené jevy vytvářely spojovací body pro duchovní síly, jež se prostřednictvím éterických fenoménů projevovaly.

Jedna bavorská pověst vypráví...

Na louce poblíž jednoho statku kdysi stávala stará kaple. Už dávno se nepoužívala a téměř se na ni zapomělo. Tu napadlo sedláka, kterému louka patřila, že svatostánek využije jako chlév. I odstranil oltář a lavice a vystlal místnost slámou. Neudělal však dobře, protože mu dobytek brzy onemocněl a přestal dojit. Tehdy se sedlák upamatoval, odvedl dobytek z kaple, kál se a vrátil oltář na místo, načež se dobytku začalo brzy dařit lépe.

Zde šlo možná pouze o působení místa, které - používané nesprávně nebo příliš dlouho, může vyvolat nemoci, ale při správném využívání může člověka připravovat na setkání s božstvím, nebo jej i uzdravovat. Využívejme proto kvality místa přiměřeným a vhodným způsobem v pravý čas a budeme tak v souladu se zemí a přírodou. Zajímavý názor je i ten, že bychom neměli negativní geopatogenní místa odrušovat, ale vyhýbat se jim. Mají svoji specifickou úlohu ve funkčních souvislostech živého celku.

Kde se vyskytují silová místa?

Je to snadné, jako první nás upozorní již automapa, jde o vyznačené kostely, hrady, zříceniny, i vyhlídkové body. Prohlédněte si legendu k mapě: budovy, kaple, menhiry z doby kamenné, mohyly, jeskyně, prameny, keltská hradiště, hřbitovy, památné stromy, přírodní památky, zámky, hrady, kostely, trigonometrické body, pomníky. Pomoci v hledání mohou i názvy jako "svatý kopeček, skály sv. Jiří, umrlčí kameny, Mrtvá zátoka"...). Další pomůckou může být geologická mapa, která ukáže polohy tektonických zlomů, křemenných žil, atd. Žula jako silně radioaktivní hornina dává místům zvláštní energetickou kvalitu. Naopak čedič má vyšší magnetické vlastnosti než mnoho jiných hornin, což má vliv i na lidskou psychiku.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)