2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

PROVEDU MĚŘENÍ U VÁS (nesouvisí s neziskovým sdružením Agartha):

Pokud cítíte oslabení vašeho organismu a snížení vitality, jste podráždění, unavení, špatně se vám spí, nebo máte zdravotní potíže a podezření na nežádoucí patogenní a jiné zóny nebo technická pole v místě, kde trávíte více času, stojí za to překontrolovat jejich přesný výskyt.

Přesnými přístroji překontroluji konkrétní hodnoty magnetických, elektromagnetických i mikrovlnných polí a vysvětlím legislativu, zda naměřené hodnoty překračují normy z hlediska úřadu hygieny životního prostředí a z hlediska norem radiotelekomunikačního úřadu. Pokud se nachází v blízkosti Vašeho domu mobilní vysílač, trakční vedení, troleje, sloupy vysokého napětí, nebo trafostanice, dlouho s tím raději neotálejte.

Víte, že i kolem úsporných žárovek, nabíječek a radiobudíků se tvoří velmi silné elektromagnetické pole přesahující 1 metr vzdálenosti? Je moudré eliminovat elektrosmog pro své zdraví, lepší spánek a imunitu, rád vše změřím, předvedu a vysvětlím.

Kontaktujte mne na mém čísle: 608 400 550 - Kamil Pokorný


Mé stránky o patogenních zónách - více informací: www.elektrosmog-zony.cz
- doporučuje se i preventivně, před stěhováním a stavbou domu na holém pozemku
- na pracovišti, v kanceláři, mateřských školkách, jeslích, školách, nemocnicích...

Měřím kolísavé geomagnetické poleNegativní vliv patogenních zón na organismus

Aneb, kde se zóny vyskytují, a jak se jejich působení zbavit?foto

Geopatogenními zónami nazýváme taková místa na zemském povrchu, která v rostlinách, zvířatech i lidech vyvolávají stres (disharmonii na buněčné úrovni), který pak vede ke vzniku nejrůznějších poruch a k oslabení imunity.

foto

Vzájemným působením magnetických a hydrodynamických jevů, geologických zlomů, podzemních dutin a zejména toků se vytváří energetická pole, systém drah, pásem, zón a sítí. Za hlavní patogenní zóny vědci považují pravoúhlé a diagonální mřížky. Pravoúhlá síť je orientována podle světových stran a v našich zeměpisných šířkách činí vzdálenost energetických drah v rozestupech většinou 8 - 16 m . Šířka těchto drah - pásů - je přibližně 50 - 70 cm.

foto

Pole přirozeného i umělého charakteru prochází zdmi, podlahou, střechami (BTS mobilní vysílače). K modulaci se mohou přidat tvarové vlny a zářiče, viz tento web.

foto

Pokud je člověk vystaven dlouhodobě působení geopatogenních zón, odráží se to na jeho zdraví. Zvláště nebezpečný je vícehodinový pobyt (např. spánek v noci) na místech, kde se pásy kříží nebo více polí prolíná a jejich působení sčítá. Třetím stupněm nejhorším je pak kombinace s elektromagnetickými poli (a spodní vodou), jejichž zdrojem jsou elektrické vodiče a všechny spotřebiče v různé míře. Před televizní obrazovkou se k tomu přidává pole vysokého napětí, procházející přes stínítko obrazovky, na něž koncentrovaný paprsek vykresluje obraz ale část jej prostupuje dál ještě několik metrů, u mikrovlné trouby pak pole z magnetronu, kmitající v oblasti téměř zabíjejících mikrovln, které nám roztáčením molekul ohřívají pokrm. Mikrovlnný ohřev mimochodem objevili vojáci, když vnímali ohřívající efekt u mikrovlnného radaru a následně v nouzi bylo využíváno smrtících mikrovln k dočasnému ohřívání potravin v polních podmínkách. V Rusku byly vynálezy západního světa - mikrovlnky - ještě dlouho zakazovány jako zdraví nebezpečné!

foto

Vliv elektromagnetických polí má na svědomí syndrom časného stárnutí organismu, zhoršení paměti a práceschopnosti, snížení imunity a reprodukční funkce a další patoligické jevy s postupným narušováním tkání až ke vzniku rakoviny.

Vliv samotných geopatogenních zón, procházejících nevhodně umístěnou postelí:

Onemocnění jater a žaludku, vznik zhoubných nádorů plic a žaludku, celkové narušení látkové výměny, infarkt, nemoci jater, plic, žaludku, močového měchýře. Deprese, psychické poruchy, bolesti hlavy, závratě, zhoršení zraku a sluchu, narušení vestibulárního ústrojí, nadměrná popudlivost, až ztráta vědomí. Nebo při křížení zón u nohou: postižení dolních končetin, bolesti a patologické změny v kloubech.

Místo s procházejícími negativními zónami můžete i sami poznat: problémy s nespavostí a neklidný spánek, antipatie k místu kde člověk žije, vnitřní neklid, ráno únava po probuzení, nervozita a deprese, zrychlené bušení srdce, studené končetiny, organismus postupně ztrácí vlastní obranyschopnost a následují další příznaky zhoršování zdraví.


Metody ochrany před vlivem negativních zón

Nejprve je třeba přesně určit, kudy zóny procházejí. K tomu slouží bilokační metody. Potom je vhodné se zónám vyhnout (především lůžko) a nebo je neutralizovat.

Této problematice se dnes věnuje řada odborných pracovišť, která se specializují na výzkum ochranných prostředků proti negativnímu vlivu torzních polí geopatogenních zón. Taková zařízení mají určité vyladěné prostorově – kmitočtové rozdělení a přesnou orientaci spinů. Tato zařízení vytvářejí vlastní torzní pravotočivé pole. Vzájemným působením s levotočivým torzním polem Země je toto rozptylováno a odchylováno. Tato zařízení však mají účinek spíše relativní v ohledu na charakter a hlavně šíři pásma všemožných patogenně působících polí v prostoru. Lepší a univerzálnější se ukazuje odlitek, nazývaný orgonit.

Já při detekování virgulí v jednom sklepě


O patogenních zónách ještě jinak: (autor: Efa, a doplněno)

Takzvané "dračí žíly" prý znali už před více než čtyřmi tisíci lety Číňané, s ohledem na ně stavěli své budovy také staří Římané či Egypťané nebo renesanční stavitelé. V posledních letech se o nich opět velmi vzrušeně hovoří, vznikly mnohé výzkumy a publikace na téma vlivu jejich škodlivosti na lidskou populaci a nesčetně alternativních léčitelů nabízí svou pomocnou ruku při jejich "odrušení".

A co to vlastně taková geopatogenní zóna je? V podstatě jde o z řečtiny pocházející název pro "nemoc, která vychází ze země". Jedná se o energické záření, které vysílá země v důsledku nějaké anomálie, která se vyskytuje v zemské kůře - buď jde o přírodní jevy jako je prasklina v zemi, styk hornin, podzemní toky, jeskyně a podobně nebo o výsledek lidské činnosti jako potrubí či kabely zabudované do země. Pozor, zóny však nepůsobí jen v přízemních patrech, ale velký, někdy dokonce mnohem větší vliv mají naopak ve vyšších patrech.

Podle odborníků, kteří se škodlivostí zón zabývají, narušuje zdraví člověka zejména dlouhodobý pobyt v této zóně, takže minimálně postel a pracovní místo bychom měli do pokoje umístit tak, aby jimi žádné záření neprocházelo. Pokud si nechcete zvát domů přímo člověka, který umí zóny vyhledávat, pak sledujte chování zvířat. Tam, kam si lehne pes a většina zvířat, je velká pravděpodobnost neexistence zóny, naopak kočky zase ke svému odpočinku a spánku vyhledávají místa v zónách.

Výčet nemocí, kterými údajně při dlouhém pobytu v geopatogenních zónách a zejména tam, kde se zóny kříží, může člověk onemocnět, je dlouhý - od banální rýmy přes astma a bolesti páteře až po rakovinné nádory. Většinou se stává, že onemocní ta část těla, která je nejvíce oslabena. A o léčbě pak platí to, že je zdlouhavá nebo zcela neúčinná - pokud člověk dále spí nebo sedí na onom křížení zón.

Jestliže jste zastáncem přírodní medicíny a věříte škodlivosti vlivu geopatogenního záření, pak byste se měli snažit uspořádat nábytek v bytě tak, aby záření procházelo pokud možno místy, na kterých trávíte co nejméně času. Zároveň je vhodné v místnostech určených k odpočinku mít co nejméně elektronických a elektrických zařízení…

O tom, že mají tato pole rušivý vliv na lidský organismus, není pochyb, neboť informace v našem těle se přenášejí také pomocí elektrických impulsů. O míře škodlivosti elektrosmogu však již panují dohady. Někteří mu nepřikládají velký význam, jiní naopak doslova bijí na poplach. Horší jsou v kombinaci s jinými patogeny.

Na internetu existuje hned několik stránek, které se neblahými účinky těchto záření zabývají a radí, jak míru elektrického smogu v našich bytech a domech alespoň částečně omezit.

A co způsobuje elektrosmog? Mnoho lékařů hovoří například o nespavosti nebo otupění koncentrace. Existují však i závažnější informace o prokázaném zvyšujícím se počtu nemocných leukémií a dalších typů rakoviny.

Pokud se obecně chcete vyhnout nepříznivým vlivům elektrického záření na své zdraví, měli byste preventivně zabránit vysoké koncentraci elektrosmogu v domácnosti, zejména pak v místnostech, kde se nejvíce odpočívá, tedy hlavně v ložnici.

Vedle snahy omezit doma používání elektrických přístrojů je vhodné odpojovat je ze zásuvky, nepobývat dlouhou dobu v jeho blízkosti, dbát na dobré uzemnění všech rozvodů, nebydlet v blízkosti trafostanic nebo vysílačů a omezit přítomnost přístrojů zejména v ložnicích. To se týká také stolních lampiček nebo mobilních telefonů, elektronických budíků a rádia.

Své mobilní telefony bychom na noc měli vypínat (nemít je blízko hlavy) a už vůbec bychom neměli usínat u zapnuté televize. Za velmi nebezpečný pak považují odborníci bezdrátový telefon a mikrovlnnou troubu, které do okolí vyzařují nejsilnější elektromagnetické záření; tyto přístroje bychom si údajně neměli vůbec pořizovat.


Literatura:

Čížek, P. (1992): Srovnání reakcí proutkaře s geofyzikálními metodami v předpolí kamenolomu Všestary. -Geologický průzkum 1/1992

Čížek, P. (1998): Využití proutkařské metody v geologické praxi. – Sborník 10. hydrogeologické konference konané 9. - 11.9.1998 ve Stráži pod Ralskem

Gruntorád, J. a Lajčíková, A. (1992): Porovnání koncentrace atmosférických iontů s objemovou ekvivalentní aktivitou Rn-222. - Geologický průzkum 10/1992

Gruntorád, J., Kašpar, J., Lajčíková, A. (1993): Porovnání objemové aktivity radonu Rn-222 a koncentrace lehkých atmosférických iontů. – Geologický průzkum 3/1993

Gruntorád, J (1993): Vliv magnetosféry na životní prostředí. – Geologický průzkum 11-12/1993

Gruntorád, J (1994): Atmogeochemické monitorování. – Uhlí ; Rudy; Geologický průzkum 11/1994

Kašpar, E. (1994): Populárně a vědecky o proutkaření. –Jednota českých matematiků a fyziků. Praha.

Krajča, J. a kol. (1972): Tradiční metoda vyhledávání podzemních vod (Problematika virgule). Součást II. etapy státního úkolu C-52-347 – 016/7. ÚGI, Brno. Archiv Geofondu, Praha, č. P24713.

Pekárek, L. (1989): Sporné jevy a fyzika. –Vesmír 2/1989

Pekárek, L. a Rojko, L. (1989): Proutkaření méně optimisticky. –Chatař a chalupář 8/1989

Rybařík, V. (1985): Netradiční metoda zjišťování tektonických poměrů ložisek kamene. –Geologický průzkum 12/1985

Sočevanov, N.N. (1970): Biofyzikální jev dosud nepoznaný jev přírodní.

Rejdák, Z.: Telepatie a jasnovidnost. - Svoboda. Praha 1970

A další...


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)