2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:
Brno: U bývalého Tuzexu na Benešové ulici
byly objeveny naslouchací chodby


Text a foto: Kamil Pokorný, červenec 2011Existují původní mapy brněnského opevnění. U Měnínského IV. bastionu byly ve staré mapě čárkovaně zakresleny kasematy a jejich fragment se podařilo objevit v dubnu 2011 v dobře zachovaném stavu!


foto

Bastionové kasematy

Existují původní mapy brněnského opevnění. U Měnínského IV. bastionu byly ve staré mapě čárkovaně zakresleny kasematy. To bylo námětem k záchrannému průzkumu a také předcházení případné havárii a propadu v exponovaném místě Benešovy ulice.

Středověké Brno bylo obehnáno hradebním systémem s několika bastiony. Bastion je částí opevnění vystupující před samotnou hradbu. Na jeho horní ploše se umisťují děla. Střelcům vystupující objekt bastionu umožňuje obvykle ostřelování nepřátel u paty hradeb bez nadměrného ohrožení střelců a děl. Obvykle se jedná o pětiúhelníkovou pevnostní mohutnou stavbu, jejíž dvě strany svírající špičku vysunutou do vnějšího hradebního příkopu se nazývají líce. Nejslabším článkem bastionu je jeho špička, na kterou se také nepřítel při dobývání pevnosti zaměřoval.

Podle typu je uvnitř bastion celý vysypán zemí a nebo je dutý (s dělostřeleckými galeriemi a kasematy uvnitř). Vnitřní zděné chodby – kasematy také především umožňovaly posádce naslouchat, zda se blíží nepřítel k hradbám. Zvuky dusotu kopyt koní a případné přesuny děl před hradbami se dobře nesou zemí, proto byly často upraveny kasematní chodby jako naslouchací. Ve stěnách chodeb byly zhotoveny po několika metrech průrazy a zahloubeny výklenky do země. Voják v takovém výklenku v čase ohrožení naslouchal, zda se vnější nepřítel neblíží ke hradbám a zda se nesnaží mimo zorné pole horních ostřelovačů podkopávat hradby.

Úspěšný objev naslouchacích chodeb

V letošním dubnu byla jedna z hloubených sond úspěšná. V rámci projektu Sanace brněnského podzemí se při hloubení v blízkosti bývalého Tuzexu narazilo na zdivo. V hloubce necelých 4 metrů byla objevena klenba kasematy – chodby probíhající podél vnitřního líce původní bastionové hradby. Byl učiněn průraz klenbou chodby, která kupodivu nebyla ani zanesena, ani zasedimentována usazeninami. Do chodby bylo možné průrazem vstoupit. Archeologický a stavebně – historický průzkum dokumentoval velmi dobře zachované zdivo a neporušené klenutí bez nutnosti činit statická opatření. Výjimkou byla dvě místa, která byla opatřena prozatím dřevěnou výztuží.

Skrze zdivo chodby byly po několika metrech směrem k vnější stěně původní hradby vyhloubeny naslouchací výklenky. Objevený fragment kasemat je ve tvaru písmene T. Chodba odbočující přibližně pod původní prodejnu Tuzex je po několika metrech zavalena což souvisí patrně s hloubením základů současného stavebního bloku se zmíněnou prodejnou. Před místem závalu bylo nutné paty chodby opatřit dřevěným rozpěrem tak, aby se stěny chodby vnějším tlakem zeminy nesvíraly. U samotného závalu se pro jistotu podepřela i klenba. Další dvě ramena kasemat tvoří celkově téměř několik desítek metrů průchozích v předklonu. Pouze v části východního směru chodby bylo opět vhodné učinit opatření proti vnějším tlakům podloží a vlivu frekventované silnice na povrchu.

Objevený fragment kasemat IV. bastionu tvoří dobře dochovaný a historicky cenný prvek brněnského opevnění, vystavěného během druhé poloviny 17. století. Proto byla v místě sondy a průrazu skrze klenbu zhotovena nová přístupová šachtice. Podobné objevy lze předpokládat ještě v místě dalších původních bastionů středověkého opevnění Brna a také Špilberku, můžeme se na ně těšit.

Nahlédnout do těchto chodeb můžete pouze takto:

foto
Chodba s náslechy směrem k nádraží

foto
Nová vstupní šachta v místě objevného průrazu

foto
Pohled jihozápadně ke vstupní šachtě

foto
Vlevo k bývalému Tuzexu, a nebo vpravo k Magistrátu?

foto
Chodba k Magistrátu je vyztužena vzpěrami proti svírajícím tlakům

foto
Detail - předěl původní kamennou hradební zdí


(Autor děkuje za umožnění vstupu v rámci průzkumu a dokumentačních prací.)


Kontaktujte nás, pokud se dozvíte o sklepech a krytech a jiném přístupném, odkrytém podzemí, zvláště, pokud mu hrozí zničení, abychom jej alespoň nafotili, na oplátku provedeme přístupným ač málo známým zajímavým podzemím, nejen v Brně. Děkujeme.ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)