2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Překvapení pod Bratislavskou ulicí


Text a foto: Kamil Pokorný 9/2008Moravská metropole ještě zdaleka nevydala všechna tajemství a stále má a dlouho mít bude, co nabídnout, co zkoumat a objevovat. Bavíme se o historickém podzemí, které umí mile překvapit novým objevem sklepení nebo staré chodby, o které se nevědělo, a občas také nemile, zvláště při větších deštích a průtržích, kdy se převážně sprašovité podloží a návěje nenechají dlouho přemlouvat a záhy ustupují a nechají se odplavovat proudem vody a místo nich vznikají pod chodníky a silnicemi velmi rychle duté prostory, někdy v souvislosti s netušenými sklepy. Když chybí podloží, snadno se asfaltový koberec prolomí a pokud je tam dláždění, je to ještě dříve. Tentokrát se však zaměřme na to příjemnější překvapení, jaké nás čekalo v lokalitě Bratislavské ulice.

Tato brněnská oblast je situována východně od středověkého jádra města Brna. Ve 13. století zde vznikalo osídlení, nazývané Ponava, podle nedalekého vodního toku. Tento název dokladuje zpráva již z roku 1306. Zdejší osídlení nepodléhalo pravomoci městské jurisdikce. V letech 1348 a 1360 se pak poprvé uvádí pod jménem Cejl (Linea).

Nedávné archeologické průzkumy v blízkém okolí prokázaly intenzivní osídlení v mladší době bronzové (13. až 8. století před Kristem). Pravěké, zejména halštatské osídlení, bylo zjištěno západněji, blíže někdejšího toku Ponávky.

Geologické podloží v místě nyní odkrývaných historických podzemních prostor tu představuje sprašová návěj, ve které se poměrně dobře chodby a sklepy kopaly a budovaly. Vrstvy, které tu lze zkoumat mezi propadenými klenbami, poukazují na částečné „zkulturnění“ v dobách osídlení, zatím však nebyl získán žádný archeologický materiál umožňující přesnější datování. Je samozřejmé, že zdejší odkrývané prostory lze řadit do předminulého, spíše minulého století, jak naznačuje charakter používaných cihel.

V objektech, které patřily Továrně mlýnských strojů a Transportě, oborovému podniku Chrudim, nyní dochází k rekonstrukcím a stavebním úpravám, při kterých se postupně odkrývají nově zjištěné podzemní prostory, zděné klenuté sklepy tvořené delšími chodbami. Jejich pokračování je zatím nejasné, dokud se neodebere materiál, jímž jsou zasypány. Současný majitel nás požádal o průzkum a spolupráci, což jsme přijali s radostí.

Dosud nalezené archivní plány o těchto podzemních prostorách však nevypovídají nic. Lze předpokládat, že přestaly být využívány ještě dříve, než tu působily zmíněné podniky, a potom záměrně, nebo změnou statických podmínek některé nižší klenby praskly a prostory byly zasypány nadložím.

Na průzkumu budeme pokračovat a informovat o dalších odkrytých prostorách, ve spolupráci se současným majitelem.

Text vytvořen pro brněnský měsíčník Newexpress jako 81.díl seriálu o brněnském podzemí.


foto
Pohled severně - kam až zasypaná chodba vede?!!

foto
Přiblížený pohled, kam až šlo objektivem "dohlédnout"

foto
Vedlejší prostora se zasypaným odbočením

fotofoto
Odbočení vlevo východně je zasypáno, a pohled na vstup do delší severní chodby

foto
Tudy jsme sestoupili... za mnou severní chodba, vlevo jižní chodba s východní odbočkou


V lokalitě Bratislavské a Francouzské ulice se nachází více sklepení, starých krytů, ale také více romů... Pokud o dalším podzemí i v této lokalitě něco víte, každá informace nás potěší.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)