2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Brno - fragment klenby pod Cejlem

Jak už to bývá pravidlem, Radek Soudek měl opět štěstí a jeho kroky mířily k místu, kde si u křižovatky Cejl - Koliště všiml ve výkopu nabourané klenby.

Že by konečně nějaká pravá chodba po dlouhé době? Radek neváhal a slezl do výkopu, aby se ujistil, od čeho je to klenba. Bohužel se ukázalo při posvícení a focení pod klenbou, že po necelých dvou metrech následuje šikmá novější zazdívka. Šance tedy na pokračování, ať již to byla stará stoka a nebo nějaký vyzděný zaklenutý starý náhon, je nulová, protože šikmá zazdívka jistě není samoúčelná a za ní následuje novodobá úprava, přetnutí původní klenuté chodby nejspíše novými sítěmi.

Alespoň tedy foto úlovek - záběry dalšího historického fragmentu původního podzemí... Za několik hodin se fragment pohřbí zahrnutím výkopu.

Podobných objevů má Radek za desítky měsíců bezpočet.

Foto poskytl Radek Soudek:

foto
Pohled do výkopu

foto
Pohled pod klenbu k šikmé zazdívce


Brněnská ulice Cejl (před převratem Gottwaldova) patří do méně oblíbených částí Brna pro rušnost, velký provoz dopravy a obtěžující romské etnikum. Někteří se tu dobře baví, když pozorují hádky a rodinné šarvátky, kdy temperamentní romka neváhá zastavit rušnou dopravu a ulehnout doprostřed kolejiště, aby něco symbolizovala svému partnerovi na chodníku, a vykřikovat na něj - toho jsem byl sám svědkem, před necelým rokem:) Policie tu bývá velmi často.

Z hlediska historického podzemí nám ulice Cejl mnohé teprve odhalí při nadcházejícím systematickém průzkumu, na který se tu ještě nedostalo. Průzkum brněnského podzemí započal přednostně historickým centrem a vyjimečně jinými částmi města, kde to mělo své technické důvody.

Nicméně je jednoznačné, ze nás tu očekává množství spletitých sklepů, tu a tam by se mohla objevit i nějaká chodba. Již zesnulý senzibil Oldřich Hradil tu detekoval tahy starých chodeb na několika místech (máme konkrétní čísla). Zajímavé podzemí tu bude i díky klášteru.

Nověji vybudované podzemí tu zastupují významově především primární kolektory, jejichž tunel o profilu tunelů pražského metra, ovšem nejméně o dva metry vyšší, se pozvolna přimyká velmi hluboko - blízko kulturního sálu Radost, kde sídlí Technické sítě, a.s. (vstup do kolektoru nákladním výtahem, hlavní dispečink kolektorů Brna) a podél ulice pozvolným úhlem míří pod ni, až protínají ve značné hloubce křižovatku Cejl - Koliště, kde se větví směrem na centrum a k nádraží, je tu také ventilační a technická šachta s vyústěním v parku Malinovského náměstí. (Každý pohyb a vstup monitorují čidla.)

Podzemí Cejlu také protínají distribuční menší kolektory a starší stoka tvořená protékající Ponávkou:

foto
Stavba - zaklenutí Ponávky, rok 1899

O ulici Cejl se poměrně těžce shání historické informace, prosím o jejich poskytnutí, kdo nějaké vlastní, rád bych je sem připojil.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)