2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Podzemí Léčebny na Červeném kopci


Text a foto: Kamil Pokorný © 2008


Brněnské podzemí je se svojí pavoučí sítí sklepních chodeb samozřejmě nejvíce koncentrováno v historickém jádru a centru města Brna. Ze samotného centra Brna však rozpíná chapadla do všech směrů, což přímo souvisí s historií jednotlivých lokalit a především jednotlivými objekty, kde se podzemí strategicky a nebo účelově budovalo.Jedno zimní sobotní odpoledne jsem se zatoulal na Červený kopec, abych si připomenul naše dřívější průzkumy a hledané sklepy a kryty, hloubené v oblasti ulice Vinohrady. Když jsem ulicí postupně vystoupal, odbočil jsem k areálu Léčebny dlouhodobě nemocných na Červeném kopci. Naštěstí jsem šel po protějším chodníku a povšiml si zvláštního šikmého otvoru v trávě naproti vjezdu do areálu Léčebny. Matně jsem si vybavoval informace o objektech této léčebny. Středověk to není, ale staré ty budovy jsou, minimálně od války… Pokud měly svůj význam již tehdy, bylo by jen logické, že tu byly vytvořeny i nějaké kryty a nemusí být zrovna malé…

Takto jsem v rychlosti přemýtal a velmi rychle dospěl k tomu, že stojí za to zapátrat v hloubi batohu a vylovit moji věrnou společnici – virguli. Na průzkumy je taková pružina ideální společnice, pokud se jí na něco neptám, nemluví, neruší, nepřekáží a naopak, je po ruce a pomůže, kdykoli potřebuji a vím, že se mohu na ni spolehnout.

Uchopil jsem virguli a zaměřil svoji mysl s dotazy, zda ona dutina pokračuje a kterým směrem. Pružina ukázala (potvrdila) směr vnitřního parku (dvoru) mezi objekty a tak jsem se nechal vést a šel tím směrem a detekoval pokračování dutiny. Občas jsem kličkoval do stran, abych skenoval okraje dutiny, o které jsem stále více nabýval přesvědčení, že to je snad nějaká chodba.

Proměřil jsem i okolí jednotlivých lůžkových pavilonů, bohužel jsem vnímal i několik astrálních bytostí a těžší energie, což se vztahovalo nejspíše k některým nepříjemným válečným událostem. Tyto prostory by stálo za to asi očistit a bytosti odvést „do světla“. Možná příště. Stejně se sem ještě vrátím přesněji určit a dohledat fyzicky ještě další prostory, které zde tuším a virgule je detekuje.

Několik záběrů:


fotofoto
Objevený otvor v trávě před bránou Léčebny

foto
Zde jsem převratné informace o historii budov nezískal...

foto
Některé detekované prostory virgulí (pokračovaly pod park)

foto
Pohled severovýchodně, ke vstupní bráně

foto
Podzemních prostor i zařízení tu bude více...

foto
Objevený vstup velice potěšil

foto
Chodba slibně pokračovala... Více odhalíme až po průzkumu.


Léčebna je detašovaným pracovištěm Nemocnice Milosrdných bratří, z jejíchž cca 500 pacientů se jich přes 70 léčí právě na Červeném kopci. Starou budovu v památkovém areálu bývalé infekční kliniky na Červeném kopci z roku 1888 postupně oživují Skauti. Podařilo se jim prý zde v roce 2007 opravit vodovod, kanalizaci, opravili některé nejvíce poškozené vnitřní omítky a vybudovali provizorní schodiště na přístupové cestě.

Výročí 260 let od založení si v prosinci roku 2007 připomněla Nemocnice Milosrdných bratří v Brně. Při této příležitosti byla pokřtěna publikace, která historii druhé nejstarší městské nemocnice u nás (nejstarší je pražská Nemocnice Na Františku) připomíná. Konvent a Nemocnice Milosrdných bratří byly založeny v říjnu 1747.

Pokud má někdo konkrétnější informace o historii objektů Léčebny, rád bych je sem doplnil.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)