2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Brněnské podzemí: Zbořený sklep na České

Kamil Pokorný

Tajuplné podzemí, staré sklepy, chodby a kryty, zajímaly odmala snad každé dítě, které mohlo do takových prostor nahlédnout a nezřídka si v různých prostorách hráli a do těch větších se strachem nahlíželi alespoň na kraj.

Město Brno má podzemních prostor požehnaně, troufáme si odhadnout, že třetina až polovina těch významných teprve čeká na své objevení. Mnohé prostory mít to štěstí nebudou a pravděpodobně zůstanou zapomenuty pod několika metrovými navážkami a nebo hromadami sutě a pod novými základy a nebo upravenými plochami náměstí a parků.

Opačný extrém je, když se o starém sklepení ví, je zaneseno do map a plánů domů nebo stavebních bloků, a přestože se ví o jeho stáří a historické hodnotě, je ponecháno svému neblahému osudu. Nejhorší je, když přijde rozhodnutí „vyšší moci“ a s „požehnáním“ schvalujících orgánů úřadů města o jeho srovnání se zemí. Přestože se pouhých několik let zpátky prováděl statický posudek, nákladné sanace a zabezpečení sklepních prostor kvůli jejich zachování, byť třeba stříkanou směsí betonu na stěny a klenby opatřené pletivem prutů stavební oceli.

Město tak nenávratně přišlo o historické sklepy například na Mečové a Josefské ulici, pod Římským a dalšími náměstími. Tentokrát nahlédneme do již zničeného a neexistujícího sklepení zbořeného pavlačového objektu Česká 10, kde desetiletí chátrající gotický dům i se sklepy byl ponechán svému stavu až k samodestrukci a po jeho demolici muselo i zachovalé sklepení ustoupit nyní nově stavěnému objektu.

Českou ulicí procházela ve středověku jedna z obchodně významných stezek a od dnešního náměstí Svobody mířila k Veselé bráně, která stála v prostoru dnešního vyústění České ulice, částečně pod dnešní budovou ČSOB.

Na parcele Česká 10 byl na místě zdemolovaného gotického domu proveden archeologický průzkum, který zachytil dřevohlinitou hrázděnou stavbu, jež zanikla požárem již ve 13. století. Dále stavby z následujících staletí až po období renesance. Z tohoto období pocházela i dokumentovaná studna. Řadu nálezů vydalo na dvacet odpadních jímek. Byly tu objeveny, vedle střepů skleněných, keramických a kovových nádob, také jezdecké ostruhy.

Ve sklepě gotického domu se nacházel relikt kamenného jádra, síla zdiva dosahovala mocnosti až jednoho metru, převládaly zde slepence Old Red, spojované oranžově zbarvenou maltou. Sklep byl v pozdní gotice částečně pojat do novostavby o novém půdoryse a později v novověku zaklenut valenou cihlovou klenbou.

Objekt i sklep se nám naštěstí podařilo včas nafotit. Někdy se ale stává, že přijdeme pozdě. Prosíme abyste nás informovali o podobných záležitostech, abychom je mohli alespoň vyfotit, než zaniknou.


Několik záběrů mých, také Aleše Svobody a Tomáše Palyzy:

foto

foto foto

foto

foto

foto foto

foto

foto

foto

foto foto foto


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)