2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Brno - Velký Špalíček
Dominikánská 11 a 13Text a foto: Michal Doležel, upravil Kamil Pokorný, srpen 2006
Rozhodl jsem se pro vás připravit menší seriál věnovaný podzemí brněnského Velkého špalíčku, historicky cennému komplexu středověkých domů, jehož počátky jsou spjaty se vznikem samotného města Brna.


Téměř v každém středověkém městě vznikal shluk domů připomínající z urbanistického hlediska právě tvar špalíčku. Brněnský Velký špalíček se nachází na místě jedné z nejstarších zástaveb města a zároveň na strategicky mimořádně důležitém místě, protože před jeho západním cípem, v místě dnešního Šilingrova náměstí, stávala Brněnská brána. Ta sloužila nejen jako opěrný bod městského opevnění, ale zároveň jako vstupní brána do města. Od brány vedly dvě ulice: Brněnská (dnešní Dominikánská) a Starobrněnská . Tyto dvě ulice, spolu s ulicí Mečovou tvoří onen Velký špalíček, jehož historii zejména podzemní, se budeme dále věnovat.

Se vznikem prvních objektů Velkého špalíčku souvisí i vznik prvních podzemních prostor, sklepů, které se v dalších staletích měnily a rozrůstaly stejně jako domy nad nimi. A tak můžeme dnes říci, že je Velký špalíček na podzemní prostory opravdu bohatý přesto, že mnohé byly nemilosrně zničeny novými stavbami. Doslovný vícepatrový labyrint byl zalit betonem pod rohovým domem ulic Starobrněnská a Mečová. To se občas stává, když zájmy finanční předčí zájmy historické a veřejné.

Ve jmenované oblasti však ještě zůstalo zachováno a sanováno velké množství sklípků i sklepů, chodbiček i chodeb o různých velikostech a úrovních od historicky velmi cenných až po nověji zbudované sklepy a jiné podzemní stavby. K Velkému špalíčku bohužel nebylo příliš milosrdné ani válečné období. Po spojeneckém náletu z roku 1944 vznikla značně rozsáhlá proluka. Tu jistě pamatuje mnoho z nás. Proluka zmizela až v roce 2000, kdy byl na jejím místě vystavěn multi, maxi, pleksiklo s názvem Velký Špalíček. Nejen že samotnou stavbou této moderní budovy zanikly v místě veškeré podzemní stopy našich brněnských předků, ale velmi nekulturně byly zlikvidovány i sousední středověké domy v Dominikánské ulici, z nichž zůstaly jako kulisy pouze jejich uliční fasády. Podobně nešetrně se prováděla i rekonstrukce historických domů v roce 1998 v ulici Starobrněnské, v nichž se dnes nachází známá prodejna oděvů. Těmito ,,rekonstrukcemi,, byla znehodnocena převážná část komplexu Velkého špalíčku (viz. obrázek). Doufejme tedy, že příští úpravy tohoto bloku budou prováděny s takovou šetrností, jakou si brněnský Velký špalíček (soubor starých domů) zaslouží.

Naše vypravování o podzemí Velkého špalíčku začneme v Dominikánské ulici. Název této ulice je zcela jasně odvozen od zdejšího dominikánského kláštera, nacházejícího se zde již od 15. století. Dnešní název ulice není tak starý, jak se zdá. Ve 13. století totiž ulice nesla název Brněnská (platea Brunensis), protože směřovala k již zmíněné Brněnské bráně. Od té doby se název ulice, stejně jako její jazykové verze, často měnil. Již ve století 15. se ulice jmenovala Proti sv. Michalu (Ex opposito s. Michaeli), pojmenovaná po tamějším dominikánském kostelu sv. Michala, v 18. století zase ulice nesla název Dolní Brněnská či Dolní Starobrněnská (Unter Brünner Gasse, Unter Altbrünner Gasse), počátkem 19. století také Zadní Brněnská (Hinter Brünner Gasse). Tak se ulice nazývala až do roku 1867, kdy definitivně dostala dnešní název Dominikánská (tehdy však ještě německy Dominikanergasse, český ekvivalent se objevil logicky až s rokem 1918).

foto

Přesně uprostřed Dominikánské ulice stojí dva velmi podobné domy s číslem popisným 11 a 13, kde naše vypravování započneme.

foto

Oba původně řemeslnické měšťanské domy pochází z 2. poloviny 16. století, avšak fasáda až z 2. poloviny 19. století. Kamenný portál na domě č. 11 je datován rokem 1737. Historie těchto objektů je ale mnohem starší než by se mohlo zdát. Při archeologických výzkumech, které se zde prováděly od 80. let minulého století, byl v základech domu č. 11 odkryt relikt původního dřevohlíněného domu z přelomu 12. až 13. století, tedy zhruba stejně starý jako město Brno. Po likvidaci původní zástavby vznikl na jeho místě nový dům, který byl v průběhu času přestavován. Zprvu renesančně, později barokně. Pro nás je však důležité i to, co se skrývá pod povrchem. Rozhodně se nedá říci, že by tyto dva objekty byly na podzemí nějak chudé, naopak. Poslední archeologický výzkum z roku 1999, který proběhl v rámci stavby obchodního centra Velký Špalíček, se soustředil právě na zdejší podzemí, které pak bylo sanováno a vyspraveno. Jedná se zřejmě o propojené sklepení původně dvou samostatných sklepů domů č. 11 a 13, které dnes působí jako jeden samostatný podzemní labyrint.

Vchod do podzemí je možný z domu č. 11. Po schodech dolů se dostaneme do horního patra sklepení. To je dnes ve značné míře upraveno. Nachází se zde však krásný barokní sklípek, využitý dnes jako salonek zdejší kavárny. Odtud lze sestoupit do spodního patra sklepení, kde se přímo před vámi objeví krásná gotická klenba. Od ní vlevo je jedna menší místnost položená asi o 1,5 metru hlouběji pod úroveň spodního patra. Jak je vidět v přiloženém plánku podzemí, vedla odtud ještě jedna menší chodba končící až v úrovni domu č. 15., ta však byla zazděna zřejmě v době sanace sklepení v roce 1999. Zajímavá je bezesporu i chodba vedoucí vpravo od zmíněné gotické klenby. Ta zasahuje hluboko pod úroveň vozovky Dominikánské ulice a je proto kvůli statice opatřena betonovou skořepinou, nicméně na její kráse jí to neubírá. Zde se přímo nabízí představa, že sloužila k uskladňování sudů s vínem. Spodní patro sklepení není zatím plně využito. V budoucnu by ale mělo sloužit jako galerie či obrazárna.


Několik záběrů (Michal Doležel):

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto


Příště: Dominikánská č. 9 Dům pánů z Kunštátu a Poděbrad


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)