2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Dům pánů z KunštátuAutor: Kamil Pokorný a Michal Doležel

Foto: Michal Doležel
Dům pánů z Kunštátu je pravděpodobně nejvýznamnější památkou v celém komplexu Velkého Špalíčku, jehož historii a podzemí se nyní postupně věnujeme.


Historie a původ Domu pánů z Kunštátu sahá až do vrcholného středověku, přesněji do 14. století, kdy na jeho místě stávalo několik samostatných měšťanských domů. Prvních stavebních úprav se objekt dočkal až koncem 16. století, kdy byla původně gotická stavba renesančně upravena.

Tento renesanční palác pak po mnoho let sloužil jako sídlo předních moravských šlechticů. Do správy Brna se dostal v roce 1708 a od 18. století až do II. světové války zde působily nejrůznější úřady. V roce 1958 dostal budovu do užívání Dům umění města Brna, jenž ho spravuje a užívá do dnešních dnů.

Téměř každý si vzpomene na žalostný stav celého areálu ještě před čtyřmi lety, kdy se město rozhodlo vyčlenit potřebné finance na generální opravu této památky, a tak koncem roku 2002 byl objekt slavnostně otevřen.

Historicky a stavebně zajímavé je i podzemí pod tímto objektem. Rovněž bylo sanováno a vyspraveno, po odborném posouzení historiků a statiků.

Podzemí Domu pánů z Kunštátu je, co do rozsahu, druhé největší z celého Velkého Špalíčku. Konkurovat mu může snad jen sklepení bývalého městského pivovaru, tedy nynější prostory blízké restaurace Dávné časy.

Do podzemí Domu pánů z Kunštátu lze vstoupit z kavárny Nacafé v přízemí domu. Odtud lze sestoupit schodištěm do místnosti, nacházející se již pod úrovni terénu, kde se nacházejí bohužel jen fragmenty bývalé sklepní místnosti, dnes architektonicky začleněné do kavárny.

Další schodiště, ukryté za dveřmi, umožňuje přístup ještě níže, tentokrát již opravdu podzemních prostor. První místnost, do které se odtud dostaneme, je nejvyšší, ale také historicky nejcennější místností celého komplexu. Její výška je srovnatelná snad jen s výškou klenby sklepů pod Pekařskou 80, tedy přes pět metrů. Místnost je natolik vysoká, že její klenba zasahuje doknce nad úroveň terénu. O tom také svědčí okénko v místnosti, které je umístěno v úrovni chodníku na Dominikánské ulici.

V minulosti byl přístup do této místnosti s vysokou klenbou umožněn schodištěm přímo z ulice Dominikánské. Přímo pod okénkem je vstup do menšího sklípku tvaru písmena L, zasahujícího pod úroveň Dominikánské ulice. Je možné, že kdysi spojoval podzemí vedlejších objektů.

Na protilehlé straně nejvyšší místnosti vede chodba do dalších částí tohoto podzemního komplexu, a sice do nejdelší místnosti, procházející téměř pod celým nádvořím domu v těsné blízkosti středověké studny, která se nachází na nádvoří domu. Po obou stranách této nejdelší místnosti jsou další tři odbočující chodby, v nichž jsou dnes umístěna technologická zázemí domu.

Pokud budeme pokračovat místností dále, dostaneme se po 20 metrech na její konec, odkud vede schodiště stoupající vzhůru do poslední sklepní místnosti tohoto areálu, která se však nachází až pod nádvořím domu č.18 protější Starobrněnské ulice.

Všechny podzemní prostory využívá Dům umění města Brna k výstavním účelům, proto byly při generální opravě odvlhčeny, opatřeny omítkou a vydlážděny, čímž ale ztrácí historický charakter podzemních prostor.

Jedinými ,,autentickými“ prostorami s původní cihelnou vyzdívkou je zmíněné schodiště s místností zasahující pod objekt na Starobrněnské ulici. Právě v těchto prostorách dochází v současné době k rekonstrukci, aby mohly být začleněny do celého komplexu a sloužit rovněž výstavním účelům.

Je vynikající, že se brňané, mnohdy i s požehnáním radních, snaží historické podzemní prostory znovuoživit a využít. Co by za takové prostory dala některá jiná města.


foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto


Verze pro tisk, měsíčník Newexpress, 58. díl mého seriálu o brněnském podzemí.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)