2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Brno - kryty starého nádražíText a foto: Kamil Pokorný, srpen 2006
Naše společnost se zabývá dokumentací historického a technického podzemí dle možností vybavení a přístupu, který je na veřejném prostranství a nebo po dohodě s majitelem pozemku a objektu.


Protiletecké kryty a další druhy různých úkrytů, patřily ve svém čase k základní nutnosti k přežití. Byla ustanovena protiletecká policie, stanoveny směrnice a pokyny, utvořena krytová družstva a každý obyvatel musel mít, kam se schovat, což mnohdy představovalo nejen přestavbu sklepního prostoru domu s potřebným vybavením, ale často i zhotovování vlastních atypických úkrytů, často kopaných narychlo v blízkém pískovcovém masivu, kdy se zapojila rodina i sousedé, aby si vykopali svůj úkryt. Mnohé takové, představující doslovné labyrinty a spleti jinak romanticky působících chodbiček s různými profily a výklenky a nikami s vytesanými lavicemi se nám podařilo navštívit a mnohé, do nichž je již zavalen vstup, čekají na odkrytí.

Na této stránce se zaměřím na sklepní krytové prostory, jež se nám po domluvě podařilo s kamarádkem Radkem Soudkem navštívit. Tato temná památka, v neudržovaném stavu, působí smutně. Prostory jsou vyklizeny, ale to je vše.

Jihozápadní část prostor je uzavíratelná těsnícími protitlakovými dveřmi s pákovými uzávěry, ale ostatní místnosti jsou uzavřeny chabrými a tleejícími dřevěnými dveřmi stlučenými z prken. V místnosti, kde byly trámy vyztuženy cihlové klenuté stropy, jsme si ve zdi nad podlahou povšimli tlakového uzávěru pro nouzový výstup úzkou šachtou, dávno ale nefunkční, zasypaný.

Jak asi vypadalo zdejší vybavení v době, kdy bylo nutností? Kryty pod budovami měly být zhotoveny pro ukrytí především předpokládaných osob v domě žijících, pracujících a náhodných osob v okolí se zrovna nacházejících. Seznamy osob, s nimiž se předem "počítalo s ukrytím", sloužily také k jejich včasné informovanosti, což bylo důležité pro následnou hladkost a rychlý nástup do úkrytu. Existovaly úkrytové řády, sestavené pro každý úkryt s všeobecně platnými zásadami o chování a povinnostech ukrývaných, přizpůsobené k ochranným vlastnostem, počtu ukrývaných, vybavenosti a určení daného krytu. Mezi pokyny patřilo: Dbát o své osobní věci, hygienu, udržovat v pohotovosti své prostředky individuální protichemické ochrany a mohli je olamžitě použít, šetřit vodou, jídlem a pitím, zbytečně nepoužívat sociální zařízení, udržovat čistotu a pořádek, chovat se klidně a ukázněně za všech okolností, nehlučet a hlasitě nehovořit, zdržovat se ve vykázaném prostoru a zbytečně nechodit, dodržovat čas k pracovním úkonům nebo odpočinku, nekouřit, nezapalovat svíčky,lampy, zapalovače a vařiče s otevřeným plamenem a nepoužívat ani jiné zdroje světla a tepla zhoršující čistotu vzduchu, neopouštět úkryt bez souhlasu velitele úkrytu...

Tyto nádražní sklepní kryty (foto níže) nejspíše zaniknou, protože drážní budova jižního nádraží u Zvonařky ustoupí plánovanému novému nádraží.

Několik ukázkových záběrů pro představu z naší návštěvy sklepních krytvých prostor:


foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto


Kontaktujte nás, pokud vlastníte dobové fotografie, nějaké plánky, dokumentace a nebo alespoň nějaké vzpomínky o krytech, nejen "protileteckých", na oplátku provedeme jinými. Děkujeme.

Hledáme nadšence, který by si vzal na starost, měl chuť a čas vytvořit a doplňovat celou sekci "kryty", jež plánuji na tomto webu vytvořit. Zpracovávat ucelenou databázi, digitalizaci podkladů a fotodokumentaci pro interní využití a částečnou prezentaci. Další činností by mohlo být organizování občasných návštěv různých přístupných krytů pro zájemce z veřejnosti - za dobrovolný příspěvek na čas a náklady s tím spojené.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)