2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Co se skrývá za vinárnou "U Elišky"?

Narozdíl od oficiálního městského průzkumu, zaměřeného přednostně zatím na centrum Brna "uvnitř hradeb", se zajímáme o podzemí přilehlého okolí, které bude neméně zajímavé.

Jednou ze záhad Starého Brna, je podzemí v oblasti kláštera na Mendlově náměstí. Dílčí záhadou je pak konkrétní podzemí ke klášteru přilehlé vinárny "U Elišky", protože dle mnoha indicií (staré plány v archivu + potvrzené prostory alternativní detekcí) by měly být zdejší prostory jednak rozsáhlejší a jednak propojeny s blízkým objektem kláštera.

Radek Soudek (kdo jinej, že) totiž objevil v jednom nejmenovaném archivu starý plán využití vinného sklepa jako válečného krytu, ovšem půdorysně i v příčném řezu byly délky hlavních prostor téměř dvojnásobné.

Tento nález nás velmi překvapil, prostory vinárny jsem před časem nasvěcoval a fotil a dobře tedy znal a po porovnání s plánem jsme věc projednali s kompetentními a získali souhlas ke zhotovení průzkumných sond co nejšetrnějším postupem.

Ve spolupráci se společností CMA jsme při příležitosti akcí a návštěvy Laco Lahody v létě roku 2005 domluvili i noční průzkum ve vinárně. Po celodenních akcích a prolézání rozličného podzemí jsme se posilnili a poseděli v restauraci a ve značně pozdějších hodinách jsme se přemístili do vinárny, kde jsme již byli očekáváni, zatím co hosté vinárny dávno odešli spát.

Na místě jsme detekovali ještě opakovaně prostory za některými zdmi a projednali nejvhodnější způsob a místo pro vrtání sond. S využitím minikamery jsme se pak rozhlíželi za zdí a na monitoru sledovali velikost a charakter prostor.

Další průzkumy jsme se dohodli nezveřejňovat.

Za spolupráci děkujeme společnosti CMA (Společnost pro výzkum historického podzemí).

Několik záběrů z akce:
(přesvětleno při úpravách na starém monitoru,
nestíhám to udělat všechno znova...)

foto
Stylová vinárna "U Elišky" využívá obřích vinných sklepů, zbudovaných blízkým klášterem

foto
Památeční vinný lis ze vzácného dřeva, ze 17. století - na něm lisovali víno ještě mniši.

foto
Ale mezitím se již chystají nástroje na překonání zdiva

foto
Laco Lahoda (společnost CMA) nadšeně rozvrtává bar :)

foto
Potvrdí se změřené duté prostory?

foto
Radek to zatím neřeší a odpočívá po náročné večeři

foto
Sondu uděláme i ve vedlejším salonu, protože i zde detekujeme dutinu za zdivem

foto
Ostatní netrpělivě přihlíží, kdy už vrták zajede do té dutiny

foto
Do dutiny zajel! Laco ihned otvorem prostrčí minikameru, abychom se
úzkým otvorem trochu "porozhlédli" po zazděném prostoru.

foto
Prostory jsou potvrzeny a další výsledky nadcházejícího průzkumu nezveřejňujeme.
Předcházely tomu i detekce z povrchu nad systémem vinných sklepů a jejich pokračování...

Chceme zde vybídnout a požádat laskavě každého, kdo by o zdejším podzemí cokoli věděl a nebo si pamatoval, aby nás informoval o podzemí v oblasti Mendlova náměstí, ulice Úvoz a okolí, zejména v období 2. světové války, kdy se tu mělo budovat několik krytů a razit východně štola pod Špilberk! Děkujeme.


Článek o historii a podzemí této vinárny jsem již počátkem roku 2004 psal do moravského měsíčníku Newexpress, koho by tedy zajímalo více historie:

U královny Elišky

Bylo by chybou popisovat zvláštnosti a skvosty našeho brněnského podzemí a nezahrnout do výčtu všech historických a významných sklepů ty, které v dnešní době fungují jako reprezentativní prostory brněnských vináren a restaurací. Navštivme dnes tedy vinárnu nejznámější – „U královny Elišky“.

Královna Richenza, Polka, v českých zemích známá jako Eliška Rejčka, usedla na český trůn dokonce dvakrát – poprvé jako dvanáctiletá, když se v roce 1300 stala druhou manželkou českého a polského krále Václava II., v sedmnácti letech ovdověla a byla brzy provdána za následujícího českého krále, Rudolfa Habsburského. V 19 letech však byla opět vdovou. Oba manželé jí odkázali velké jmění. Manželství byla velmi krátká a nedá se říci, že by v nich Eliška Rejčka našla své štěstí. Ve zbožném středověku nebylo obvyklé mít ke dvěma manželům ještě milence, Eliška si však svůj život zařídila po svém. Prožila velkou a romantickou lásku s předním českým šlechticem Jindřichem z Lipé, který se jako bohatý a mimořádně obratný muž v době panování Jana Lucemburského vyšvihl do čela české politické reprezentace a se svými funkcemi zemského hejtmana, maršálka a komořího se stal nekorunovanou hlavou země. Kolem roku 1320 se milenci usadili v Brně a prožili 10 šťastných roků, až smrt Jindřicha je odloučila. Královna v té době již byla pevně rozhodnuta završit svůj pohnutý život významným kulturním činem, který odpovídal myšlení a cítění tehdejších lidí. Založila na Starém Brně ženský klášter, kostel a špitál, přežila Jindřicha jen o 5 let a ve svých 49 letech zemřela.

Mohutný komplex kláštera byl několikrát během staletí přestavován a zůstává otázkou, nakolik se tyto přestavby dotkly i někdejších klášterních vinných sklepů, v jejichž prostorách se již desetiletí nachází vyhlášená brněnská vinárna U královny Elišky.

Staré podzemní mapy v archivech města Brna poukazují na válečný záměr a projekt využívat tyto sklepy v době ohrožení jako protiletecké kryty, schopné pojmout větší množství obyvatel z Mendlova náměstí a okolí. Po válce byly v těchto klášterních sklepech různé sklady a od roku 1964 začala tehdejší Jednota Mikulov s budováním interiéru. V roce 1980 došlo k rozšíření prostorů v druhé části klášterních sklepů a začala se zde provozovat diskotéka. Mohutné cihlové klenby, rozlehlé prostory, koštárna, krbové ohniště a cimbálová muzika vás zde vrací někam daleko do minulosti a symbolem moravských, českých i mezinárodních tradic se stává i zdejší kuchyně, k jejímž specialitám patří i nápojový lístek – široká nabídka archivních vín a jedenáct druhů vín sudových. Zajímavostí je také v klenuté koštárně starodávný lis z roku 1711 z kanadského cedru, na kterém zde lisovali víno ještě mniši.

Reprezentativní historické podzemní prostory vinárny U královny Elišky připomínají dřívější podobu klášterních sklepů a tvoří pojem spojovaný s naší moravskou metropolí.

Text, článek a foto: Kamil Pokorný


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)