2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Heršpice mají podzemní skvost

První zmínky o Horních Heršpicích u Brna lze v archivech nacházet od roku 1353, kdy se Heršpice rozdělily. Mezníkem pro vývoj Heršpic byl rok 1373, kdy byla prodána markraběti Janovi ve vsi Heršpicích tvrz.

Z průběhu 16. století se dozvídáme, že vrchnosti hledaly nové zdroje příjmů a tak zaváděly chov ovcí, zakládali rybníky, pivovary, mlýny a cihelny. Za švédského obležení Brna však měl roku 1645 nepřítel v Heršpicích ležení a při ústupu je úplně zničil. Je pravděpodobné, že zmiňovaná tvrz ze 14. století již tehdy vzala za své, pokud ne dříve. A je možné, že po ní zůstaly sklepy a únikové chodby. Rozsáhlé podzemí se v Horních Heršpicích totiž nachází dodnes, a kdo jej navštívil, je překvapen jeho velikostí.

V Horních Heršpicích neměli snadný život ani později. V 18. století chtěla kapitula zřídit hospodu a vinný sklep, ale dostala se do sporu s brněnským magistrátem:)

Na Sokolové ulici se v minulém století v areálu Juranových závodů nacházela výroba svíček, mýdla, chemikálií, krémů, čokolády, éterických olejů, a mnohé firmy i v nejposlednějších létech využívaly obrovské místní podzemní prostory jako sklady, nyní objekty leží ladem. Příležitostně se pokusíme zjistit, pod jaký původní objekt toto podzemí patřilo, zda bylo vybudováno zároveń s objekty výroby, což se nám nezdá pravděpodobné, spíše bylo později firmami jako stávající využito včetně proražení šachty až do podzemí a instalace nákladního výtahu.

Pokud o tomto kdokoli něco ví, každé upřesnění nás potěší. Zatím není čas, doptávat se kronikáře a dalších zasvěcených v Horních Heršpicích.

foto
Přicházíme k opuštěnému areálu

foto
Vidíme velice nadějný vstup, snad nebude uzamčen.

foto
Nebyl uzamčen a tak jdeme s nadšením dolů...

foto
Schody vedly do střední části podzemního systému, ale původní vstup z ulice začínal touto klesající chodbou, v pravé části vidíme pokračování u schodiště.

foto
Odbočili jsme a ocitli se v dlouhé a vysoké chodbě! Jsou tu ještě podobné dvě další. Jedna rovnoběžná a jedna kolmá.

foto
Do jedné z chodeb je dokonce svedena šachta nákladního výtahu z budovy postavené na klenbě.

foto
Toto podzemí je skutečně rozsáhlé velikosti, škoda, že jej bývalé firmy stačily zdevastovat před opuštěním.

foto
Všude nepořádek a místy plíseň. Jaký je původ těchto sklepů? Byly součástí většího systému?

foto
nedaleko ještě objevujeme další sklep - opět klesající vstupní chodba

foto
Zde nás překvapují zděné obetonované přepážky, za nimi je ještě klenutý sál. Byly snad prostory upraveny jako kryty a přepážky jsou protitlakové opatření?

foto
Radek vychází ze současného zarostlého vchodu


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)