2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Brněnské podzemí: Maloměřický kryt s jezírkem

Kamil Pokorný

O tomto krytu už jsem stránku vytvořil. Na této přidávám další a lepší záběry od Radka Soudka, který se protileteckým civilním krytům soustavně věnuje.

Radek od mnohých místních pamětníků zjistil, že se jedná o podzemní objekt vybudovaný snad v období druhé světové války, který měl sloužit jako úkryt před nálety pro lidi, pracující v blízké vápence. Při ražení však v zadní části narazili nejspíše na podzemní vodu, která znemožnila pokračovat v budování krytu. Objekt se začal zaplavovat. Přítmnost bohatých spodních vod potvrzuje i blízká studánka v přilehlém domku.

Kryt má délku asi 70 metrů, podél níž jsou dvakrát esíškovitě štoly zalomeny s typickými slepými čelbami a výklenky pro roztříštění případné postupující tlakové vlny po blízkém výbuchu.

Kryt má nyní zachovaný jeden funkční vstup plného profilu, druhý u zadní zavodněné štoly je zazděn a z venku zahrnut (zůstal úzký otvor na průlez). Ve střední štole zůstaly instalovány dva kovové žebříky vedoucí k otvoru u klenby, otvory jsou ústím úzké průlezné betonové chodbičky - nouzových výstupů. Jeden je zavalen, druhý je průlezný až ven.

Ve štolách se drží nízká nevysychající hladina vody na dvou místech, místy lze přejít po dřevěných paletách a celkově takřka suchou nohou. Někdy se hladina zadního "rybníčku" zvýší a přetéká úroveň betonové podlahy a stroužek vody natéká do střední části krytu.

Zadní část tvoří malebnou vodní jeskyňku s průzračnou smaragdovou vodou, což je velmi fotogenické. Byl krásný zážitek, proplouvat po tiché hladině štolou pod obetonovanou klenbou, abychom se ujistili, že štola nemá pokračování. Nebylo to však jednoznačné, protože klenba štoly postupně klesá prakticky na úroveň člunu a tak jsme zorganizovali vyčerpání této štoly.

Vyčerpat tuto štolu bylo zdlouhavé mnohahodinové úsilí, kdy se účastníci střídali. Voda se odčerpávala do přední klesající části betonového krytu, protože jsme ji nechtěli čerpat ven, takové množství.

Když zůstalo minimum vody v zadní části svažujícího se dna štoly, bylo jasně viditelné, že tu žádné pokračování není. Za tu námahu to stálo, máme jistotu, že zde není žádné pokračování, ani nebylo očekáváno při tomto typu podzemního objektu. Zvláštní ovšem je délka zadní štoly a obetonovaný úsek - hranatý tunýlek o délce asi čtyři metry, a to, že vybočuje kolmo a šikmo oproti původnímu směru betonových štol. Skoro, jakoby při budování krytu narazili na tuto skalní dutinu, již vzniklou přirozeným způsobem.


Pokud víte o zajímavém podzemí, starých sklepech nebo krytech, oceníme možnost je navštívit, nebo alespoň vidět fotografie z dob, kdy ještě existovaly, a z doby schovávání se obyvatel před nálety.


Několik záběrů od Radka Soudka:

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto
Voda ze studánky v domečku...


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)