2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Odkrýváme Brno...
Zvláštní kryt v Pisárkách


Text a foto: Kamil Pokorný © 2008 pro měsíčník Newexpress


Přibývá různých nadšenců, kteří se toulají po podzemí města a nenechají jeden poklop na pokoji, zvláště, nese – li symbol brněnské siluety s reliéfem a náznakem klenuté prostory pod zemí. Vědí, že takto bývají osazeny i vstupy do historického sanovaného podzemí, narozdíl od poklopů obyčejných, pod nimiž se skrývá kanalizační sifon a v lepším případě zděná komora a vstup do nevábné stoky, většinou neprůlezného profilu.foto
Poničený vstup do atypického krytu

Jiní nadšenci spojí příjemnou procházku do přírody se svojí intuicí a často objeví (povšimnou si) nějakého vstupu na místě, kde by to nečekali. O to větší radost pak je, když lze objeveným vstupem vejít do nějakých prostor a nejedná se jen o malou, dávno nevyužívanou místnost starého sklípku, plnou nepořádku, haraburdí, a v horším případě směsi tlejících odpadků a všemožných plísní.

Mezi takové objevy lze zařadit nevyužívaný kryt v Pisárkách, nacházející se relativně nedaleko nové víceúrovňové křižovatky. V místě, kde končí domy a zahrádky a začínají se vypínat západní svahy nad Svratkou, lze jeden takový vstup ve členitějším terénu mezi stromy objevit.

Když přicházíte správným svahem, spatříte v protějším svahu větší oválný otvor opatřený pláštěm z dřevěných prken, nasátých vlhkostí. Bočně nad tímto vstupem si povšimnete komínku zapuštěného do stráně mezi listím a zkušenějšího hned napadne, že se jedná o větrací komínek, nebo spíše „nouzák“, tedy větrací šachtu opatřenou stupačkami pro případný nouzový výlez z krytu. Tím je objekt velmi rychle klasifikován na kryt, protože těžko lze předpokládat jiný význam.

Přiblížíme se ke vstupu a nasloucháme v očekávání, zda nebudeme nezvanými hosty těch, kteří nemají kam složit hlavu. To však naštěstí nebývá v Brně pravidlem, ani zdaleka. Spíše se zdá, že bezdomovci se nejčastěji věnují své lahvi a znečišťování nádražních podchodů, než že by se jim chtělo pátrat po prázdných chladných krytech. Věřím, že mnozí návštěvníci Brna přicházející od autobusového nádraží, by mnohá zvláštní páchnoucí a obtěžující individua raději do takových prostor odeslala, ale úředníkům či policii tato vizitka naprosto evidentně nevadí – nádražní podchody asi celý rok nenavštěvují.

Bez obav tedy vstoupíme dřevěnými zárubněmi kolem původních dveří, povalených před vchodem. Není ještě ani potřeba baterek na to, abychom viděli, že klenutá prostora se stáčí vlevo a rozděluje se.

Tento kryt je zvláštní svým tvarem a kombinací zděných oválných kleneb, posazených na betonových či obetonovaných stěnách. Tím je poměrně atypický, protože naprostá většina krytů byla budována podle jednotných projektových výkresů a stavebních plánů pro zhotovení bednění se vždy shodnými úhly a rádiusy pro oválné betonové klenutí a statickou únosnost pro nejhorší případ – přímý zásah bombou.

Jakékoli vnitřní vybavení zde chybí a snad se ani nepředpokládá, protože podobné protiletecké kryty byly převážně koncipovány pro ukrytí se před nálety, maximálně na několik hodin, k čemuž stačily donesené, nebo narychlo zbudované dřevěné lavice. Žádné jiné zázemí tu nebývalo ani v době, kdy to bylo nejvíce aktuální.

Rovná chodba nás přivedla po několika metrech k odbočce vpravo. Ta po několika dalších metrech ihned končila nedozděnou čelbou. Pokračovali jsme rovně a vlevo si za okamžik všímáme otvoru do boční komory, vyplněné zamotaným ostnatým drátem. Opatrně jsme prostrčili ruku a posvítili vzhůru šachtou. Spatřili jsme neopotřebované stupačky. Počítalo se tu s nouzovým výlezem z krytu, touto šachtou vzhůru.

Došli jsme na konec nedlouhé prostory, rovněž nedozděné, a pořídili dalších několik záběrů i směrem zpět ke vchodu, kudy přicházelo venkovní světlo. Chvíli jsme vnímali zvláštní ticho, jakým k nám prostory starého krytu promlouvaly. Přemýšleli jsme, zda musel být tento kryt použit a kolik lidí se sem vešlo. Odhadem by se sem mohlo ukrýt i přes 100 lidí, lidských osudů, které by přežily, pokud by kryt nedostal přímý větší zásah, jako jiné kryty v Brně. To však bylo naštěstí mezi zdejšími svahy nepravděpodobné.


foto
Pohled do nitra krytu, vzadu nevyzděná čelba, vlevo nouzák, vpravo odbočka

foto
Pohled ven ke vstupu, vlevo krátká odbočka


Naplánujte si, které odpoledne se chcete do některých brněnských krytů a štol podívat a kontaktujte mne. Organizuji jejich prohlídky s výkladem. Více o možnostech vstupů a exkurzí, na naší stránce: Exkurze a objednávky

 • Další některé kryty, které jsme mohli objevit nebo navštívit...

  Uvítáme nadšence i pamětníky, kteří by chtěli svými informacemi a nebo i jinak přispět k objevování a záchraně dalších krytů. Kontaktujte nás, prosím.


  ZPĚT o stránku

  Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
  Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
  Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
  Badatelská společnost Agartha

  webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
  © 2002 - 2022

  Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)