2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Pískovcové labyrinty i v Brně!

Radek Soudek, jeden z široko daleko nejzapálenějších hledačů již dávno zapomenutého brněnského podzemí, dokázal vypátrat a objevit další úžasný podzemní systém, hloubený dokonce v pískovci. Již se nemusíme jezdit kochat krásou pískovcových nekonečných labyrintů jenom na Znojemsko, máme to přímo v Brně!

Když nám bylo umožněno vstoupit a labyrint zdokumentovat, nevěřili jsme svým očím, že je tu takový rozsáhlý labyrint takto důmyslně vybudován. Může fungovat jako bludiště, protože různě propojené chodby tvoří celkem pět navazujících smyček mezi propojenými křižovatkami chodeb.

Chodby jsou místy úzké téměř 60 cm a místy tvoří naopak menší místnosti, široké až necelé 3 metry a dlouhé i 12 metrů. Výška chodeb je tu přibližně stejná – pro vzpřímené procházení nebo mírný předklon spíše z opatrnosti. Stěny pískovce mají viditelnou strukturu jednotlivých usazených vrstev a pro labyrint je vybráno vhodné místo, kde masiv protíná tvrdší pískovcová deska ve výši klenby, takže místy deska tvoří plochý strop chodeb, zatímco jinde je strop zaklenutý.

Místy jsou zbytky zabudované elektroinstalace původního osvětlení ve stěnách. Vzduch je tu chladnější a velmi příjemný oproti žhavému nepříjemnému letnímu vzduchu venku na sluníčku. V jedné slepé odbočce kvetla bílá dřevomorka na již strávených prknech ponechaných palet, ale bez zápachu.

Labyrint by byl mnohem rozsáhlejší, ale z jižní strany jsou v chodbách závaly, protože část tohoto svahu je bohužel odtěžena. I přesto jde o unikátní a ojedinělou záležitost v Brně i okolí.

Labyrinty byly vybudovány za války jako úkryty především před nálety. Místo, kde se přesně nachází, však na přání firmy neprozradíme. Jde o křehký pískovec a máme na prvním místě zájem o zachování labyrintu, aniž by docházelo ke znečišťování a zbytečným závalům. Staticky samozřejmě nelze prohlásit za dokonale bezpečný.

Zajímavé je, že se prý uvažovalo kdysi o zpřístupnění tohoto unikátu jako turistická zajímavost, Magistrát však tehdy od toho dal prý ruce pryč. Není divu. Pískovce se drolí a bezpečně zrovna nevypadají, zvláště pro zpřístupnění průvodům lidí...

Radkovi se podařilo získat i určité svědectví o těchto místech od pana Boháčka. Pan Boháček vyprávěl, jak za mlada, když mu bylo 13 let, písečný labyrint často procházeli, a hledali v písku německé odznaky. Labyrint vznikl za války, aby se v něm dalo schovat proti náletům. Písečňák byl rozdělen na tři těžní jámy. Nejmenšímu z nich se říkalo letadélko a byl zarostlý. V jednom z nich bylo jezero průzračné vody, kam se chodily koupat davy lidí.Vstup byl sice zakázán, ale v sobotu a v neděli se netěžilo a tak tam byla hlava na hlavě. Místy byla hloubka až 5 metrů a bylo vidět až na dno. Když člověk plaval, cítil místy, jak proudí ze dna voda. Stál tam velký bagr a z něj lidi skákali do vody. Dokonce tam kdosi zemřel. Skočil z bagru a zlomil si vaz. Jedním ze tří těžních jam byl doslova odkrojen bývalý hřbitov.

Taky u Letadélka byl betonový bunkr. Chodbička a asi 20x10 metrů místnost.Vedl do stráně písečňáku a na něm byla hlína. Bylo to blízko sportovního letiště. Taky tam byly z války zákopové bunkry. Jen křídla z letadel přes díru…

Namlsejte se našimi záběry:

foto
Vítejte na internetové exkurzi do míst, kam se nedostanete...

foto
Jeden z lomů na okraji Brna nás překvapil.

foto
Jsou tu vstupy do podzemních labyrintů!

foto
Na výšku nejsou zrovna vysoké, že by dřív byli o tolik menší lidi? Nebo to byla součást obranného charakteru?

foto
Uvnitř labyrintu nacházíme spoustu odboček a výklenků, pevný strop tvoří pískovcová pevná deska

foto
Místy je strop klasicky klenutý

foto
Radek vše ihned dokumentuje, kdo ví, zda nás sem ještě pustí...

foto
Místy jsou smyčky chodeb propojeny okénky a průlezy

foto
Zde opět tvoří strop pevnější deska pískovce, což je výhodou z hlediska pevnosti a stability

foto
Rozdělíme si úkoly, blesky a další světla a vymýšlíme co nejpoutavější záběry

foto
Prostory jsou to velmi fotogenické, lze se tu se světlem vyřádit a několik záběrů proto provádíme v několika verzích nasvícení, lze tu využít hry stínů a zvýraznit plastičnost a prostorovost tohoto podzemí

foto
Nasvěcovat tak krásné prostory nás baví a trávíme tu s Radkem téměř čtyři hodiny focením a zbytek mapováním a měřením, na relaxující posezení v písečném temnu bude čas snad příště.

foto
Využilo by se tu bezpočet světel pro zvýraznění všech tvarů, výklenků, nápisů...

foto
Radek rád fotí i s protisvětlem, jediněčně to nasvítí tvar chodby a je to zajímavé i za cenu projevených odlesků a chyb fotooptiky a clonových segmentů

foto
Své kouzlo mají i odlišné odstíny světla, bylo těžké vybrat ty nejhezčí varianty na naše stránky

foto
Samá zatáčka, krásně jsou vidět vrsty pískovce, jak se postupně usazoval

foto
Přicházíme dokonce k zazdívce, jsme zvědaví, co je za ní. Naštěstí se tajemství vzápětí vyřeší - projdeme několika chodbami a přicházíme k této stěně z druhé strany.

foto
Zatarasený druhý vchod, je to jako pěst na oko, ta lidská malomyslnost, povrchnost a necitlivost...

foto
Fotíme, točíme na kameru, měříme, zakreslujeme mapu, chvílemi se to i prolíná

foto
Daly by se tu trávit další hodiny vymýšlením různého nasvícení členitých prostor

foto
Dřevomorka zbaštila zapomenuté dřevěné palety

foto
Chvíle oddychu

foto
Některé chodby jsou tu úzké

foto
A některé širší

foto
Místy tu jsou menší sály

foto
Klesající chodba ke vchodu

foto
Radek ještě natáčí

foto
Já mapuji

foto
Už je po nás sháňka, zda tu někde bezradně nebloudíme

foto
Ještě poslední záběry

foto
Zde bychom nejraději zůstali, nechce se nám do letního žáru

foto
Vyhládli jsme trochu

foto
Smažáku nikde neodolám

foto
Radek pak doma nakreslil přibližný plán v měřítku, úhly odpovídají jen přibližně, to bychom tu trávili celý den...


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)