2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Podzemí a zajímavý park v Medlánkách

Do městské části Medlánky (Brno) jezdí autobus číslo 41 z Ořešína, přistoupit na něho lze v Brně v Králově poli u Semilasa. V Medlánkách má konečnou několik metrů za Zámečkem na ulici Hudcova č.2.

Mimochodem, jak jsme tak čekali na ten autobus vedle Semilasa, povšimli jsme si zde naproti přes silnici u zastávky a domů, kromě nepřehlédnutelného větráku z nějakého podzemí, že okolní stromy mají až velmi nápadně šroubovitě stočené kmeny, jistě tu působí nějaká spirálovitá levotočivá energie. Ta zastávka, co je u stromů umístěna, se zrovna ve zdravé zóně nenachází, spíše naopak.

Dojeli jsme na konečnou v Medlánkách, u zámečku. Jdeme - li a zatočíme směrem k Řečkovicím, přes silnici spatříme na Kytnerové ulici objekt budov Panského dvora zaknihovaného v současné podobě již v roce 1654, ve kterém je Sýpka - dnes restaurace. A přímo na ulici je restaurace "Na Kytnerce". Ulice míří vzhůru k Řečkovickým domům, po pravé straně vidíme asi 4 metry vysokou zděnou zvonici.

Před sýpkou jsme mýjeli sochu světce držícího kříž, virgule nám zde detekovala v hloubce 3-4 metrů chodbu směřující přibližně pod dům Kytnerova 10 a pokračující tímto směrem, je suchá, klenutá, ze 16.století, únikový a zásobovací systém před nepřáteli, místy jsou propady. Pod sochou je pravděpodobná křižovatka chodeb, další jde ve směru pod sýpku.

Zamířili jsme za zdejší Zámeček a ihned jsem detekoval klenutý širší podzemní prostor, který byl později viditelný průhledem od silnice, čímž se opět potvrdila správnost detekce pomocí virgule. Zatočila ve tvaru L k záhadnému návrší zahrady - parku, o kterém se spekuluje, zda tu stála kdysi před středověkem tvrz. U skalnatého úpatí mi měření opět potvrdil větrací komínek, evidentně posazený na klenbě chodby nebo sklepení. V místě zatáčky chodby je malebné a mechem porostlé skalnaté úpatí zmíněného kopce, ze strany k silnici se od povrchu svažují mohutné kořeny stromu nad úpatím, a intuitivně zde cítím hlídající astrální bytost, která je přívětivá a trochu se smutkem sleduje chátrající zdi a objekt zámku, na jehož opravy nemá obývající jej Kovodružstvo peníze a tak tak jej udržuje v provizorní podobě.

Je zde rovněž cítit zvýšená zemská energie, toto místo skrývá své dávné tajemství a jistě bylo významné i v ranném středověku v souvislosti s uvedenou tvrzí a hradištěm. Vyloučit nelze ani dávné rituály, na těchto místech prováděné. Znova bych pro pochopení podotkl, že vše kolem nás, až po naše myšlenky, je pouhá forma energie, a energie je nezničitelná, pouze se transformuje do jiných podob a vibrací, ale vzhledem k tomu, že i časoprostor je naprosto relativní a tyto veličiny v pravé skutečnosti neexistují... Chci říci, že skutečně nejsou překážky detekovat virgulí a jinými metodami, a nahlížet do dávných informací. Překážky a omezení si pouze sami vytváříme v sobě a ke své vlastní škodě. Ale to již nese dnešní doba.

Jdeme dále po zámeckém chodníku dělícím zámecký park, a virgule prudkým škubnutím detekuje hlavní tah klenuté chodby, kolmo vycházející od střední části Zámečku směrem pod park.

Chodník lemující okraj parku, nás kolem skalnatého úpatí přivedl až k okraji parku a jeho zdi nad silnicí ulice Hudcova k novodobému kovovému schodišti. Po schůdcích jsme sešli ze zámeckého parku na úroveň silnice ulice Hudcovy a v cihlové stěně v těsné blízkosti u zámecké zdi viděli průlezný, ale zamřížovaný otvor, mříž z prutů ze stavební oceli byla přivařená k ocelovým zárubním. Průlez byl delší, alespoň 2-3 metry, zděný a klenutý, ústil do kolmo probíhající zaklenuté široké chodby nebo prostory, kterou jsem detekoval již shora.

Je leden, příšerná zima, mráz mi zalézá až pod nehty, neboť stále držím virguli a sleduji tahy zdejších starodávných chodeb, i těch zaniklých, o většině z nich se však zmíním až po ověření dalšími detekujícími osobami a historickými skutečnostmi, a tak odcházíme spokojení se zjištěnými podzemními sklepy a chodbami, které ověříme ve více osobách, jakmile bude příznivější počasí a podmínky.

Odcházíme po poměrně krátké době a přesto jsme nabyti zvláštní prostorovou energií těchto poklidnějších míst zámeckého parku. Děkujeme vyšší bytosti za umožnění vstupu na její území, i za ochutnávku zdejší harmonizující příznivé energie...

Místo by si zasloužilo větší péči, i přesto jej mohou lidé využívat pro osvěžující načerpání harmonizujících zemských energií a ti citlivější tu podvědomě pocítí jakýsi tajemný a skrytý význam z dávných dob...

foto
Medlánky - socha světce, typická "směrovka" kolmo procházející chodby

foto
Zámecký park - energeticky silné místo a astrální přírodní chrám

foto
Detekuji duté podzemní prostory, ani větrák tu není náhodou

foto
Podzemní prostory, klenuté chodby zde detekuji ve tvaru "L"

foto
Z pohledu od silnice se detekce podzemí potvrdila a po dalším zjištění tu šlo o chladírny - chladné sklepy využívané ke chlazení

foto
Pohled přes mříž - navazuje chodba tak, jak jsem ji shora detekoval

foto
Historická fotografie zámečku v Medlánkách, dnešní ulice Hudcova

Doplněna stránka: Medlánky - sklep u zámku potvrdil reakci virgule


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)