2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Sklepní labyrinty u Hlavního nádraží

Pod domy blízkými Hlavnímu nádraží se i v této lokalitě nachází rozsáhlé sklepní labyrinty, klenuté sály spojené chodbami a schodišti v několika úrovních. Sklepy, které vidíte níže, pocházejí pravděpodobně ze 17. století, pod úrovní komunikace byly v druhém suterénu jako tři valeně zaklenuté sklepy. Zdivo i klenby jsou zde cihlové, jedna část je opatřena lícovou skořepinou - torkretem (stříkaný beton na ocelovou konstrukci, čímž vzniká vyztužující skelet, staticky odolný), podlahy tvoří udusaná hlína.

Další z propojených sklepů vybíhá až mimo obrys budovy a historie napovídá, že sklep může být pozůstatkem středověké zástavby při blízké Židovské bráně, jedné z pěti, které Brno ve středověkém opevnění mělo. Na tomto sklepu jsou znatelné pravděpodobné barokní úpravy, a není vyloučeno, že byl komunikačně propojen s podzemním prostorem, probíhajícím v ose sever - jih pod nárožím objektu Kapucínské nám. 1 - a Masarykova ulice.

Je to fascinující podzemní svět, už jenom, uvědomíme - li si dovednost našich předků a stavební a fyzickou náročnost provádění takových sklepení, a jejich rozšiřování...

Sklepy se budovaly pod domy i náměstími po celé gemerace, a předávaly se mladším, a ti postupně opět prostory šířili, využívali, a v horších časech zase sklepy zahazovali nepotřebným odpadem, jehož vyvážení mimo město začalo být tehdy velmi nákladné...

V této oblasti se rovněž hojně vyskytují v hlubokých sklepeních ještě středověké studny, které původně zásobovaly domy vodou.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)