2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Zapomenutý hostinec pod Orlí ulicíText a foto: Kamil Pokorný, 2006Orlí ulice tvořila významnou obchodní cestu a vybavení zdejších hostinců proto dosahovalo takové úrovně, že mezi ubytované často patřili i hosté z panovnických kruhů. Podívejme se nyní do trosek jednoho z nejbližších hostinců u Měnínské brány, které se nachází hluboko v podzemí.


Dnešní Měnínská brána tvoří jediný opevněný vstup, který se dochoval v celistvější podobě. Původní Měnínská brána to však pravděpodobně není. Ta stávala dle názoru historiků na dolním konci ulice Kobližné, kudy také protékal městský potok a za deštivého počasí podmáčel hlavní komunikaci směřující k Cejlu. Zřejmě i z těchto důvodů byla Měnínská brána ve 14. století přeložena do Měnínské ulice (dnešní Orlí) a v městské hradbě byla postavena nová. Vzhledem ke zvýšeným obranným nárokům města byla dokonalejší a mohutnější, než brána původní.

V listopadu roku 1944 při leteckém náletu na Brno těžce poškodil zásah spojeneckých bomb v Orlí ulici dům č. 21 a byl téměř celý zdemolován. V roce 1950 byl dům srovnán se zemí. Naštěstí pod úrovní terénu zůstaly zachovány v plném rozsahu suterény, ikdyž značně poškozeny. Na vzniklé parcele byl postaven přízemní objekt z urbanistického hlediska naprosto závadný. V současné době je v něm umístěna truhlářská dílna.

Původní dům byl přestavěn v klasicismu a z půdorysu podzemních prostor je jasně patrné, že došlo k jejich propojení úzkou zaklenutou chodbou, tou je možno přejít do sousedního podzemí ještě dnes.

Většina zdejších podzemních prostor nesla po objevení stopy statických poruch takového rozsahu, že byly označeny jako akutně havarijní. Mohutné staré dřevěné bednění a výdřevy, které měly zajišťovat stabilitu porušené klenby a které zde byly instalovány zřejmě ještě za války, se vlivem vlhkosti a působením plísní zřítily na podlahu.

Klenby plné prasklin, průrazů a provizorně zakrytých otvorů drží při sobě snad jen zázrakem. Když jsem prostory před několika lety poprvé navštívil s Alešem Svobodou, téměř jsme se báli i šeptat a opatrně překračovali popadanou výdřevu obrostlou chomáči bělounké plísně podobné cukrové vatě. Když jsem nedávno navštívil tyto barokní sklepy za účelem kvalitnější osobní dokumentace, byly již vyklizeny. O to lépe si můžete na pořízených snímcích povšimnout špatný stav stropní klenby.

Středový sloup podzemního sálu obsahuje středověké fragmenty zdí a kleneb a na jeho omítce jsou ještě patrny velmi pestré barevné malby a zvláštností je zdobení grafickými vzory a ornamenty, náležející výzdobě původního hostince. Obzvláště zajímavou relikvií tu byly na stěně i na středovém sloupu na červenofialové malbě seškrtané čárky patrně těch, kteří zde popíjeli na dluh.

Je zde patrný i původní vstup z ulice a zazděné propojení do sousedních objektů. Z klenutého podzemního sálu vede schodiště ještě do nižší dlouhé klenuté chodby, která byla při objevu nalezena zasypána tisícemi pivních a vinných lahví. Svědčí o tom, že i tyto prostory původně sloužily k provozu jedné z mnoha tehdejších restaurací či vináren, které se v Orlí ulici nacházely.

Bylo velmi zajímavé, pobýt v těchto němých a zapomenutých temných prostorách při nasvěcování a pořizování fotozáběrů jako tiché vzpomínky na dřívější jistě bujaré oslavy a večery hojně navštěvované restaurace blízko Měnínské brány. Snad na ně bude město pamatovat a uctí a podpoří důstojně i tuto podzemní památku, než někomu spadne na hlavu.

(Připraveno i pro měsíčník Newexpress k vydání)


Několik záběrů z popisovaného podzemí:

foto
Sestupujeme s Michalem a doprovodem zvědavých společnic do barokních sklepů pod Orlí ulici

foto
Mezi tím, co se dámy převlékají a hledají po tmě přilby, pořizuji raději první záběry ze stativu:)

foto
Michal se přidal a rozmisťuje světelné zdroje a střídavě fotíme klenutou nádheru, ukrývající se v temnu chladného podzemí

foto
Pokračujeme propojovací chodbou do dalšího systému sklepů

foto
A vstupujeme tak zároveň do klenutého sálu dávného hostince

foto
Sestoupil jsem do ještě nižšího sklepení - 3.suterénu a nasvítil schodiště

foto
Všimněte si zničených kleneb

foto
Na sloupu a této stěně je vidět pozůstatky dlužníků

foto
Vstupní část do barokních sklepů

foto
Jedna památeční v 1.suterénu, než se holky ztratily v temných labyrintech

foto
Zatímco se holky zaběhly někde pod Brnem, experimentuji s násvity :)


Kontaktujte nás, pokud víte o starém sklepení, chodbách a krytech, na oplátku provedeme jinými. Děkujeme.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)