2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Podzemí na Palackého vrchu v Brně


Text a foto: Kamil Pokorný © 2008


Ani chladné zimní počasí nás, romantiky a milovníky přírodních a jiných zákoutí, neodradí od občasných průzkumů terénu nebo alespoň kratších procházek. Samozřejmě že cílem je poznat nejen nová místa v Brně a okolí, ale také objevit nějaké to podzemí, o kterém ještě nevíme.foto
Překvapení v trávě, aneb kam může dovést virgule...

Při jedné neplánované lednové procházce se nám to podařilo. Naše kroky mířily od Kolejní ulice k Palackému vrchu, protože jsem tam ještě nikdy nebyl. Krom objevování podzemí rád fotím krajinu a tato místa mne zajímala.

S sebou jsem měl mapy, fotoaparát a virguli pro hledání podzemních prostor, kterou také měřívám geopatogenní a jiné zóny podle potřeby. Nechyběla ani menší čelovka – světlo pro případ, že by se usmálo štěstí a objevili jsme do nějakého podzemí přímo vchod. V takovou chvíli bych asi nepřežil, kdybych spatřil vstup do podzemí a neměl s sebou nějaké světlo. Musel bych se spokojit se světlem mobilního telefonu, ale to je skutečně jen pro nouzový případ a ne pro ohledání neznámých temných prostor, kde člověk může udělat krok a spadnout do nečekané hluboké šachty nebo studny a nebo si rozbít hlavu čelním nárazem do vyčnívající traverzy.

Pod Palackého vrchem jsme se zastavili a já cítil, že bych měl provětrat i moji virguli (dlouhou pružinu z nerezové oceli) a pokusit se zaměřit ve zdejším okolí, zda tu je nějaké podzemí. Šance objevit ještě zapomenutý neudržovaný sklep po zbořeném domě a nebo zahradní chatě, anebo podzemní úkryt je téměř všude. Od toho se budovaly kryty, aby se lidé mohli skrýt nejen za války. A mnoho brněnských strání pokrývaly v dávné minulosti vinice, proto lze očekávat s jistou nadějí i objev zapomenutého vinného sklepa.

Uchopil jsem do rukou konce pružiny a koncentroval mysl, aby se naladila na staré podzemní prostory, dutiny, kryty, sklepy. I když se mi nedařilo úplně vyčistit mysl od jisté skepse, že by v tomto okolí zůstal ještě nedotčený, nezasypaný nebo nezabraný podzemní prostor, postupně jsem se během chvíle naladil tak, abych byl schopen s pomocí virgule takové prostory detekovat.

Držel jsem pružinu s obloukem namířeným před sebe a pomalu se zleva doprava celý otáčel a snažil se citlivě vnímat sebemenší reakci virgule jako potvrzení, že v daném směru, kam momentálně mířím, se nějaké podzemí vyskytuje. Očima jsem hleděl na pružinu, abych nechal působit ve smyslu dotazu na pružinu celý zkoumaný směr a nekoncentroval myšlenku někam, kam bych upřel pohled.

Když jsem se pomalu a s nejvyšší citlivostí otáčel (jako radar skenující postupně daný směr), v jednom úhlu najednou sebou pružina rychle škubla dolů (potvrzující reakce na myšlenou otázku) a já změnil směr svého otáčení, zatímco se pružina zvedala do neutrální polohy. Opět jsem změnil směr na původní, abych si reakci virgule v daném úhlu znovu ověřil. Opět virgule reagovala ve stejném úhlu. Věděl jsem, že takto se nám již mnohokrát dařilo najít objekty i v hustém lese a že se mohu na virguli a schopnosti s ní spojené spolehnout.

Zkusil jsem to ještě z opačného směru zpět, a když virgule úhel potvrdila potřetí, zaměřeným směrem jsme se vydali. Byli jsme zvědaví, jaké podzemí virgule našla v potvrzovaném směru.

Nebylo možné jít přímo, v cestě nám stály husté keře a menší prolákliny, které jsme museli obcházet, a tak jsem se ještě virgule přeptával na nová potvrzení správného směru podobně, jako když sledujete kompas. Trvalo asi čtvrt hodiny, když jsme po vzrušené chůzi došli až na místo, kde náš pohled padl na obnaženou kamennou klenbu!

Již první pohledy prozrazovaly, že se jedná o nějaký hodně starý sklep, jehož šíja (moravské označení vstupní a zavážecí chodby vinného sklepa) se propadla. Baterkou jsem posvítil do prostory pod klenbu a viděl, že prázdná klenutá místnost po několika metrech končí zděnou čelbou. Následovalo focení a zaměření prostor, abych sklep doma zakreslil a založil mezi dřívější objevené prostory.

Chvíli jsme uvnitř pod širokou klenbou poseděli, abychom vnímali pocity a energie v tomto novém prostředí. Virgulí jsem ještě testoval přítomnost psychosomatických zón, zda v tomto sklepu někdy nedošlo k něčemu nepříjemnému a není potřeba jej energeticky očistit. Již pocitově jsme ale poznali, že takových otázek zde není vůbec zapotřebí, bylo tu velmi vlídno, čerstvo a spíše jsme cítili, jako by se sklep radoval, že jsme jej objevili a že se o něm zmíním i v tisku.
(Publikováno v měsíčníku Newexpress)


Pokud víte o nějakých zapomenutých a opuštěných sklepech a krytech, nebo je chcete pomoci najít, kontaktujte nás.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)