2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Brno: Kamenné sklepy na PetrověText: Kamil Pokorný, foto: Michal Doležel, listopad 2006
Petrov je skalnaté návrší, které mělo pro město Brno rozhodující význam v celé bohaté historii. Jméno „Petrov“ získalo návrší podle chrámu sv. Petra zde vystavěném, a společně se Špilberkem tvoří nejvýznamější dominantu, zvedající se na jižním okraji historického městského jádra.


Kromě zmíněného chrámu s podzemní kryptou se na návrší nacházejí kanovnické domy se zajímavými sklepními prostorami, z nichž některé jsou zaklenuty půlkruhovou valenou klenbou z cihel. Tyto gotické sklepy jsou vytesány do masivu navětralé a rozpraskané diabasové skály, místy obohacené přírodními minerály, tvořícími barevný sklepní klenot.

Sklepy jsou i dvoupatrové a rameno jednoho sklepení vybíhá téměř až pod katedrálu. Voda tu a tam odkapávající v pravidelném rytmu ze skalní klenby ještě umocňuje vyjimečnost těchto míst, sloužících především k uskladnění kvalitního vína. Využití jako vinný archiv pro biskupství je tu více, než logické. Zbytky dochovaného dubového roštu na sudy v jednom ze sklepů potvrzují jejich účel.

Některé časti sklepů jsou vyzděny a ve zdech je možné si povšimnout trojůhelníkových lunet a několika dalších stavebně – účelových prvků, charakteristických pro zdejší sklepy.

Sklepy pod budovou někdejšího probošství jsou chodbovitě rozvětveny, zaklenuty opět půlkruhovými, mírně stlačenými valenými klenbami a tyto sklepní prostory jsou po stavební stránce velmi precizně provedeny. Prostory s čely ukončenými skalním masivem ještě stále slouží svému účelu. V dobře větraném prostředí se stabilně nízkou teplotou 8 – 10 oC je uložena zelenina, ovoce a víno.

Vznik legendy o „jezeru pod Petrovem“ zřejmě pramení ze sklepení původního hostince „U fajfky“, neustále i nyní zaplavovaného vydatnými puklinovými prameny. Tyto prameny vznikají působením tlaku podzemních vod do zvětralé diabasové skály a puklinami skalního masivu prýští na povrch a proto je sklep stále zaplavován spodní vodou a pokud není odčerpána, vytváří zde přirozenou vodní nádrž.

Existence tzv. puklinových pramenů je pro lokalitu Petrova typická. Puklinami občas vyvěrají prameny, vytékající na petrovských svazích. V minulosti jim byly přisuzovány i léčivé účinky, dokonce jeden z nich byl zachycován do kamenné nádrže v ulici, která se podle něj jmenuje Studánka. Byl nazván Fons salutis (Pramen zdraví) a dle dochovaných zpráv býval velmi vydatný. V roce 1890 byla studánka uzavřena kvůli výskytu tyfu v přilehlých ulicích. Dle tehdejších znalců zavinila nákazu vody netěsná kanalizace. Rozborem vody v roce 1972 se jeho léčivé účinky nepotvrdily, v současnosti je pramen opět činný.

Průzkum a sanace sklepních prostor na návrší Petrova probíhal počátkem devadesátých let, došlo k jejich přesnému zmapování. Spojovací podzemní chodby se tu ani neočekávaly, ani neobjevily. Hloubení sklepních prostor do skalního pevného masivu, byť místy zvětralého, bylo vždy velmi nákladnou záležitostí a hloubení chodeb - štol ještě nákladnější. Pod Brnem se na takovou ještě nenarazilo s vyjimkou odvodňovací štoly z východního příkopu špilberských kasemat, která skutečně seprentýnovitě zvolna klesá pod jižními hradbami a strmým svahem dolů k Pelicově ulici a věnoval jsem jí před pěti lety první část tohoto seriálu o brněnském podzemí.

foto

foto

fotofoto

fotofotoPro měsíčník Newexpress, 59. díl o brněnském podzemí

Prameny:
Aleš Svoboda: Brněnské podzemí
Jahodová, Hálová: Proměny Brna...


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)