2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Brno - Rosické nádraží a další chodbaText a foto: Kamil Pokorný, červen 2006
O objevené chodbě pod jižním nádražím jsem zde psal již před rokem. Radek Soudek však v mapách a potom v terénu objevil podobnou chodbu další. Úzkou šachtou jsme sestoupali po starých rezavých stupačkách a vrhli se do ní…


Nebylo to tak jednoduché. Zděná šachta byla značně úzká, člověk téměř neměl místo na ohnutí kolena, aby postoupil níže. Kromě toho, stupaček tu bylo od povrchu jenom několik. Ty nižší již byly ulomeny.

Ke dnu chodby, do níž šachta ústí, však ještě nejméně tři metry chyběly, z toho dva metry již v prostoru pod klenbou staré chodby. Vrátili jsme se k místnímu vlakovému dispečerovi, který se v drážní budově nedaleko nacházel, abychom si půjčili nějaký žebřík a nemuseli sestup a průzkum chodby odkládat.

Měli jsme štěstí, nějaký žebřík se našel. Dokonce se těsně vešel i do šachty, ale byl krátký na celou výšku šachty. Navíc se ještě zabořil do nánosů v chodbě. Stačil však akorát na to, aby se po něm dalo sestoupit pod stupačkami šachtou až na dno chodby.

Vytahli jsme osvětlení z batohů a rozkoukávali se temnou chodbou. Měla stejný profil jako chodba, kterou jsme navštívili před rokem. Její cihlová valená klenba má šířku asi pět metrů a na rozdíl od sousední první chodby, prosáklé černým šmírem a vyjetými oleji z lokomotiv, tato chodba byla poměrně čistá s oranžovou cihlovou klenbou posazenou na stěnách zděných lomovým kamenem.

Potěšilo nás, že se nemusíme převlékat, protože chodba je tu téměř po klenbu zanesena jen hlinitými naplaveninami bez většího množství olejů. Dokonce jsme se ani nepropadali, naplavenina nebyla tolik prosáklá, spíše hutná.

Směrem na sever jsme po několika metrech spatřili zával po celé šířce chodby, což odpovídalo převýšenému terénu kolejiště – zde muselo být již nutně vyústění tohoto starého podchodu.

Rozhodli jsme se v předklonu a později v podřepu pokračovat směrem na jih, kam nás v dáli vábilo jemné světlo z další šachtice. Naplavenina mírně stoupala, posun v dřepu byl již nutný, navíc jsme se začali o poznání více bořit. Zvědavost na další pokračování chodby však zatím vítězila.

Jako v chodbě první, i zde byly tu a tam vypadené bloky cihel z klenby a když jsme poblíž jednoho takového místa prolézali, zaduněl nám vlak projíždějící nad starou klenbou. Byly to zajímavé pocity, ale doufali jsme, že zrovna teď ta klenba nespadne. Vždyť cihel nechybělo zase tolik.

Začínalo být obtížné posouvat se v podřepu pod nízkou klenbou dále, minul jsem další šachtici s prosvítajícím světlem a dále byla již jen tma. V dáli, kam reflektor tmu, prach a vlhkou páru prořízl, se zdál vidět již zával opačného konce chodby a tak jsem se unaveně otočil ke stejně náročnému návratu, obtěžkán fototechnikou a světly. Chvílemi jsem se pozastavil k odpočinku, zhotovení záběrů a vnímání zdejší tiché a temné atmosféry a přemýšlel kolik tudy prošlo spěchajících lidí a jak je to vše pomíjivé, jak vše upadá v zapomění.

S Radkem jsme ještě společně pořídili několik záběrů v severnějších částech chodby, než bude zničena při budování plánovaného nádraží nového v těchto místech. Potom jsme se natěsno vyškrábali po žebříku a starých prohýbajících se stupačkách šachtou ven. Žebřík jsme naštěstí měli uvázaný, těžko bychom jej vytahovali ručně vedle sebe při výstupu nahoru.

Jak nám napovídala i stará mapa Dolního nákladního nádraží u Rosické ulice, bylo jednoznačné, že se jednalo o starý dávno nepoužívaný podchod napříč širokým kolejištěm.

V prostorách, kde nám vyroste nové moderní nádraží, se nachází zapomenutého podzemí více. O tom však zase příště.

(Zpracováno pro měsíčník Newexpress)


foto

foto

foto

foto


Kontaktujte nás, pokud víte o starém sklepení, chodbách a krytech, na oplátku provedeme jinými. Děkujeme.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)