2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Zelný trh - stále další klenby

Počátkem měsíce října roku 2005 bylo možno spatřit nové výkopy na brněnském Zelném trhu. Tyto výkopy odhalily a přerušily další staré technické zděné chodbičky, již dávno zanesených stok menšího profilu.

Těchto chodeb - stok bylo pod Zelným trhem nalezeno již požehnaně. Zelný trh je vzhledem ke svému obchodnímu významu a zásadnímu postavení již od středověku nevyčerpatelnou studnicí objevů. Toto náměstí - tržnice - mělo strategický význam i díky tomu, že jej protínala obchodní cesta od brněnské západní vstupní brány (v místě dnešního Šilingrova náměstí) a obchodníci sem přiváželi zboží a nebo alespoň projížděli dále.

O rozsáhlých systémech sklepních labyrintů ve zdejším podzemí již uvádím informace na jiných stránkách tohoto webu. Je potěšující, že se příprava propojení a zpřístupnění těchto labyrintů pomalu dokončuje a Zelnému trhu a jeho významu již od samého středověku, se dostane zadostiučinění právě zpřístupněním těchto labyrintů. Délka prohlídkové trasy zde přesáhne kilometr a svým způsobem bude jedinečná v Evropě. O tom zase příště, jakmile ke mě prosáknou nějaké informace, dozvíte se je na těchto stránkách www.agartha.cz


Několik pohledů na obnažené klenby starých chodeb - stok:

foto

foto

foto


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)