2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:
Zelný trh ohrožen soukromými garážemi!

Text a foto: Kamil Pokorný (článek vyjde v moravském měsíčníku Newexpress) 09/2010

Níže pak články: Aleš Svoboda pro Metropolis, pro Brněnský deník a PETICE


Letní týdny přinesly mnohým brňanům veliké napětí, které stále přetrvává: Projekt podzemních garáží, které plánuje na Zelném trhu v centru Brna postavit soukromý investor, zasáhne do historického náměstí více, než se původně předpokládalo, ohrozí kašnu Parnas i historické podzemí a jeho zpřístupnění. Běžní lidé tu navíc nezaparkují, podzemní stání budou jen pro hosty pětihvězdičkového hotelu a několik vlastníků luxusních apartmánů.
V sázce je skutečně mnoho. Nejenom vzhled náměstí, kde by přibyly semafory a široký vjezd do podzemí pro automobily a havarijní výstupy v horní části náměstí, ale samotná výstavba podzemních garáží by ohrozila statiku historické kašny Parnas a statiku četných historických sklepení – podzemí, jehož zpřístupnění financuje z veliké části Evropská Unie. Vyvstala by další rizika, která by již neodpovídala podmínkám čerpání financí a to by mohlo celý projekt zpřístupnění podzemí Zelného trhu veřejnosti ohrozit. Obavy o historické sklepy na Zelném trhu má i Aleš Svoboda, který podzemí rekonstruuje. „Plány Arch.Designu obsahují nepřesnosti a množství nedořešených skutečností. Nikdo například neví, jak tlusté jsou stěny sklepů, ani to, jestli stavební činnost sklepy vydrží; podzemní prostory by byly staticky ohroženy změnou rozložení tíhy nadloží a tlaků na klenby již při samotném budování garáží.“ sdělil Svoboda.

„Podobná situace již nastala při rekonstrukci nároží Velkého Špalíčku, kde byly krásné gotické sklepy. Národní památkový ústav je chtěl zachovat. Odbor památkové péče magistrátu přesto dovolil, aby tu pracovaly těžké stroje a cenné sklepy se zbortily,“ připomíná Josef Němec.

Nejistý je podle statika také osud kašny Parnas. „Je to nesmírně složitá a citlivá soustava nádrže a dalších prvků, které mají základy v nestabilním podkladu. Nevěřím, že stavbaři kašnu neporuší,“ říká statik Radek Veselý, který se dříve podílel na opravě kašny.

Podzemní půdorys garáže má mít tvar písmene „L“ a kašnu ze dvou stran těsně obklopuje. Projektanti Arch.Designu již podobu garáže i vjezdu několikrát přepracovali, aby se co nejvíce vyhnuli historickým sklepům i kolektorům. „Je to obtížný projekt, proto jej už rok a půl zdokonalujeme ve speciálním trojrozměrném programu. Díky tomu dodržíme podmínky vedení města – nesmíme zvednout úroveň náměstí, porušit kašnu Parnas, kolektory ani historická sklepení,“ tvrdí architekt Robert Juřík.

Radě města při červencovém rozhodování o projektu podzemních garáží byly předloženy nekompletní a nepřesné materiály. Celý projekt pak byl konzultován s řadou odborníků. „Ti potvrdili, že projektanti garáží zamlčují některé souvislosti, které projekt v budoucnu vyvolá," vysvětluje náměstek primátora Martin Ander. Jedná se například o potřebu vybudování havarijních výstupů v horní části náměstí. Dokonce ani sami projektanti garáží ve svých vyjádřeních v tisku nepopřeli ohrožení kašny Parnas při stavebních pracích.

Historická odpadní štola, která více než 300 let odvádí jižním směrem vodu z nádrže kašny, bude v případě realizace dokonce úplně zlikvidována!

Proti výstavbě garáží protestují odborníci. Přes 40 osobností z řad architektů, historiků a urbanistů poslalo otevřený dopis ministrovi kultury Jiřímu Besserovi. V něm žádají, aby jim tento projekt pomohl zastavit, protože vjezdová rampa i stavební konstrukce by zcela změnily historický charakter města i tvář náměstí.

Podle spoluautora regulačního plánu městské památkové rezervace Josefa Němce je stavba v rozporu s regulačním plánem města Brna. Arogance moci a ziskuchtivosti sahá bez zábran na veřejný prostor a brňanům jsou předkládány nedostatečné informace. Nahlédněte do zákulisí:Budovu ve spodní části Zelňáku (dříve Právnickou fakultu a původně Cyrilometodějskou záložnu, která připadla po r. 1989 do majetku města) koupili soukromí investoři, pánové Aleš Vavruška a Michalis Dzikos, nejprve se záměrem přestavby na "ubytovnu" (tak jim to bylo povoleno), posléze se změnou záměru na hotel. Vybudování podzemních garáží pod plochou hotelu se ukázalo ještě nákladnější, než přestavba celého hotelu, od toho upustili s tím, že parkování bude řešeno hotelovou servisní službou.

Následně se na scéně objevila investiční společnost Magnum Real, která koupila od města dva bytové domy naproti "ubytovny" směrem k Masarykové ulici (bývalý Fischer) se záměrem jejich přestavby na luxusní apartmány. A ta pojala záměr vybudovat co nejblíže domům také garáže.

V tom okamžiku se majitelé "ubytovna-hotel" opět vrátili k myšlence mít pro hotelové hosty blízko garáže a vzniklo spojení dvou soukromých investorů a jejich zálusk na podzemní plochu pro garáže na Zelném rynku v počtu: 25 garáží pro hotel a 33 pro nájemníky luxusních bytů. Celkem tedy počtem 58 parkovacích stání pro 2 soukromé investory, nikoli pro městské bydlící v centru, jejich hosty či návštěvníky divadla Reduta a veřejnost.


Přitom: V Brně chybí 5 500 parkovacích míst, z toho v centru 3 500 míst, plánuje se výstavba parkovacích domů na Panenské a Kopečné ulici, v územním plánu je koncepce pro 2 500 míst. Velmi nákladné postavení 58 neveřejných podzemních parkovacích míst s vjezdovou rampou o poloměru 17 m a semafory v dolní části Zelného rynku s příjezdem a odjezdem po celý den tedy brňanům neuleví, ale připraví je o klid a historické hodnoty.

Zvítězí slovo odborníků a rozum, podpisy petice správně informované veřejnosti, a nebo ziskuchtivost dvou subjektů?!Několik záběrů ze srpnové prohlídky chystaného podzemního labyrintu:

Zelný trh - příprava labyrintu 08/2010Zelný trh - příprava labyrintu 08/2010
Nově objevená úzká chodbička nad "lednicí"
poblíž Masarykovy ulice bude také zahrnuta do prohlídky
- pokud vše nepřekazí důležité soukromé garáže...

Zelný trh - příprava labyrintu 08/2010Zelný trh - příprava labyrintu 08/2010
Budování odvodnění lednice u Masarykové ulice
a výtahu u Cyrilometodějské záložny

Zelný trh - příprava labyrintu 08/2010
Objevená studna u Cyrilometodějské záložny
má být součástí prohlídky, vyčištěna a nasvícena

Zelný trh - příprava labyrintu 08/2010
Nové propojení s původním podzemím Reduty

Zelný trh - příprava labyrintu 08/2010
Mistrnně vyzděna spojovací štola

Zelný trh - příprava labyrintu 08/2010
Nezbytné úpravy, vedení a odvodnění ve většině prostor

Zelný trh - příprava labyrintu 08/2010
Nový sestup přibližně pod Malý Špalíček

Zelný trh - příprava labyrintu 08/2010
Sestup západním směrem je hluboký...

Zelný trh - příprava labyrintu 08/2010
A konečný výstup z hlubokých sklepů pod Malý Špalíček,
tudy mají návštěvníci labyrint opouštět
snad již počátkem roku 2011.
ALEŠ SVOBODA pro METROPOLIS:

Zelný trh - středověké městské tržiště, založené na křížení starých obchodních cest, bývalo největším veřejným prostranstvím v Brně. Po mnoho staletí bylo toto náměstí středem zájmu domácích i zahraničních obchodníků, kupců a trhovců. Jako každé tržiště byl vybaven i „speciálním zařízením“ – městským pranýřem. Byl místem hanby a pokoření, ale zároveň také trestem za přestupky nebo mravnostní delikty.

Na kruhovém třístupňovém základu stál sloup se čtyřbokou lucernou. Odsouzený byl přivázán ke kůlu a po určitou dobu ponechán napospas davu, projevujícímu milost či nemilost nadávkami, urážkami i kamenováním. Někdy byl provinilec trestán i mrskáním březovými metlami, popřípadě vypálením cejchu.

V dnešní době, jak to vypadá, chystá magistrát našeho města pro trhovce, ale i pro všechny návštěvníky tohoto starobylého náměstí pranýř nový – podzemní garáže. Povolením jejich výstavby v místech středověkých sklepů, s obrovskou zajížděcí rampou kolem historické studny, budou radní trestat nás – občany města Brna. A řeknu vám za co: za naši lhostejnost a pasivitu. Za to, že nejsme pozorní k tomu, co naši radní schvalují.

A dobře nám tak – soukromé garáže pro soukromou firmu na nejstarším brněnském náměstí je dostatečný trest za to, že začínáme být slepí a hluší k tomu, co se s naším městem děje. Patříme tedy na pranýř. A teprve potom, až tam budeme stát bezradní a ponížení, tak si možná pozdě uvědomíme, že by tímto středověkým zařízením měl být potrestán někdo jiný…

Autor je odborník na brněnské podzemí.
Petice veřejnosti proti soukromým garážím:

Odpůrci garáží na Zelném trhu sbírají 1900 podpisů

Odpůrci vzniku podzemních garáží pod Zelným trhem v Brně vyhlásili sběr podpisů pod žádost adresovanou Zastupitelstvu města Brna, které vyzývají k novému projednání tohoto záměru a vydání nesouhlasného stanoviska.

V souladu s patřičným zákonem (128/2000 Sb, § 16, odst. 2, písmeno f ) je povinností Zastupitelstva tuto žádost projednat v případě, že bude doručena spolu s počtem alespoň 1900 podpisů. Organizátoři podpisové akce ovšem věří v získání mnohem většího počtu podpisů, neboť proti vzniku soukromých podzemních garáží na Zelném trhu se vyslovuje nejen široká veřejnost, ale i řada odborníků.

Celé znění petice včetně souboru ke stažení a vytištění naleznete zde: PETICE

Podepsané archy je možné odevzdat na sběrných místech:
Kavárna Švanda ( Alfapasáž, Poštovská 8) a
kavárna Spolek (Orlí 22)
nebo odeslat na adresu: Brnění, o.s., Poštovská 8D, 602 00, Brno.
Vizualizace podoby náměstí s projektovaným vjezdem:

Zelný trh - vizualizace.Zelný trh - vizualizace
Vizualizace: Magnum Real Estate


O garážích možná rozhodne referendum v říjnu...

Článek o tom na serveru brnensky.denik.cz


Další postřehy a vyjádření...

Podle odborníků, kteří se stavbou garáží také nesouhlasí, není porušení historického charakteru náměstí jediným problémem. „Podzemní stání jsou naplánované v těsné blízkosti barokní kašny Parnas, kterou stavební práce nenapravitelně poškodí. Neumím si představit, že by bylo možné kašnu účinně zabezpečit,“ upozornil odborník na podzemí Aleš Svoboda.

Ten v současnosti připravuje zpřístupnění Labyrintu pod Zelným trhem pro veřejnost. „Otevřít chceme příští rok na jaře. Dozvěděl jsem se, že v tuto dobu chce investor začít stavět,“ sdělil Svoboda. To by podle něj otevření podzemí turistům určitě znemožnilo.

Hlavní projektant garáží Robert Juřík ujišťuje, že stavba nepoškodí kašnu ani historické sklepy pod náměstím. „Garáže pod kašnu vůbec nezasahují a navrhli jsme je tak, aby se co nejvíce vyhýbali i labyrintu chodeb pod Zelným trhem,“ vysvětlil Juřík. Místa, kde podzemní parkoviště nad historické sklepy zasahuje, zajistí dělníci železobetonovými stěnami.

Brněnský primátor Roman Onderka ujišťuje, že pokud bude hrozit nebezpečí poškození kašny Parnas nebo podzemních chodeb, stavět se nezačne. „Rada schválila začátek územního řízení, to není v žádném případě schválení nějaké stavby,“ sdělil Onderka.

Během územního řízení musí investor podle Onderky předložit všechny potřebné dokumenty, jako je třeba vyjádření statika a památkářů. „Pak teprve může žádat o další povolení. Máme spoustu možností, jak stavbu znemožnit a uděláme to, když se ukáže, že je cokoliv v nepořádku,“ uklidňuje odpůrce garáží Onderka.Pokud víte o zajímavých místech, sklepech nebo propadu, volejte mi hned: 608 400 550
ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)