2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:
Vánoční trhy v jindy nepřístupném podzemí!

Text a foto: Kamil Pokorný (článek vyjde v moravském měsíčníku Newexpress) 12/2012


Naše moravská metropole se může i letos pochlubit velikou zajímavostí: Podzemními vánočními trhy. Na čtyři adventní víkendy, respektive pátky až neděle, pracovníci turistického centra otevřeli druhou větev chodeb a sklepů pod Zelným trhem, aby v ní uspořádali vánoční trhy.

Zelný trh - vánoční trhy 2012 v nepřístupné větvi labyrintu
V této části labyrintu to úžasně vonělo kávou
Tato druhá - spodní větev celkového labyrintu, vedoucí k Masarykové ulici a k divadlu Reduta, je běžně přes rok bohužel nepřístupná. Je určena pouze k pořádání kulturních a firemních akcí přesto, že je zde k vidění nejhlubší studna Zelného trhu a nejhlubší místnost zdejšího podzemí, dříve sloužící jako lednice.


Důvodů k návštěvě podzemních vánočních trhů může být hned několik.

Příjemné teplo: Oproti venkovním mrazům je totiž v opraveném labyrintu sklepů přirozené teplo, protože zde nedochází k žádnému průvanu. Prohlížení několika stánků a zboží je tedy příjemnější, než venku v ledovém větru a tlačenici lidí.

Nejhlubší studna: je vyzděna lomovým kamenem, vyčištěna a nasvícena. Objevena byla při ražbě těsně procházejícího kolektoru – technické chodby pro vedení vody a elektrických sítí. Podařilo se ji i přes těsně procházející kolektor zachovat a prosadit jako historickou památku, pouze část její původní stěny tvoří nyní betonová stěna – opláštění nové kolektorové chodby, přímo naproti novému výklenku se zábradlím, kudy se může návštěvník vánočních trhů do studny podívat. Vchod k této podívané však musí objevit. Nachází se až v zadní části klenutého sálu, kde se prodává víno a další občerstvení. Vstoupíte do užší chodby, která vás obloukem přivede až ke studni.

Lednice: Další výjimečností jindy nepřístupné dolní větve labyrintu sklepů pod Zelným trhem je nejnižší část, nazývaná jako lednice, podle svého původního účelu. Když zamrzly řeky, ledaři vysekávali velké kusy ledu, který pak rozváželi obchodníkům, aby je umístili do sklepních místností, k tomu účelu upravených. Bloky ledu zde pak postupně téměř celý rok roztávaly, aby se udržovalo stabilní mikroklima s nižší teplotou. Voda pak odtékala zhotovenými jímkami a trativody. Lednice dolní části dnešního labyrintu se prakticky již nenachází pod Zelným trhem ale téměř pod tramvajovým tělesem – kolejemi Masarykovy ulice. Proto se zde při průjezdu tramvaje ozývá tajemné dunění, nesoucí se podložím. Klenutá místnost lednice je vyčištěna a v rámci zpřístupnění je původní obloukové dno upraveno do roviny s vyvýšenými stupni. Nyní je zde instalováno peklo a dřevěné loutky.

Tajná chodbička: Když stoupáme ze dna lednice zpět po schodech, můžeme vystoupat až k nedávno objevené zvláštní spojovací chodbě. Ta má trochu nižší profil. Naštěstí byla také zahrnuta do celkových úprav soustavy sklepů ke zpřístupnění, vyčištěna a opatřena rovnější novou zděnou podlahou, takže ji lze pohodlně v mírném předklonu projít, přičemž se ocitnete rovnou ve vstupním spodním sále. Její účel zůstává zahalen tajemstvím. Tím spíše, že není přímá, ale stáčí se silně do oblouku. Ani tuto „tajnou“ chodbu nemohou běžní sezónní návštěvníci labyrintu navštívit, proto je dobré, využít jedinečnou příležitost.

Velmi čerstvé krápníky :-) Tu a tam se na betonem nastříkaných klenbách rychle vytváří bělostné trubičkové krápníky. Z jeskyňářského pohledu jsou naprosto čerstvé. Jejich několik cm délky totiž narůstá extrémně rychle - pouhých několik měsíců. V některých částech klenby se tvoří díky prosakující vodě, která s sebou unáší částečky vápence. Ten se vzájemně váže a postupně vytváří viditelné útvary. Překvapením bylo, že je lidé zatím neulomili a někteří si je s radostí fotí.

V dolní větvi labyrintu cestou potkáme i několik prodejních stánků s kávou, vínem a jinými pochutinami, v jiné části i stánky s oblečením nebo malovanými obrazy. To jsem vnímal spíše jen jako dobrý „bonus“ navíc, protože jakékoli zboží si mohu mnohem lépe vybrat na desítkách stánků na náměstích, zatímco do této části podzemního labyrintu se ale zase celý rok už nedostanu.

Využijte tuto příležitost také! Můžete do 23.12. do 19:30h
Několik záběrů z brněnských podzemních vánočních trhů:

Zelný trh - vánoční trhy 2012 v nepřístupné větvi labyrintu
Projděme od kávy do vedlejšího sklepa...

Zelný trh - vánoční trhy 2012 v nepřístupné větvi labyrintu
Stánky s oblečením, pohled k Masarykové ulici

Zelný trh - vánoční trhy 2012 v nepřístupné větvi labyrintu
Pohled k divadlu Reduta

Zelný trh - vánoční trhy 2012 v nepřístupné větvi labyrintu
Prostornější chodba vedoucí k Masarykové ulici - k lednici.
Stánků a prodejců zde mohlo být podstatně více, chyba organizace?

Zelný trh - vánoční trhy 2012 v nepřístupné větvi labyrintu
Jak labyrint vnímají děti :-)

Zelný trh - vánoční trhy 2012 v nepřístupné větvi labyrintu
Blížíme se k místu, kde na povrchu dřív zavírali blázny do klece.

Zelný trh - vánoční trhy 2012 v nepřístupné větvi labyrintu
Ještě odbočme vpravo, mezi dav a do prava úzkou chodbou...

Zelný trh - vánoční trhy 2012 v nepřístupné větvi labyrintu
Přicházíme obloukem k objevené studni...
Tento přístup ke studni neexistoval.
Chodba je nová a průraz do studny taky.

Zelný trh - vánoční trhy 2012 v nepřístupné větvi labyrintu
Pohled dolů do kamenné studny "štrejchnuté" novým kolektorem.
Studna je vyčištěna, opravena, nasvícena.
Škoda, že tyto zajímavosti po celý zbývající rok turista neuvidí!
Sklepmistr ALEŠ SVOBODA pro METROPOLIS:

Zelný trh - středověké městské tržiště, založené na křížení starých obchodních cest, bývalo největším veřejným prostranstvím v Brně. Po mnoho staletí bylo toto náměstí středem zájmu domácích i zahraničních obchodníků, kupců a trhovců. Jako každé tržiště byl vybaven i „speciálním zařízením“ – městským pranýřem. Byl místem hanby a pokoření, ale zároveň také trestem za přestupky nebo mravnostní delikty.

Na kruhovém třístupňovém základu stál sloup se čtyřbokou lucernou. Odsouzený byl přivázán ke kůlu a po určitou dobu ponechán napospas davu, projevujícímu milost či nemilost nadávkami, urážkami i kamenováním. Někdy byl provinilec trestán i mrskáním březovými metlami, popřípadě vypálením cejchu.

(KP: Škoda, že takový přístup k provinilcům nevydržel dodnes, možná by si mnozí své činy rozmysleli.)Pokud víte o nějaké akci, zpřístupněném podzemí, informujte prosím alespoň SMS na 608 400 550


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)