2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Žlutý kopec prošpikovaný podzemím

V Brně je několik míst, o nichž se povídá, jak jsou podvrtána chodbami jako ementál. Doposud bylo oficiální mínění, na základě naprosto převažujícího charakteru zatím objevovaných podzemních prostor takové, že Brno je bohaté zejména a pouze na staré zděné sklepy, nikoliv chodby. Slova "kočárové chodby", "dálkové chodby" nebo "únikové chodby" se v naší zemi stydí každý odborník, geolog, hradolog, jenom vyslovit. O to více v lokalitě Brna, když nebereme samozřejmě v potaz nepřeberné množství různých skazek,kam že až to dříve ty četné chodby, stavěné ještě za Marie Terezie, vedly.

Systematický stavebně historický průzkum, zaštítěný Technickými sítěmi Brno, doposud od roku 1976 (od tragédie na Pekařské ulici) odkrýval jednotlivé, nebo propojené klenuté sklepní místnosti, dávno zapomenuté pod ulicemi a náměstími, kde stály dávno zbořené domy. Jakékoli chodby, byť jen několika metrové, tvořily naprostou vyjimku. O delší nalezené chodbě lze hovořit pouze pod Běhounskou ulicí, a ta ještě měla účel ryze technický - servisní ochranná chodba níže ložené stoky pod ní.

Tento neúspěch vykopaných sond v nalézání podzemních chodeb je dán tím, že musí být průzkum soustřeďován do samotného centra města, protože přednost má zafinancování průzkumu na místech, kudy se má razit a stavět síť podzemních kolektorových tunelů.

Aleš Svoboda, přední odborník a znalec brněnského podzemí, i s dalšími zainteresovanými, musí rovněž soustředit úsilí na projektování a konání průzkumu v lokalitách, časově a situačně nejdůležitějších, a nezbývají prostředky, čas ani jiné možnosti na souběžný průzkum okrajovějších lokalit mimo samotné centrum města Brna.

Bohatství netušeně rozsáhlých podzemních prostor a chodeb zůstává na nadšencích, kteří neváhají nasazovat nadšeně a zdarma takřka denně svůj čas i omezené finance pro objevování historického podzemí tam, kam se průzkum financovaný Magistrátemn města Brna má nárok dostat až za roky, nebo desítky let.

Bezkonkurenčním nadšencem na prvním místě je v tomto bezesporu náš kolega Radovan Soudek, který intenzivně provádí amatérský průzkum, počínaje hledáním v archivech, vyptáváním se starousedlíků a pamětníků, návštěvou četných suterénů domů, a také šachet pod bezpočtem zdvižených poklopů.

Kromě jiných lokalit se zaměřujeme více na oblast Žlutého kopce, protože dříve byl osetý vinicemi a známý hlubokými sklepy. Bez zajímavosti nezůstává ani pozdější - totiž židovské osídlení. Tato kombinace dává tušit velice rozsáhlé prostory a v poslední době zjišťujeme, že se naše doměnky potvrzují. Zjišťujeme v této lokalitě četné rozsáhlé podzemní systémy starých kvalitně zděných chodeb.

Bohužel však archivy o této lokalitě mlčí a zatím nemůžeme objevit konkrétnější informace o osídlení, hospodaření a využití. Jakékoli historické informace prostě v archivech vůbec nejsou, v podstatě ani obecné. Chceme proto poprosit starší pamětníky a nadšené historiky o spolupráci ohledně vyhledání dalších informací, jež by pomohly zachránit a zachovat tolik cenné zapomenuté podzemí.

Nacházíme tu systémy chodeb, ve kterých jsou často zazdívky a za nimi zával, nebo další prostor, pokračující chodba - je fascinující, tyto prostory vidět, vnímat a procházet osobně. Kdo je nenavštíví, nemůže mít dostatečnou představu o jejich rozsahu a velikosti.

Pokusíme se vám pocity zprostředkovat několika záběry, jež postupně rozšíříme, protože pro veřejnost návštěva těchto prostor nebude možná z technických, bezpečnostních a také majetkoprávních důvodů.

Pokud nás dokážete přivésti do podobných prostor, jež jsme ještě neznali, situaci to mění a pokusíme se dotyčnému zprostředkovat bezpečnou návštěvu alespoň některých zajímavějších podzemních chodeb a labyrintů mimobrněnských.

Pokud nebudeme obtěžováni vysokým zájmem o navštívení těchto prostor, nebo vyzrazení vstupů do nich, hodláme postupně na web přidávat více a více záběrů do skutečně fantastických prostor posledně objevených. Potěšením se na fotozáběrech to však skončí, budeme respektovat přání majitelů pozemků o zachování mlčenlivosti. Díky této důvěře budete moci postupně spatřit četná místa netušených podzemních prostor - zde na našem webu. Zejména nadšenci - respektujte prosím podmínky, na něž jsme přistoupili, abychom mohli vůbec tato podzemí zdokumentovat a nenaléhejte zbytečně o jejich vyzrazení a navštívení. Nebudeme si kazit projevenou plnou důvěru, se kterou jsme byli do prostor vpuštěni, ani publikováním přesnějších lokalit, ani tím, že se pohrnou tlupy lidí do míst, kde se bojí o svůj klid firmy nebo staří lidé.

foto
Žlutý kopec v Brně se rozhodně má čím pochlubit. Tak veliké podzemí jsme tu snad ani neočekávali...

foto
Chodby pro koňský povoz a ještě s četnými větvícími se odbočkami, to dokázalo ukojit i nás, které už jen tak něco nepřekvapí.

foto
Některé chodby i mírně stoupají, klesají, navíc bez souvislosti s terénem povrchu!

foto
Měli jsme trochu čas a nebyli (ani být nemohli) s námi ti, kteří mají ve zvyku systém proletět a honem ven. Pokud chce člověk získat kvalitní promyšlené záběry, je třeba počítat s hodinami a ne s minutami.

foto
Je tu nesčetně prostor s úpravami i bez úprav, četné zazdívky a za nimi opět pokračování.

foto
I upravené betonové prostory jsou hezké na pohled, když se mírně záběr přibarví...

foto
Nachází se tu i četné nověji využité sklípky, musím ale podotknout, že za naší návštěvy již dávno prázdné :)

foto
Nádherně klenuté a vyzděné jsou tu i čelby, ale co se za nimi skrývá? Nenajdeme tam již dávno zapomenuté pokračování dálkových podzemních cest? Nebudu prozrazovat, jak reagovaly naše virgule...

foto
Tyto velkoprofilové chodby nevedou jen zpříma, ale také se obloukově stáčí. Proč? Je v tom záminka? Měl být systém méně přehledný "na dosvit"? (foto Radek Soudek)

foto
Krása prostor lépe vynikne při měkčím osvětlení teplými odstíny světelných zdrojů. Na to je odborník Radek Soudek, často s sebou nosí i několik barevných světel. Člověka pak ani nenapadne při tom hřejivém pohledu, že je tu docela chladno. Mnoho větráků ústících na povrch je velmi dobře funkčních, nezasypaných, a tak tu rozhodně o kvalitní vzduch není nouze. (foto Radek Soudek)

foto
Podzemí nás těší a baví a už to tak myslím zůstane navždy... (foto Radek Soudek)

foto
Do starých sklepů neváháme zabrousit ani vteřinu, zvláště do těch, které potkáme cestou a zjistíme, že jsme o nich ještě nevěděli. Pod Brnem je stále co zkoumat a objevovat. Člověk musí nosit stále s sebou alespoň světlo... Nikdy nevíte, do jaké díry se zrovna dostanete. (foto Mutti)


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)