2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Čachrov - chodba z gotické tvrze


Text a foto: Kamil Pokorný © 2008
Doplněno o svědectví: 3/2008 (až dole)


Při jedné zpáteční cestě z výzkumných toulek jsme s Karlem Pokorným a přáteli Liškovými téměř nevědomky narazili na gotickou tvrz Čachrov na Klatovsku. Její spolumajitel tu se svými přáteli zachraňuje, co se dá. Z mohutné obytné věže zbyly jen obvodové zdi, a v přilehlém renesančním paláci zasypávají bortící se příčky svá vlastní sklepení.foto
Gotická tvrz Čachrov - starší záběr


Právě pár dnů před naší návštěvou se prý v nosné zdi pod stěží viditelným klenebním pasem objevil otvor, za kterým se nachází velmi stará kamenem obezděná chodba. Na jejím dně je patrna vysoká vrstva naplavenin.

Byl to velmi vzrušující zážitek spatřit něco dříve, než památkáři či archeologové. Chodba v délce asi dvaceti metrů podchází bývalé vnější opevnění tvrze a pak v poměrně ostrém (ale ne pravoúhlém) úhlu zahýbá doprava. Následuje jiný typ obezdění a plochý překlad stropu který nabízí předpoklad, že tento úsek chodby vně tvrze byl budován shora.

Neméně vzrušující pak bylo konstatování, že konec chodby je v nedohlednu, alespoň dle dosvitu výkonné baterky. Čas ani výstroj nám bohužel nedovolily fyzicky si ověřit další pokračování či vyústění chodby. Současný spolumajitel tvrze předpokládá, že se jedná o chodbu únikovou, vedoucí původně až do blízkého údolí. Dále vyslovuje hypotézu, že další chodba vede opačným směrem k nedalekému, velmi starému kostelíku. Předpokladem pro to prý je zcela zasypaný ale viditelný portál ve východní zdi sklepení.


foto
Procházíme přízemím tvrze se zřícenými stropy

foto
Přízemí se nyní propadá do sklepů
(Karel se nedočkavě s paní Liškovou hrnou dál a lezou mi do záběrů)

foto
Takto dopadlo členité sklepení

foto
Pod narušenou klenbou nás zaujal vybouraný otvor ve zdi

foto
Pan Liška neváhá a hned si kleká do prachu a sutě, aby do otvoru posvítil.

foto
Když jsem se podíval do otvoru také, zajásal jsem.
Chodba! Ihned mačkám spoušť, než se do chodby začnou ostatní hrnout.

foto
Chodba je velmi stará, vyzděna lomovým kamenem včetně klenutí.
Vzadu to vypadá jako čelba, zazdívka, ale vzápětí se přesvědčím, že se
chodba stáčí vpravo a dále pokračuje zase rovně.

foto
Od zatáčky se již chodba nachází mimo půdorys tvrze a klenbu vystřídaly ploché kameny,
svědčící o hloubení chodby shora. Profil chodby je velice nízký, sotva ji zvládám prolézat
v hodně nízkém podřepu. Dál to nepůjde, až příště po kolenou v jiném oblečení, protože
nechci domýšlet, co tvoří měkkou naplaveninu na dně chodby.
Snažím se alespoň prosvítit chodbu co nejdále a nafotit ten pohled.
Chodba zjevně i po maximálním následném přiblížení snímku doma pokračuje dále!

foto
Složitě se otáčím v těsném prostoru v podřepu a vracím se referovat ostatním o situaci.

foto
Blížím se k průlezu a začínám pochybovat nad slovy majitele, že by mohlo zdivo
samo vypadnout, ale jsem hlavně rád, že tu již otvor byl a bylo možno jím prolézt do chodby.
To se nepodaří tak často. Snad proto jsme neměli s sebou řádnou výstroj.

foto
Ještě si prohlížím otvor, klenba nad "vypadeným zdivem" není narušena natolik, aby
ono vypadnutí kusu pevné zdi jakkoli způsobila.

foto
Ještě se rozhlížím po dřívějších sklepních prostorách a přemýšlím, zda čeká
podobné překvapení i pod hromadami cihel.

foto
Odcházíme ke schodišti, abychom se podívali na patro do vnitřku palácové věže.

fotofoto
Bohužel již z celé parády zbylo jenom obvodové zdivo...


Gotická tvrz se nachází v západní části vesnice a tvoří její dominantu i v současném stavu. Doufáme, že její majitel najde postupně dostatek prostředků na záchranu tvrze a její zvelebení. Potom bude mít Čachrov skutečně čím se pyšnit.

První zmínka z roku 1362 dokládá, že tvrz byla založena jako sídlo Kanických z Čachrova. Během 15. stol. byla opuštěna, ale koncem 15. a v 16. stol. byla obnovena Janem Rendlem z Oušavy. Po roku 1740 byl k tvrzi přistavěn barokní zámek, který však v roce 1933 vyhořel a jeho zbytky byly roku 1973 beze zbytku odstraněny. Zůstala jen obdélná třípatrová budova tvrze z lomového zdiva s valbovou střechou a vstupním portálem. Zachováno zůstalo několik kamenných ostění okének, ale vnitřní dělení tvrze bylo zničeno koncem 18. stol. při přestavbě na špýchar a sýpku.

Z jiných pramenů: V létech 1362 a 1364 uvádějí prameny jako držitele obce Viléma z Čachrova, který zde v létech 1380 - 1390 postavil na náhorní planině, uzavírající hluboká údolí, táhnoucí se od severozápadu a od východu, výstavnou a mohutnou tvrz. Tvrz byla obklopena příkopem s vodou a její značné rozměry vedly k tomu, že byla někdy označována i jako hrad. Do dnešní doby se z ní dochovala mohutná věž, do které se vstupovalo ve výši prvního patra dodnes existujícím hrotitým portálem a odtud do úzké chodby, z níž vedly vchody do obytných místností. Podobně bylo původně rozděleno i přízemí. Dnešní dolní vchod byl proražen až později. Reprezentační obytné místnosti tvrze byly v dalších dvou patrech a na severní straně obrácené do nádvoří měly velká obdélná okna, kdežto na jižní straně byla pouze úzká okénka a v druhém patře dva prevéty. Čtvrté patro tvořil jediný velký sál. Ve výši tohoto patra byl patrně dřevěný ochoz, do něhož vedly dveře na všech stranách tvrze (na severní a jižní po dvou, na zbývajících po jedněch). V této podobě se také tvrz dochovala.

 • Viz také stránky: www.hrady.cz a cachrov.unas.cz.

  V dubnu 2007 vzniklo Občanské sdružení Tvrz Čachrov. Občanské sdružení vzniklo jako sdružení osob se zájmem o středověkou kulturu, o záchranu ohrožených stavebních památek a o obnovu starých zámeckých parků. Cílem občanského sdružení je vytvořit na čachrovské tvrzi už v průběhu její rekonstrukce podmínky pro vznik Evropského centra kulturních a společenských aktivit studentů vysokých škol s uměleckým zaměřením studia.

  Dle informací sdružení - prohlídky interiérů jsou možné po předchozí domluvě, jinak je areál tvrze volně přístupný (zatím). Na jaře se budou na Čachrově konat pracovní víkendy, můžete tedy spojit návštěvu tvrze s pomocí při její rekonstrukci.


  Pokud bychom uvažovali o směrech případných chodeb, ve vsi se nachází kostel sv. Václava ze 14. stol. a 2 km severně ve vedlejší vesnici Březí barokní zámek z 18. stol.


  Téma doplněno se souhlasem paní Hájkovou 3/2008:

  Mailem: "Dobrý den. Zajímám se o záhady, astronomii, UFO a další již od malička. Dnes už mám pár let do důchodu. Často chodím na vaše stránky a dnes mě zaujala tvrz Čachrov. V mládí jsme jezdili s rodiči na Čachrov na prázdniny v letech cca 1966 - 1970 do podnájmu, který právě sousedil s touto tvrzí. Měli jsme tam výbornou partu a zkoumali jsme, co se dalo. Právě tvrz byla hlavním sídlem naší party. Tehdy ještě vypadala zachovaleji. Myslím, že usedlíci říkali, že dvakrát vyhořela. Poprvé ji znovu majitel zrestauroval a podruhé ležela ladem, až si uvnitř udělalo JZD parkoviště pro zemědělské stroje. U tvrze byl původně pěkný park, který ale za nás byl už značně zanedbaný. Přesto se tam ještě rýsovaly cestičky a okrajově původní tvar parku. Parta jsme byla velice zvídavá a prolézali jsme též sklepení. Našli jsme tehdy otvor do podzemí, který kluci prozkoumali. Nevím, zda to byla tato díra (jakou jste nafotili), ale otvor do podzemí tam byl. Možná by se dal sehnat kontakt na některého z chlapců, kteří v podzemí tehdy byli. Vím, že jeden dnes bydlí v Chebu. Jeho bratr jezdí jako řidič autobusu u ČSAD Klatovy. Nás holky tam vzít tehdy nechěli, kdyby něco. Chodba vedla až k hoře Sternek, kde se kdysi těžila tuha. Mě to zajímalo z toho hlediska, že sbírám minerály a horniny a chtěla jsem získat originál z tamnější šachty. V chodbě našli kluci helmy a různé věci z dob II. svět. války. Až do šachty nedorazili, protože chodba byla v určité vzdálenosti od tvrze zazděna. V chodbě byly kameny a bláto. Za našich mladých let byl také na Sterneku vidět vchod do štoly. Jenže to už je cca 40 let, těžko bych ho dnes hledala. Krom tvrze jsme ještě často zkoumali hrobku jakéhosi generála s rodinou, která se nacházela v lese při pěšině cestou na Běšiny. Dříve se tam schovávali pašeráci a rakve vykrádali. Takže tam byl nepořádek. V jakém stavu je hrobka dnes, nevím. Dlouhá léta jsem tam nebyla. Doufám, že vás mé vzpomínky alespoň trochu zaujaly. Ráda bych s vámi též podnikla někdy výzkumnou výpravu, ... Zdraví Hájková"

  Děkujeme za ochotu a laskavost všech, kteří "něco ví, nebo pamatují" a jsou ochotni se podělit o informace pro upřesnění našich průzkumů...


  ZPĚT o stránku

  Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
  Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
  Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
  Badatelská společnost Agartha

  webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
  © 2002 - 2022

  Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)