2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Podzemí v Českém Dubu

Z původní komendy, pak hradu a posléze zámku v Českém Dubu je v historických materiálech zmiňována chodba do tvrze v nedaleké Rovni. Po této stavbě nyní nenalezneme již ani stopy, ale v hlubokém sklepení areálu zámku Českého Dubu lze spatřit ve skále tesanou odvodňovací štolu, působící a někdy možná sloužící, jako chodba úniková. Měří 80 metrů a vede k potoku Ještědka. Kronikář F. Skřivánek uvádí, že během druhé světové války byl ve sklepení sklad ovoce a místní děti na něj právě touto chodbou chodily.

Tolik Karel Pokorný ve své knize Hrad a chodba tajná, na straně 37. Dr.Tomáš Edel, ředitel podještědského muzea, udělal v roce 1991 v Českém Dubu objev rovnající se objevení dávno ztraceného města v džungli. Podzemí opevněné původní komendy zůstalo skryto pod výstavbou a přestavbou, která vznikala na jejích troskách. Ve své zprávě o tom píše: Do zazděných a nepřístupných sklepů plných bahna jsme se vbourali s partou nadšených speleologů v roce 1992. Aby celé rozlehlé podzemí vystoupilo ve své romantické kráse, bylo nutné odtud vyvézt desítky kubíků nánosů, sedimentů a různých odpadků.

V 17. století oslnilo toto podzemí zvídavého Bohuslava Balbína, který jej ve svém mnohosvazkovém díle popsal těmito slovy: "Dubský hrad pak má v sobě některé zajímavosti, zvláště to, co mnozí neznají. V tomto hradě byly totiž velkým nákladem vylámány skály a prosekána chodba do sousední tvrze jménem Rabena, takže bylo možno při hrozícím nebezpečí hledat útočiště buď zde, nebo tam. Bylo tak možno přenést svůj majetek nebo oklamat nepřítele..."

Tuto chodbu, nazvánu "Kancléřskou štolou" a sklepení jsme chtěli nafotit do plánovaného rozšířeného vydání knihy, a tak zde Jarda Hrouda domluvil, abychom se do podzemních prostor dostali.

Byl jsem překvapen hloubkou i velikostí sklepů, po dlouhém schodišti jsme sestoupili do vysokého prostoru s podélnou prasklinou přes skalní klenbu, je zvláštní, že se zde skála rozestupuje na dvě části napříč klenbou. Z prostoru se rozšiřuje další prostor do mnoha stran, vedle schodů níže je pak hned chodba, snad pokus o štolu, bez delšího pokračování alespoň nyní. Z vyšších prostor vede chodba s plochou klenbou, na jejím dně byla voda, která se odsud odčerpává. Bylo jí tu však tentokrát víc, než prý jindy, a tak nestačily ani holinky, voda by do nich natekla, což se nám před dalšími akcemi nehodilo, takže jsme byli jen několik metrů na okraji chodby. Potom se Jarda ujal kreslení mapy, zatímco já jsem fotil tyto nádherné prostory.

Venku jsme si pak prohlédli místa, kde byly nedávno provedeny průzkumné vrty firmou Geodrill z Brna. Opět však co čert nechtěl, firma si nevzala nějakou diamantovou korunku na vrták a díky tomu s vrtem museli skončit v hloubce asi čtyř metrů snad jen 20 cm nad očekávanou klenbou další z předpokládané spleti chodeb, což objednatele nevýslovně mrzelo, zvláště při vysoké ceně vrtů, a je to opravdu smůla. Člověk nechápe...

Před dvěma lety se obyvatelé obce Přepychy na Rychnovsku v čele se svým starostou a místním kronikářem rozhodli poodhalit roušku tajemství minulosti těchto chodeb a dopátrat se něčeho reálného v tradovaných pověstech. Po přibližném určení několika proutkaři pracujícími nezávisle na sobě, pak pozvali brněnskou firmu, která teprve pomocí půdního radaru a posléze sond uskutečnila výkop a odhalila vstup do středověké podzemní chodby vedoucí od zdejšího kostela k faře. Její část v délce 27 metrů se nalézá v hloubce cca 4 metrů a je ve vynikajícím stavu, precizně obezděna dokonale opracovanými kameny. Stáří bylo odhadnuto na 13 - 16. století. Kostel stojí na místě bývalé strážní věže.

O tom, že i v první republice existovalo v této oblasti tmářství a ignorance svědčí zpráva, že když se v této obci stavěl charitní domov a narazilo se na podzemní chodby, byly okamžitě zahrnuty stavebními stroji. V téže době se ve zdejším kostele při výměně dlažby taktéž propadla podlaha do podzemí, ale tehdejší farář nedovolil cokoli zveřejňovat, nebo zpřístupňovat.

Zašli jsme ještě k potoku Ještědka, zda bychom si všimli ve stráni nějakého náznaku vstupu do chodby, ale v tom bujném porostu se nic objevit nepodařilo, je možné, že byl vstup (tehdy užívaný dětmi) dávno zasypán a místo zarostlo. Nicméně skutečná chodba je tu, byli jsme v ní, a vy se můžete s námi potěšit alespoň ze záběrů do této chodby, když se po ostatních zatím pátrá.

Pokud by tomu náhoda přála a našel se kromě Dr.Tomáše Edela ještě někdo, kdo o tomto ví více, byli bychom vděční.

Přesnější a ucelenější informace budou vydány v rozšířeném vydání knihy Hrad a chodba tajná, máte se opět na co těšit.

foto
Místo, kde byly neúspěšně prováděny tři vrty v září roku 2003. Poblíž se nachází prostory, jež jsme navštívili.

foto
Sestoupili jsme do suterénu a z něj pokračovalo další delší schodiště nížeji...

foto
Dalším schodištěm jsme sestoupili až do členitého prostoru s výklenky a vysokou klenbou

foto
Výklenky a další prostory tu byly ve všech směrech

foto
Pohled k 80ti metrové chodbě - "Kancléřské štole"

foto
Pohled Kancléřskou štolou směrem k potoku

foto
Karel se vydává dál, až kam mu stačej holinky

foto
Vyčištěné prostory jsou velice fotogenické

foto
a členité, naprosto si tu umím představit další a další chodby

foto
Zatímco fotím, Jarda si zakresluje plánek prostor

foto
a Karel právě vylézá ze spodních chodeb, nad námi je tato široká prasklina

foto
Vycházíme pak schodištěm odsud

foto
Navazují zde klenuté sály

foto
A toto je druhý výstup odsud

foto
U Ještědky ještě hledáme zmiňovaný výstup používaný kdysi dětmi


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)