2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Klášter Hradiště nad Jizerou

S Jardou Hroudou a Karlem Pokorným jsme navštívili objekt bývalého kláštera, podle domněnek původně benediktinského. Přesvědčivé důkazy však dokládají až vznik kláštera cisterciáků, založeného kolem roku 1145 cisterciáky z Plas a stal se tak jedním z prvních cisterciáckých klášterů v Čechách.

Pan Navrátil nás nejprve uvedl do podzemních prostor krypty ze 12. století. Krypta nese ještě stopy románského slohu, skládá se z 12 klenbových polí ve dvou řadách po šesti a ty jsou podepřeny pěti pilíři vždy uprostřed. I klenby jsou románské, z plochého lomového kamene, a podepřeny gotickými oblouky z hladce tesaných kvádrů. Při nedávném archeologickém výzkumu zde byly odkryty pod podlahou některé hroby, vytesané ve skále, jež jsem na přání i správně detekoval pomocí virgule.

Mezi ostatní klášterní památky tu patřil opatský chrám, nemocnice a budova pro poutníky. Klášter byl za husitských válek roku 1420 dobyt a poničen, mniši se zachránili útěkem na blízký Bezděz. Klášter již nebyl nikdy obnoven. V 16. století byl na troskách kláštera vybudován renesanční zámek, do jehož budov byl pak ve druhé polovině 19. století přemístěn pivovar, který je zde dosud.

Objektem a především sklepy pivovaru nás laskavě provedl pan Chládek, hlavní mechanik pivovaru Klášter. Tyto unikátní pivovarské klenuté sklepy - obrovské prostory v hloubce 18 metrů, zde byly vylámány ve skále v 19. století. Při teplotě 3°C tu zraje lahodné pivo, nám tu však brzy byla zima a tak nás pan Chládek ještě zavedl k úpatí kopce, do nádherných klenutých prostor Klášterské pivnice, ojedinělé restaurace ve skalním masivu přímo pod objekty pivovaru. Do těchno úžasných protor bychom rádi někdy naplánovali některé výroční setkání, přestože je to pro většinu dosti z ruky.

Závěrem nám pan Chládek ukázal vstupy do tří štol, nyní využívaných jako odtokových, které mohly původně vést z povrchu vyvýšeného kláštera jako únikovky. Jejich prolezením se toto však nepotvrdilo, štoly jsou vždy zaslepeny a ústí do nich kameninová roura menšího průměru.

Děkujeme tímto oběma pánům za podklady a ochotnou ukázku velice zajímavých prostor nejen historicky.

foto
Původní podoba a rozmístění objektů

foto
Vstup do krypty

foto
Pan Navrátil nás uvádí s Jardou a Karlem do podzemních prostor

foto
Pohled do okrajové části se zadním schodištěm

foto
Pohled k nynějšímu vstupu

foto
Vcházíme s panem Chládkem do ledových sklepů pivovaru, vylámaných v 19. století ve skále

foto
Pod vysokými klenbami jsou vestavěny různé nádrže a celá technologie výroby lahodného moku Klášterního

foto
Jsme zavedeni do Klášterské pivnice, ojedinělé svého druhu s posezením pro nejméně 120 osob pod mohutnými a vysokými klenbami

foto
Prostory se stáčí, vedou pod silnicí a navazují i na prodejnu pivovaru, kde je druhý východ

foto
Ještě rychle několik snímků a zhasínáme...

foto
Jsme zavedeni ke třem štolám, původně snad šlo o zmiňované únikovky z Kláštera, při jejich procházení překonáváme jakési rezavé výztuže

foto
Vyústění štol, pro někoho nevábné a pro někoho velmi vybízející ke vstupu, a když se tak na tento záběr s odstupem dívám, možná zde původně nebyly dvě prostřední příčky a mohlo jíti o solidní širokou únikovku z Kláštera. Těžko tu ale narychlo hledat pamětníky a kronikáře, čekají nás další domluvené akce, míříme na Grabštejn a Hrubý Rohozec


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)