2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Mělník a vinné sklepyNa jedné celodenní trase po návštěvách rozličných podzemí v okolí Prahy jsme s Karlem a Emilem využili možnost navštívit historické podzemí města Mělník. Nachází se jen 30 km od Prahy. Jelikož jsme se vraceli ve večerní době, hrad Mělník se známějšími sklepy byl již uzavřen, přesto se nám podařilo jedno nádherné podzemí v Mělníku navštívit.
Historie města souvisí s vinařstvím, které tu vzkvétalo již před středověkem a s tím vznikala četná sklepení.

Co o historii uvádí samotné město?

Mělník je původně slovanské pojmenování kopce z mělnících se hornin křídového útvaru. První zmínky o této oblasti pocházejí z 9.století, kdy se zdejší kmen Pšovanů připojil k českému knížectví rodu Přemyslova sňatkem Bořivoje s Ludmilou, dcerou posledního pšovského knížete Slavibora. Starý dřevěný Pšov nahradil koncem 10.století nový kamenný hrad Mělník. Manželka Boleslava II. Emma zde razila denárky s nápisem Emma regina - civitas Melnic. V tomto období se začala na Mělníku pěstovat vinná réva.

Od roku 1000 se na Mělníku tradoval zvyk dávat hrad kněžnám a královnám věnem. Ten se později rozšířil i na město vzniklé pod hradem (královské věnné město).

Město Mělník vzniklo ve 13. století z podhradí a později trhové osady. Zakládací listinu město nemá. A tak první zpráva, podle níž se Mělník považoval za město, se objevila až v listině Přemysla Otakara II. z 25.listopadu 1274, kterou byl Mělnickým darován k dobudování obce podíl na výnosu labského obchodu. Mělník prohlásil natrvalo za královské věnné město až Karel IV. Ten sem dal přivézt z Burgundska a ze Champagne vinnou révu a zvelebil tak mělnické vinařství.

V době husitských válek zůstávali Mělničané ve spolku s pražany. Za vlády Jiřího z Poděbrad město hospodářsky prosperovalo. Od konce 15.století však stagnovalo a později upadalo. Situace se zhoršila zejména po potlačeném protihabsburském odboji českých měst a části šlechty roku 1547. Císař Ferdinand I. zabavil městu všechen majetek, postihl ho citelnou finanční pokutou, zrušil cechy, dosadil do města císařského rychtáře.

Období od husitských válek do třicetileté války se stalo zlatým věkem pro mělnické vinaře.

Další historie již tolik nesouvisí s podzemím (případně doplníme, až další informace získáme).


Podívejme se do historických sklepů pod Masarykův kulturní dům Mělník:


fotofotofoto
Sestupujeme do krásných kamenných sklepů.

fotofoto
Kája neváhá a jde se podívat co nejníž.

fotofoto
Následujeme jej po čuchu...

fotofoto
Tady bych zaparkoval i na dýl :) Psa tu však dle pověstí nevidíme a tak budou asi poklady ukryty v jiných sudech.

fotofoto
Únava po celém dni to řeší za nás a vracíme se vzhůru.

fotofoto
Není divu, že je o posezení v útulném sklepení
a konzumaci dobrého uleželého vína zájem.


Co o Mělníku hovoří pověsti?

Podle dávného proroctví je v kopci, na němž město spočívá, ukryto svatováclavské vojsko, podobně jako je tomu u Blaníku. Vyjde zemi na pomoc, až jí bude nejhůře. Také se vypráví, že je uvnitř ukryt poklad ve starých dubových sudech a hlídá jej pes s ohnivýma očima. Podle pověstí kdysi do vrchu vešli kněží, nesoucí rozsvícené svíce. Spatřili poklad, avšak když se k němu přiblížili, zdvihl se vítr a svíce jim zhasil. Vrátili se z hory s prázdnou a už nikdy se neodvážili do podzemí vstoupit.

Královna alchymistkou? V letech 1437 až 1451 zde žila vdova po císaři Zikmundovi Barbora Celská, která se zabývala alchymií. Podle jiného známého alchymisty Jana z Lazu, který ji znal a navštívil, však podváděla. Neohroženě jí to řekl a královna jej chtěla dát uvěznit. Podařilo se mu však uniknout...


Pokud víte o příjemných a rozsáhlejších vinných sklepech, neodmítneme pozvání.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)