2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Jeskyně Obraznice na Kokořínsku


Foto Jarda Wolf © 2006 (na existenci tesané jeskyně nás upozornil)


Jeskyně s názvem "Obraznice" (dříve jeskyně Máří Magdalény) se nachází v hluboké rokli na Kokořínsku, 150 m severně od kaple vesnice Romanov (část Mšena). Dnes se do ní za deště a nepohody vejde asi 6 lidí. Uvnitř vytesané prostory je sucho a čisto, jen nějaké svíčky od předešlých vandráků se tu prý občas vyskytnou... Povídá se totiž, že klidného spánku unavenému pocestnému dopřáno nebývá a mnozí raději do lesa utečou.Co je na tom pravdy nevím, tento zážitek byl uveden na blogu mladých výletníků, který jsem při hledání dalších informací na internetu objevil. Pokud se někdo v jeskyni pokusí přespat, informujte nás o výsledku. Z energetického hlediska tu mohlo být prve vše v pořádku, zvláště pokud zde hodlal i poustevník přebývat. Později však, když tu byly ukrývány obrazy a jiné cennosti, je možné, že tu k něčemu došlo, co zanechalo energetické stopy (kámen jak známo, velmi dobře si pamatuje a všechny energie ještě zesiluje). Přibližme si historii této ručně tesané prostory...

foto
Pohled na zajímavý portál vstupu

Některé prameny popisují, že tato jeskyně bývala zámeckým sklepem a později, v době třicetileté války, sloužila jako úkryt pro cenné předměty, písemnosti, skvosty a obrazy z nedalekého panského sídla ve Mšeně (některé prameny uvádějí z kaple a sídla v Romanově, to však bylo postaveno až ve druhé polovině 17. stol. a zaniklo roku 1724). Potom nějaký čas v jeskyni pobýval místní poustevník. V roce 1820 zorganizoval vlastenecký kněz Václav Krolmus pouť ke kapli sv. Romana. Na udání však byly kaple i jeskyně Obraznice úředně uzavřeny.

foto
Vstup do jeskyně, poustevny a skrýše

Autor K. Červenka o jeskyni napsal:

"Tak když v roce 1639 Švédové do Čech vtrhli a až ku Mšenu dorazili, občané mšenští odstěhovali se do lesů. Ve Mšeně bylo pusto a prázdno, na rovinách v lese zhotovili zákopy a záseky a v roklích mezi skalami se ukryli, kamž i dobytek a veškerý majetek dopravili. Z kostela vše odklidili a uschovali. Tak na Romanově všechny písemnosti z vrchnostenského zámku, skvosty a obrazy, vše to ukryli do jeskyně pod Romanovem a zazdili, odkudž tato jeskyně obraznice sluje. Když tak vojsko švédské do Mšena přirazilo, žádné kořisti nenašlo a domnívajíc se, že již jiné vojsko zde drancovalo, odtáhlo odtud."

foto
Čelba vstupní chodby s křížem

Vlastní jeskyni tvoří obdélníkový prostor velikosti 5 x 2 m a výšky 1,8 m a chodby lichoběžníkového profilu, dlouhé 2,5 m a vysoké 1,5 m. Ve stěně přímo proti vchodu je vytesaný kříž výšky 1,4 m. Zvenčí jsou kolem vstupního portálu v pískovcové skále vytesány široké zahloubeniny, které mohly sloužit k umístění nápisu či nějaké výzdoby.

foto
Detail plechové popisky

foto
Mapka tesané poustevny

foto
Orientační mapa okolí


Budeme rádi, když nás i vy upozorníte na zajímavé podzemní prostory, pověsti a nebo zajímavé a neobvyklé zážitky a jevy.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)