2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:
Záhadná hora Ortel - 2.průzkum

Text a foto: Alena Horká, naše dopisovatelka a badatelka :-)Návštěvníci, kteří se vydají na záhadnou horu Ortel, mohou zažít podivuhodné i šokující události. Ke kopci se váže totiž mnoho starých pověstí i legend a podle jedné z nich prý hora skrývá ve svém nitru pravděpodobně neznámý tajemný technický artefakt, něco obzvláště mocného, zdroj nějaké neobyčejné síly. Na povrch prýští energie neskutečné síly a intenzity.

foto
Lužické hory - pohled od úpatí Ortelu
a na obloze je vidět černé UFO

Možná proto se projevují na hoře i v její blízkosti různé pozoruhodné paranormální jevy a aktivity. Ty mohou souviset také s přestupem do jiných dimenzí, jiného časoprostoru.

Na tuto záhadnou horu jsem se vypravila s kolegy po čtyřech letech již podruhé, abych se opět pokusila proniknout do tajuplných mystických jevů této mimořádně magické hory.

A co nového jsme zažili během našeho dalšího čtyřhodinového průzkumu a pobytu na kopci? Hora je „živá“, má svoje vědomí a je neustále odněkud seshora sledována. Pravděpodobně z jiných dimenzí. Bude tu opravdu přestup do jiného časoprostoru, jak se o tom také píše. Na fotkách se mi objevily mimozemské objekty, zřejmě UFO. Ty se materializují přímo v blízkosti hory. Vyvěrající silná energie z nitra kopce je původcem všech paranormálních úkazů. Zaznamenala jsem také posun v čase. Objevili jsme i velký kámen s neznámými znaky podobné runám. Našli jsme také předměty a pozůstatky ze 17. století z dob středověkého popraviště i podivné vykopané jámy, snad pro odsouzence? Takto se dají tedy ve zkratce shrnout mé nejnovější zážitky na Ortelu.Několik záběrů:

foto
Ortel - autorka na kamenném valu

foto
Ortel - kříž na kamenném hranolu

foto
Ortel - na vrcholku hory

foto
Ortel - UFO nad kopcem - viz šipky

foto
Ortel - UFO nad kopcem - detailněji přiblíženo

foto
Ortel - nález řetězu a hřebu u šibenice

foto
Ortel - jáma

foto
Ortel - kámen

foto
Ortel - schody

foto
Ortel - runa GEBOCo říkají staré letopisy?
Zalesněný kopec ve tvaru velkého klobouku o nadmořské výšce 554 m. n.m se nachází v Lužických horách na Českolipsku mezi obcemi Cvikov a Sloup v Čechách a jsou o něm zmínky už ve starých letopisech a v německy psané kronice Českolipska ze 17. století.. Píše se zde o záludnostech hory, hlavně v noci je prý neradno se k hoře přibližovat..Vrcholek kopce je pokrytý obřími balvany. Staré prameny doslova uvádějí, že v noci z děr mezi balvany vylézají podivní plamenní muži „feuermeni“. Na hoře řádí pekelné mocnosti a z vrcholku hory vyletují čerti, draci a záhadná ohnivá pometla. Tyto letopisy se nemýlí. Něco záhadného se tu stále děje. Ortel byl dříve považován za pohanské kultovní místo a ve středověku na něm bylo popraviště, byl nazýván také Popravčím vrchem, na jeho vrcholku stála šibenice. Pověsti také ale hovoří o skřítcích ukrývajících se na vrcholku hory.

Vyprávění turistů, co na Ortelu přenocovali
Mladí turisté, kteří strávili na Ortelu před časem noc, ještě netušili s čím tajemným se tu setkají. V noci se rozjasnilo nebe a mělo zelenou barvu, po chvíli úkaz zmizel. Ráno po probuzení se ocitli v jiné krajině a cesta, po níž večer šli, zmizela. Bloudili a pozorovali další jevy. Modrá obloha měnila barvu po chvílích do zelena a slunce prý svítilo růžově. Pak došli na vrcholek kopce posetý balvany, a ze škvír mezi kameny vycházelo tmavě rudé světlo..Dostali se až ke kamennému obrannému valu, byl tvořený z naskládaných balvanů. Konečně pak sešli dolů, našli jakýsi kamenný kříž s kruhem podobný keltskému. Ovšem opodál stál muž ve starobylém oděvu a v ruce držel široký meč.. Když se ho zeptali na cestu, postava se rozplynula a zmizela. Pak se celá krajina opět změnila do známé podoby jako předešlého dne. Vyděšení turisté raději rychle Ortel opustili.

Zážitky z našeho průzkumu hory v roce 2006
Hned na počátku naší cesty se objevily v lese na zemi jakési světelné koule, ty nás sledovaly až na kopec. Zachytil je fotoaparát. Po cestě jsem uslyšela tři výstřely z nějaké zbraně, to jsem ještě netušila, co se později stane. Na vrcholku kopce jsme pomocí měřícího přístroje zaznamenali na mnoha místech, kde jsou obří balvany, vyvěrání silné energie v pravidelných intervalech, náš přístroj – rezonoměr - je zachytil a reagoval pískavým tónem. Na obloze nad kopcem jsem vyfotila množství zvláštních černých bodů. Největší šok jsme ale zažili po návratu k našemu autu na parkoviště pod Ortelem. Našli jsme rozstřílené boční sklo našeho auta, nikde nebyla ale žádná stopa, jen v odrazu vedlejšího skla na fotce stál nad lesem za námi neznámý stříbřitě zlatý objekt doutníkového tvaru.

Podivný posun v čase a cesta na Ortel tentokrát přes pastviny
Na Ortel jsme se vypravili 2. srpna 2010 tentokrát po jiné a delší cestě od vesnice Lindava. Tuto cestu znal jeden z našich kamarádů, který Ortel navštívil již vícekrát a má také svoje zážitky, o nichž se zmíním později. Auto jsme nechali zaparkované v Lindavě u Sklářské krčmy, bylo tak chráněno i před možným nebezpečím, které nás potkalo minule a vyrazili jsme kolem 10. hod dopoledne na kopec.

Něco tu ale stejně nehrálo! Nesouhlasil mi čas, mé hodinky ukazovaly již 11 hod a mobil také, zatímco ostatní členové naší výpravy měli teprve 10. Potíže s posuvem časem mi začaly ještě po cestě autem, než jsme na Ortel dorazili. Konečně jsme byli tedy na místě a už jsme ji měli přes sebou, krásnou tajemnou majestátní horu Ortel. Na vrcholek kopce to je vzdušnou čarou asi 2 kilometry, ale po cestě mnohem dál. Museli jsme nejprve přejít pastviny, podlézt elektrické ohradníky a pak jsme se teprve mohli dostat na úpatí hory. Cesta byla tedy náročnější než minule a s překážkami. Počasí nám navíc vůbec nepřálo, objevila se velká tmavá mračna, začalo pršet a zdálo se, že nás na cestě potká ještě nějaký liják či bouřka. Vtom mne napadla spásná myšlenka a řekla jsem si, co kdybych zkusila požádat horu o hezké počasí.. Za pokus nic nedám..

Hora jako „živá“ bytost
A opravdu! Poprosila jsem tedy v duchu horu, aby se počasí zlepšilo, aby vysvitlo slunce a bylo hezky a teplo, což jsme potřebovali, abychom mohli dělat výstup na vrcholek. A najednou jsem měla pocit, jako by mě opravdu hora vnímala, naslouchala mi, když jsem k ní hezky a s jakousi pokorou promlouvala. Došli jsme na pastviny a neuběhlo ani pět minut a nastala úplná změna počasí, tmavá mračna ustoupila, vysvitlo slunce a udělalo se krásně, přesně tak, jak jsem si přála. Bylo to překvapující, jak se to stalo. Zdá se tedy, jakoby měla hora svoje vědomí, poslechla a přijala nás vlídně.

Objekty diskovitého tvaru míří k Ortelu
Prošli jsme pastvinami až k úpatí hory a zastavila jsem se, abych udělala první snímky Ortelu i Lužických hor, co byly za námi. A najednou pořádný šok! Na fotkách se objevily černé létající objekty diskovitého tvaru, pravděpodobně UFO. Ty ale pouhým okem viditelné na obloze nebyly, musely být ještě v dálce, letěly přímo k Ortelu! Na displeji fotoaparátu byly patrné zatím jako malé černé body. Až později doma v počítači podrobným prohlédnutím a přiblížením fotek, byly dobře viditelné. Objektů tam bylo více a letěly i v jakési formaci. Zdá se, že se tyto neznámé létající objekty musely materializovat, zviditelnit se a objevit z jiného časoprostoru přímo během pořizování fotek! Byli jsme tedy pozorováni již od začátku až do konce naší cesty. UFO jsou patrná i na dalších několika fotkách vždy nad kopcem nebo v jeho blízkosti. Není to zde ale nic neobvyklého. Létající objekty různých tvarů a forem tu byly prý spatřeny i v minulosti. Například poblíž obce Cvikov tu lidé pozorovali záhadné formace světelných koulí i létající černé objekty ve tvaru trojúhelníku.

Kámen s podivnými znaky
Pak jsme již vešli na lesní cestu na Ortelu a pomalu stoupali mírným svahem nahoru. Cestou jsem si všimla několika pozoruhodných věc. Kamarád nás upozornil na velký balvan ve svahu poblíž cesty - byly na něm vyryté zvláštní znaky, ale vše bylo zarostlé mechem, takže těžko rozeznatelné. Odkryli jsme tedy písmo a připadalo nám nejspíše podobné runám. Také v legendě se píše, že cestu k tajemnému předmětu v nitru hory prý ukazují jakési značky podobné runám, nacházející se na několika zdejších balvanech. Záhadné písmo se však zatím nepodařilo nikomu rozluštit. Jeden kámen jsme možná nalezli, ale co ty další ?! Mohly být někde v prudkém svahu nad námi, ale tam jsme se již nepouštěli.

Doupě a vykopané jámy
Dále jsme v lese uviděli mezi stromy jakési doupě postavené z větví a dřívek, to bylo ale malé, nejspíše tak obydlí pro lesní skřítky. Co bylo ale mnohem podivnější, že jsme kolem cesty narazili na větší množství vykopaných jam velikosti postavy člověka a byly zarostlé trávou. K čemu asi mohly v dřívější době sloužit? Mohly snad pocházet až ze středověku a byly připravené pro těla popravených odsouzenců na šibenici?! Těžko říci.

Osamělý výstřel z jakési zbraně
Pokračovali jsme po cestě lesem dál. Najednou asi v polovině kopce jsme uslyšeli výstřel z nějaké zbraně. Bylo to velmi podivné, to stejné se nám totiž stalo i při naší minulé výpravě, tehdy to byly ale rány tři. Tentokrát se však ozval jediný výstřel a pak zase nastalo naprosté ticho. Neměli jsme z toho dobrý pocit, byli jsme totiž už příliš hluboko v lese a daleko od jakékoliv civilizace.

Legendy se mění ve skutečnost – červené bytosti feuermeni
Po další půlhodině cesty jsme došli k prudkému svahu a stoupali jsme již velmi příkrou cestou nahoru. Blížili jsme se konečně k vrcholku kopce. Odtud se nám otevřel krásný výhled na okolní hory a údolí. Ortel je na vrcholku posetý obrovskými balvany s různými škvírami a puklinami. A k těmto balvanům se právě váží pověsti, že z nich v noci vyletují pekelné bytosti a ohniví muži feuermeni. Ono na těch pověstech je mnoho pravdivého. Protože právě tyto bytosti opravdu zahlédl na vrcholku kopce jeden náš známý, který nám svůj zážitek pak vyprávěl. Na jaře na vrcholku hory totiž přespal a z děr mezi balvany skutečně spatřil v noci vylétat ohnivé červené bytosti z jiných dimenzí feuermeny. Tento muž se zabývá totiž šamanismem a dokáže takové jevy dobře vnímat.

Ochranná bariéra na Ortelu chybí
O záhadných jevech na Ortelu věděla prý již katolická církev a bylo to popisováno v místních historických pramenech, proto okolí kopce bylo dříve obklopeno mnoha kapličkami a božími mukami na ochranu, aby se zabránilo průniku bytostem z jiných dimenzí do našeho světa. Kapličky ale dávno vzaly za své a ochranná bariéra tu chybí, tudíž se mohou tajemné síly opět kdykoliv naplno projevit.

Energie tryskající z Ortelu
Vrchol kopce je podle některých legend uměle vytvořen, dosypán a to už v dávnověku, aby zakryl nějakou šachtu, jeskyni nebo propast. Dá se dokonce předpokládat, že je pod velkými balvany něco uloženo, cosi, čeho se chtěli dávní obyvatelé zbavit a z celého prostoru pod nimi tryská ona silná energie. Během minulé výpravy jsme energii naměřili speciálním měřícím přístrojem. Nyní jsme byli vybaveni pouze alternativními pomůckami - kyvadly, ale energii jsme detekovali taktéž, pod balvany se tu někde opravdu zmíněný dutý prostor může nacházet. Magnetické pole je zde nezměněno, na Ortelu se neprokázala žádná magnetická anomálie, ukázala nám to i tentokrát buzola. Také psychotronici uvádějí, že síla tryskající na Ortelu na mnoha místech má obrovskou intenzitu. Hora může mít i přímé propojení s vesmírnou energií. Zajímavý je i letecký pohled Ortelu – má téměř kruhovou základnu.

Kamenné schody a nálezy ze středověkého popraviště
Šla jsem se pak trochu po vrcholu kopce porozhlédnout. Hromady kamení tu připomínají opravdu jakousi kamennou stěnu, val, co tu byl kdysi za nějakým účelem uměle vytvořen. Protože na kopci rostou mohutné bukové stromy a vše bylo v letním období pokryto krásnou bujnou zelení, tak jsem odkryla větve a mezi nimi najednou vidím něco jako kamenné schody, vedoucí k vrcholku, ano bylo to dávné kamenné schodiště! A tady na vrcholku Ortelu stávalo ve středověku popraviště. Že by to byly schody vedoucí právě k místu šibenice? Pak jsme hned učinili další objev! Náš kamarád na chvíli zmizel v hustém porostu na úbočí kopce pár metrů pod vrcholkem a zanedlouho se vrátil s dalšími předměty. Našel velký značně zrezivělý hřeb o délce 12 cm a kus řetězu, také rezivý, s délkou 45 cm. Předměty jsou ze 17. století. Kolega se domnívá, že nalezené věci pochází přímo z bývalé šibenice.

Zážitky našeho kamaráda na Ortelu
Kamarád si horu Ortel velmi oblíbil pro svoji mystiku a navštívil ji už několikrát. Zná zde vícero cest a objevil tu i zažil další pozoruhodné věci. V lese našel například jakýsi podivný kamenný hranol nahoře s vypáleným křížem a dvěma bílými body, které výrazně září. Na zdejších stromech bucích pak objevil vyryté runy naudiz a gebo a jinde zase do buku vyrytý letopočet 1890! Kromě toho některé buky zde mají zvláštně překroucené kmeny. Pod skalisky na Ortelu se mu zase na fotce objevilo zelené kulaté světlo tvořené plazmatickou mlhovinou. Může to být ono zelené zářící fluidum, co viděli v noci na Ortelu tenkrát mladí turisté? Kamarád jednou na kopci také přespal v nějakém skalním převisu, aby byl schovaný a krytý před deštěm i možným nebezpečím. Zaznamenal zde zvláštní efekt, že obyčejná tenká svíčka, co ji u skalní stěny zapálil, mu ve skále vydržela neuvěřitelně dlouho hořet, až 12 hodin než celá vyhořela.

Ortel je prý negativní hora
O Ortelu se píše i vypráví, že je to negativní hora a vychází z ní údajně negativní vibrace; má to souvislost zřejmě s popravištěm na vrcholku hory. Ve středověku míval Cvikov vlastní hrdelní soud, který vynášel velmi přísné rozsudky. Lidé se domnívali, že se tu konaly popravy středověkých odsouzenců, ale že se tu do nitra hory vsakovala krev už i v pravěku, obětováním zvířat i lidí. V materiálech se dále uvádí, že atmosféra hory je velmi negativní a je lépe se kopci vyhnout.

A co jsme na tajemné hoře vnímali my? Vyvěrající energie zde nabíjí a posiluje! Na vrcholku hory jsme negativní vibrace vůbec nepociťovali, ale cítili jsme se naopak naprosto svěží a nabiti energií.. Domnívám se proto, že silná vyvěrající energie na Ortelu člověka nabíjí oproti jiným lokalitám, kde může být veškerá životní síla člověku odčerpána a je pak ochromen. Takto to vnímám po mých četných zkušenostech z průzkumů a pobytu na nejrůznějších záhadných místech. Zde na Ortelu je velká nabíjející síla!!! Také na lesní obyvatele hory Ortelu jsme při naší výpravě narazili. Dva naši kolegové v houštině, kam se šli podívat, vyplašili srnku a také vyrušili ze spánku nočního ptáka výra velkého, mohutná krásná sova jim proletěla přímo před očima.

Zpáteční cesta z Ortelu a za námi nad kopcem UFO
Chvíli jsme na kopci ještě poseděli a odpočinuli si, udělala jsem zde několik dalších snímků a pak jsme se již vraceli zpět dolů, tentokrát zase po jiné cestě, zkratce, kterou znal náš kamarád, a šli jsme do Lindavy k našemu autu. Zdálky jsem si vyfotografovala ještě znovu tajemný Ortel a všimla si, že se opět na fotkách objevily ony létající objekty UFO, co hlídají záhadný kopec. Černé objekty jsem nafotila nad Ortelem pak ještě i od silnice.

Z této mé další výpravy na Orteljsem si odnesla novou zajímavou zkušenost. Jak jsem již na začátku uvedla, zdá se, že Ortel je jako „živá“ hora, která má svoje vlastní vědomí. Když jsme ji vnímali pozitivně a hezky, tak nám i kladně a vlídně odpovídala. Jaká asi další tajemství skrývá ještě krásný tajuplný Ortel?

Alena Horká, tel. 777 658 037

Děkujeme dopisovatelce a těšíme se na další reportáže.

 • První průzkum a článek o Ortelu ZDE

 • Pokud víte o tajemných místech, rád bych je navštívil a alespoň nafotil do sbírky.
  Volejte mi nebo napište: 608 400 550
  ZPĚT o stránku

  Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
  Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
  Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
  Badatelská společnost Agartha

  webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
  © 2002 - 2022

  Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)