2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Strmilov

foto
Vstup do podzemí je umístěn do podstavce sochy Nejsvět. Trojice!

Historie:

Mnoho přesných zpráv o počátku obce se nevyskytuje. První písemná zmínka je z roku 1255. Protože byl Strmilov postaven na vysokém příkrém kopci, bývá název mylně pokládán za odvozené jméno ze slova strmý. Název Strmilova byl však pravděpodobně odvozen od staročeského osobního jména Střemil. V latinských textech je Strmilov uváděn jmény Ztremils, Dremisl, Dremels, v německých Tremles, v českých Stremilov, Strymilov, Stirchmilov aj.

V roce 1385 je nazýván městečkem - cum oppido Stremilow. Za městečko byl vyzdvižen Heřmanem z Hradce a současně získal znak, který je však doložený až na pečetích z poč. 18.st. Na modrém štítě je zlatá pětilistá růže pánů z Hradce s červeným středem a se zelenými lístky.

Do konce 17. století se dochovaly jen kusé zprávy. Během 17. st. a pozdějších dob obec často trpěla průchody mnohých vojsk, která páchala v kraji značné škody. Větší škody než průchody vojsk působily časté požáry. Jeden z nejničivějších postihl celou obec v září roku 1835. Tehdy vyhořelo 136 domů, kostel, škola, uhořeli tři lidé, byla zničena sklizená úroda. Po tomto pustošivém požáru dostal střed obce novou podobu. Kostel sv. Jiljí v empírovém slohu, dostavěný roku 1849, se stal dominantou obce a až do dnešní doby je spolu s parčíkovou úpravou náměstí (pochází z roku 1954) strmilovským symbolem. Další zvláštností Strmilova je socha Nejsvětější Trojice z roku 1865 poblíž kostela, která má na rubové straně vytesán reliéf Panny Marie, což je opravdu ojedinělé umělecké zpracování podobného námětu. Významnou památkou jsou pravděpodobně nejstarší boží muka, patrně ze 16. století, při cestě do Malého Jeníkova, na božích mukách u hřbitova je dosud čitelný rok 1712. Najdeme také dvě sochy jednoho z nejznámějších českých patronů - sv. Jana Nepomuckého - sochu z 1. pol 19.století u mlýna a sochu z 2. pol. 19. století u mostu. Nejstarší kostel v okolí – hřbitovní kostel sv. Ondřeje – je pozdně románská stavba s obdélnou lodí, která byla kolem roku 1604 goticko-renesančně upravena.


Akce:

Do Strmilova jsme se dostali 20.7. 2005 při našem průzkumu jižních Čech. Viktor zde měl domluvenou schůzku s místní kronikářkou. Tu jsme bohužel nezastihli, ale byli jsme odkázáni na pana místostarostu, který nám ochotně ukázal a otevřel cestu pod zem. Už samotný vstup nás velice zaujal. Nachází se totiž uprostřed náměstí v podstavci sochy Nejsvětější Trojice. Po sestoupení po schodech dolů jsme se ocitli v menší místnosti. Po levé straně jsme narazili na výklenek, kde jsme objevili zbytky schodů a strop byl opatřen překladem, pravděpodobně zde byl původní vstup. Poté jsme sestoupili po dalších schodech do hlavního sklepa. Je kamenný, asi 13 metrů dlouhý a hned za vstupem po pravé straně se nachází ještě jedna malá místnost.

Místní lidé byli příjemní a velmi vstřícní. Jakmile viděli, že se zajímáme o místní podzemí, ochotně nám prozradili spoustu zajímavých informací. Dozvědě- -li jsme se, že námi zkoumaný sklep patřil k hospodě, kterou zničil požár, že původně všechny domy pod náměstím měli sklepy, které byli navzájem propoje- -né a vedly z nich chodby do okolí. Jeden pán nám potvrdil, že tam jako kluk byl a že to byly prostory opravdu rozsáhlé. Dostali jsme taky tip na sklepení pod farou.

Toto místo nás velmi zaujalo a do budoucna plánujeme určitě ještě aspoň jednu návštěvu.

Text a foto: Honza Urbánek 8/2005


foto
Vstupujeme dovnitř, schody pokračují dolů chodbou s krásnou kamennou klenbou

foto
Hlavní sklep. podle hromady kamení to vypadá, že byl zhruba v polovině předělen

foto
z hl. sklepu je odbočka do malé místnosti

foto
Viktor se snaží najít nějaké artefakty...dokonce nachází starou minci z roku 1893

foto
Pohled k východu, schody současného vstupu (každý schod byl jiný)

Rádi přijmeme pozvání do jakéhokoliv historického sklepení a zajímavě jej nafotíme. Zvláště oceníme podobné lahůdky: historické podzemí související se sakrálními církevními objekty a zejména kapličkami, coby tajnými vstupy!


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)