2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Svojšice - podzemí tvrze u Heřmanova Městce



Text a foto: Jaroslav Hrouda, první část foto v zeleném rámečku - Kamil Pokorný

Svojšice - podzemí tvrze
Zadní pohled na tvrz ve Svojšicích


Tvrz Svojšice se nejméně dvakrát nacházela na naší cestě za několika objekty s podzemím a tak jsem ji vždy nafotil, ale nenapadlo mne bočními schůdky sestoupit a vyfotit sklep. Ostatní suterénní relikty mi nepřišly tak zajímavé, abych je dával už tehdy na náš web. A poslední fotku (níže) jsme nechtěli zatím vyzrazovat, to zůstalo pak zakonzervováno.
Kolega Jarda, náš čestný člen, se však také u této tvrze letos (jaro 2015) nachomýtl, a vyfotil škvírou nad suterénními dveřmi i záběr do klenutého sklepa. A to už je škoda, tuto tvrz konečně na naše stránky nezařadit :-) Přidal jsem tedy i Jardovy některé fotky a také jeho vlastní popis:


Tak jsem si byl po delší době prohlédnout jeden historický objekt. Konkrétně tvrz Svojšice, která se nalézá kousek od Heřmanova Městce. Ve spoustě článků, které jsem o tvrzi našel, se popisuje tvrz jako mohutná gotická zřícenina, se zachovalými sklepy, v nichž se má nacházet portál vstupu do podzemní chodby vedoucí k zámku v Cholticích, který je vzdušnou čarou vzdálen od Svojšic necelých 3,0 km.

Tvrz je skutečně poměrně velká zřícenina. Skoro se už podobá menšímu hradu. Stojí přímo ve vesnici na mírném návrší. Po pravé straně tvrze od hlavního vstupu je strmý svah cca 15 – 20 m dlouhý k potoku.

Ve tvrzi jsou zachované dva sklepy. Jeden je pod vstupním stavením, uzavřený dřevěnými dveřmi, je to klenutá podzemní místnost o rozměrech cca 6-8 m délky, 4-5 m šířky a cca 3 m vysoká. Nikde není náznak jakéhokoliv vstupu do dalších podzemních prostor...

Druhý sklep má dva vchody. Jeden je skrze vybouranou zeď po levé straně tvrze, druhý je přes přístupovou chodbičku po pravé straně tvrze. Jedná se o jednu místnost, kde už nejsou žádné schody k sestupu na podlahu. Musí se tedy kousek slézti po zdi a půl metru „doskočit“. Z této zahloubené sklepní jámy skutečně vede portál podzemní chodby. Její směřování je však mnohem prozaičtější, než popisují různé články.

Chodba vede cca 2 m rovně, pak se mírně stáčí vlevo a je zasypána. Dle dispozice tvrze je mnohem zjevnější, že chodba měla délku maximálně 20 – 30 m a končila dole ve svahu u potoka, jako přístup k vodě a nikoliv x km k Choltickému zámku.
Jaroslav Hrouda


Několik našich záběrů:

Svojšice - podzemí tvrze
Informační tabule u příchodu ke tvrzi

Svojšice - podzemí tvrze
Před lety ještě s hradologem Karlem Pokorným

Svojšice - podzemí tvrze
Boční pohled

Svojšice - podzemí tvrze
Pohled do suterénu

Svojšice - podzemí tvrzeSvojšice - podzemí tvrze
Přízemní klenutá místnost

Svojšice - podzemí tvrzeSvojšice - podzemí tvrze
Suterén - detailní pohled do zasypané chodbičky

Svojšice - podzemí tvrze
Pohled do uzamčené sklepní místnosti

Svojšice - podzemí tvrzeSvojšice - podzemí tvrze
Sestup k oné místnosti a ještě celkový přední záběr na tvrz

agartha.cz
Vyústění zmíněné chodby? :-) Před mnoha lety...
Svah nad potokem je už několik let změněn.....
Ale citlivější jedinci si mohou chodbu detekovat nad svahem virgulemi.
Ne, nevedla do Choltic, jen k potůčku...


Z dalších zdrojů na internetu:

www.hrady-zriceniny.cz:
Dobře dochovaná zřícenina malého hrádku nebo tvrze uprostřed stejnojmenné obce, nedaleko Heřmanova Městce. Hrádek pochází z 2. pol. 14. stol., poprvé se připomíná r. 1365. Za 30-leté války byl vypálen a poté zpustl.

www.hrady.cz:
Zřícenina gotické tvrze, založené roku 1365 vladykou Mikšíkem ze Svojšic, jak dokládá záznam v zemských deskách. Po jeho smrti zdědila tvrz jeho žena Anna, která se znovu provdala za Václava Ruthara z Malešova. Poté tvrz patřila jejich synům Petrovi a Mikulášovi ze Svojšic. Od 1. poloviny 16. století přešla tvrz sňatkem do majetku rytířského rodu Gerštorfů z Gerštorfu, kteří ji drželi téměř sto let až do třicetileté války, kdy byla vypálena. Poté postupně zpustla.


Pokud jste navštívili nějaké podzemí a vnímali jste tam podivné pocity, informujte nás...

Pokud máte zajmavý tip, mohli bychom tam zajít s termokamerou - ozvěte se.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)