2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Třeboň a zámecké kasematy

Jarda Hrouda mne pozval, abych dokumentoval několik domluvených prohlídek historického podzemí, a prvním v plánu byl zámek Třeboň, o němž Jarda našel na internetu článek, že se tu nalézají zachovalé podzemní chodby.

Procházíme areál zámku a zahradou přicházíme ke krásným hradbám s baštami. U hradby detekuji pomocí virgule pod hradbou, ale i poblíž obranné chodby. V hradbách a pod baštami si všímáme otvorů, původních střílen a okének, jimiž lze nahlédnout do tmavých prostor.

V hradbách zámku jsou fortifikační chodby vojenského charakteru - kasematy. V blízskosti zámku je vstup u hradeb z přilehlého domku, kam nás pak zavedla ochotná průvodkyně. Ostatní nic nevěděli, přestože zde Jarda Hrouda náš příjezd předem oznámil a domluvil. Scházíme po několika schodech do vstupní klenuté místnosti, z níž pokračuje zděná suchá chodba s goticky lomenou klenbou a stáčí se do oblouku, neboť kopíruje hradbu. Přicházíme po více než 50 metrech do místnosti pod baštou, a chodba pokračuje a mírně se stáčí vlevo, po dalších 50 metrech vstoupíme do další místnosti pod druhou baštou, kde chodba končí.

Zámek má ještě sklepní systém s expozicí strašidel, k němuž však nemohou najít klíče, hlavní má druhá průvodkyně, která tu ještě z rána nebyla přítomna a my na ni nemůžeme čekat, neboť máme před sebou další domluvené akce.

Různých podzemních prostor se tu samozřejmě nachází více, i v samotném okolí zámku a pod parkem. Všimli jsme si v parku poklopu a otevřeli jej a vidíme nádhernou původní klenbu, pod níž je vysoká hladina vody, považujeme to za nějaký zaklenutý vodní průtok podél zámeckých budov. Škodaže není čas stopovat jej virgulí, možná by nás přivedl k něčemu zajímavému, dost možná šlo původně o další z původních chodeb, která pak byla využita pro vodní tok. Bylo by na místě, hovořit s místním kronikářem, historiky a dalšími kompetentními, bádat v historii a dopátrat se více informací, což při takových leteckých návštěvách není možné. Detekoval jsem i chodbu za chrámem, kde jsme parkovali, a našlo by se jistě i více zajímavostí, rád bych se do tohoto malebného městečka, obklopeného rybníky, vrátil a zjistil mnohem více. Snad příště. Byl to jen odskok pro spestření mezi záležitostmi, jimiž se věnujeme v našem nejbližším okolí na Moravě.

foto
Karel Pokorný a Jarda Hrouda u brány zámku Třeboň

foto
Obcházíme hradby zámku, pružinou detekuji chodbu procházející hradbou a okénka pak dávají do prostor nahlédnout

foto
Ochotná průvodkyně nás pouští do kasemat v hradbách

foto
Procházíme chodbou, která má místy gotickou lomenou klenbu

foto
Jsme nadšení, že vidíme další takto zachovalé podzemí

foto
Průvodkyně je nám v patách ale má pro naše nadšení pochopení

foto
Vycházíme spokojení ven

foto
Mají tu i plán kasemat v hradbách

foto
Šipka naznačuje místo vstupu z domečku v areálu zámku

foto
Procházíme kolem a naší pozornosti neujde jediný poklop

foto
Pod tímto se skrývá nádherná původní klenba

foto
Třeboň skrývá z hlediska podzemí ještě mnohá tajemství, chodbu detekuji i zde (naznačenou) ale musíme již odsud na další domluvené akce

foto
Nádherné hradby Třeboňského zámku nám učarovaly

foto
Malebná Třeboň má prý z leteckého pohledu tvar podkovy


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)