2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Vlašimské podzemíText a foto: Kamil Pokorný


V prosinci 2006 mne kamarádka pozvala do Vlašimi (u Benešova, u Prahy) a tak jsem využil příležitost k prohlédnutí zdejších památek, parku i podzemí.Vlašimský hrad byl vystavěn na ostrohu nad řekou Blanicí na počátku 14. století pány z Vlašimi. Z původního gotického hradu, který byl budován především ve 14. století za vlastnictví rodu Jenštejnů, se dodnes zachovaly pozůstatky v architektuře severního zámeckého křídla s věží. V 15. a 16. století, kdy Vlašim vlastnil rod Trčků z Lípy a Vostrovcové z Kralovic, byl původní hrad postupně přestavován na reprezentativní šlechtické sídlo v renesančním duchu. Svou dnešní podobu získal vlašimský zámek v 19. století za svých posledních šlechtických majitelů knížat z Auerspergu, kteří jej přestavěli v klasicistním duchu. Od roku 1945 zámek patří městu Vlašimi.

Mnozí pamětníci se zmiňují o chodbě, vedoucí od Žižkovského náměstí do Vlašimského zámku. Já si však povšiml portálu a otvoru v opěrné zdi blízko tohoto náměstí a zadokumentoval klenutou chodbu ve velmi zachovalém stavu, směřující k zámku.

Historické centrum města tvoří především Žižkovo náměstí, pod nímž se nachází stará sklepení, zděná cihlami a lomovým kamenem a místy i tesaná ve skalnatém granitovém podloží. Kamarádka mne takovým sklepem provedla a byl jsem velmi mile překvapen, jaké krásné místo by tu bylo i k posezení a relaxaci. Nacházela se tu i studna a byla zde dříve mimo dnešní osvětlení svedena elektřina a naskýtá se pravděpodobnost využití jako krytu.

Neméně zajímavý je zdejší zámecký park, o němž jeho stránky hovoří: "Postupně vznikl jedinečný přírodně krajinářský park doplněný množstvím romantických staveb a zákoutí, o kterém J. Schaller ve své Topografii Království českého z roku 1788 napsal, že svou krásou vyniká téměř nad všechny ostatní parky v Čechách." Musím doplnit, že park prochází rekonstrukcí a úpravami, budováním naučných stezek, a velmi zajímavé pocity a energie tu bylo možné vnímat na několika místech, zejména v lese nad Blanicí, tam některá místa nutí člověka zastavit se a vnímat.

O čem hovoří zdejší pověsti?

Na zámku je prý zakopán poklad. (Kde není? Ale virgule to potvrzuje.)

Propadlé zámecké slečny
Dvě slečny ze zámku si daly kdysi zhotovit střevíce z těsta. Jednou šel kolem nich žebrák a žádal o almužnu, ale ony jej hrubě odbyly. Chudák je proklel a obě sestry se naráz propadly do země... (Tato pověst se v podobném znění uvádí Litomyšle, kde by propad byl v zámecké zahradě do odvodňovacích chodeb i velmi reálný. Též obce Staňkov a Kravaře mají pověst podobnou.)

Zámecké podzemí zpřístupněno...

Od června 2006 je přístupné restaurované podzemí zámku. V gotickém sklepení je expozice o jeho historii doplněná o zámecké pověsti. V části sklepení jsou i předměty z archeologického průzkumu. Toto téma zde ještě doplním po získání materiálů.

Několik záběrů:

foto
Původní hrad přestavěn v 19. stol. na zámek

foto
Znosimská brána
Od brány jsem detekoval pod cestou chodbu až k zámku


foto
Vlašim - Žižkovo náměstí
Sklepy tu mnohdy vybíhají z domů pod náměstí

fotofoto
Vstup pod Žižkovo náměstí jedním ze starších domů

foto
Prostory jsou vyklizeny

foto
Na konci místnosti jsou schůdky ještě níž...

foto
Sál tesaný ve skále, pohled vpravo

foto
Čelba - stěna poteklá syntry tvořící krápníkové náteky

foto
Pohled od čelby sklepem dolů a pod náměstí

foto
Protější čelba se zásobovací násypkou a studnou, novodoběji upraveno

foto
Detail zděné skluzavky (jsme pod současným chodníkem náměstí)

foto
Boční stěna sklepa

foto
Staré spínací zařízení se štítkem napětí 48V

foto
Boční prostor sklepa


foto
Portál staré chodby u Žižkova náměstí

foto
Posvítil jsem otvorem a ejhle... chodba!

foto
Zoom... a vzadu se chodba lomí a mění profil!


foto
V zámeckém parku se také najdou zajímavá místa...

foto
Čínský pavilon - původní větrák podzemních chodeb? :)

foto
Nebo větrala susedící, dnes neexistující věž?

foto
Jana se pokouší měřit virgulí kvality tohoto silného místa v lese nad řekou

foto
Starý hrad
Jednou ze dvou dochovaných staveb původního parku je pseudogotický romantický Starý hrad vystavěný na skále nad údolím řeky Blanice. Původně byl poněkud větší a podle tradice byl nazýván Kouzelný hrad, protože v jeho interiéru měl být umístěn nábytek, který se pomocí tajného mechanismu ukrýval před očima návštěvníků pod podlahu. Již v 19. století byl Starý hrad stavebně upraven, zmenšen a obnoven bez původního tajemně mizícícho zařízení.
ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)