2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Vlašim - zámecké podzemí


Text a foto: Kamil Pokorný, 2007


Od června 2007 je přístupné restaurované podzemí vlašimského zámku. V gotickém sklepení je instalována expozice o historii zdejšího podzemí, doplněna zámeckými pověstmi. V části sklepení jsou i předměty z archeologického průzkumu. Povšimnout si lze i pokračování, bohužel však zazděného...foto
Zámek Vlašim
Pod pravým křídlem se nachází zpřístupněné podzemí

Popis podzemí: Vstupní, valeně (tj. ploššeji) klenutá místnost je nejstarší zpřístupněnou částí. Souvisela zřejmě s výstavbou vrcholně gotického hradu za pánů z Jenštejna ve druhé polovině 14. století. Pod schody na severní straně je zachováno klenutí chodby do bývalého pivovaru.

Vstupní místnost pokračuje na jižní straně krátkou chodbou, upravovanou při klasicistní přestavbě zámku. Z chodby ústí po pravé straně úsek s komorovým rozšířením. Na něj navazuje delší chodba, spojující sklepení pod západním křídlem. Na svém konci je zazděna. Hradní sklepy občerstvovaly zřejmě i Zikmunda Lucemburského při pobytu ve Vlašimi v listopadu roku 1437.

Chodbová spojka ze vstupní místnosti ústí v přímém směru do členitého prostoru. Ten se větví třemi tesanými výchozy. Levý zakončuje tzv. studánka a odvodňovací štola. „Studánkou“ vyúsťuje bývalá, zřejmě úniková chodba. Směřovala k příkopu, v klenbě dosahuje výšky 2,5 m. Sklep „se studnicí“ pod nádvořím je připomínán roku 1665. Část sklepení sloužila jako ledovna. Vrchnostenský pivovar patřil za vlády Marie Terezie k nejvýkonnějším v Kouřimském kraji.


Podle pověstí je v zámku ohromný poklad. Usilovně jej hledali již páni z Talmberka, kteří dostali (lacino koupili) panství za svou loajalitu k císaři. Když panství po letech prodávali, byl poklad zmíněn v kupní smlouvě. Psalo se tam: “Kdyby se měl po krátkém či dlouhém čase nalézti na panství vlašimském ukrytý poklad, jakož se toho všelijaká znamení vyskytují, má třetí dílo toho pokladu panu prodavači nebo jeho dědicům připadnouti.”

Poklad byl však rozdělen ještě předtím, než ho kdo našel. K zámeckému hejtmanovi Kunešovi zavítal vlašimský měšťan Jiří Novák a tvrdil, že mu jeden slepý zedník prozradil, jak pomáhal panu Vostrovcovi zmíněný poklad zazdívat ve sklepení zámku. Sám císař Leopold rozhodl, že jeden díl pokladu připadne státu, druhý majitelce panství a třetí - podle kupní smlouvy – pánu Fridrichu z Talmberka.

Nezůstalo jen u plánů na rozdělení. Do Vlašimi se sjela komise, v níž byl i hrabě Kinský – prezident české královské komory, biskup královéhradecký, pán z Talmberka a řada dalších šlechticů. Na práci byli povoláni havíři z Kutné Hory. V kostele se sloužila slavnostní mše a po jejím skončení se komise za doprovodu sborového zpěvu vypravila do zámeckých sklepů. Po dva dny hledali. Odkrývali hlínu i bahno, vynášeli z podzemí vodu a bourali zdi. Skrýš pokladu se nakonec našla – toho času již ale prázdná. Byla zazděná narychlo a vápno v zazdění bylo ještě čerstvé. Avšak u nikoho ve městě se nic nenašlo – tehdy, ani nikdy později. Je tedy dost možné, že poklad je ve Vlašimi ukryt dodnes.


Historie zámeckého sklepení: Areál sklepení upravovali jednotliví držitelé. Podrobnější popis máme z roku 1665 za Jana Františka Kryštofa z Talmberka. Uváděny jsou „sklep pro chleby pekařské“, „sklep na vína a piva“, „sklep nebo ledovna“, „suché sklepy“ a další.

Panské pivo vařili ve Vlašimi snad již Jenštejnové. Z roku 1403 je doložena chmelnice a z roku 1549 známe sládka Václava z Načeradce. Barokní portál ve východní stěně místnosti otevírá slepou, částečně zděnou prostoru. Odkryta byla až při současné rekonstrukci.


foto
Pohled do vstupního sklepního sálu

foto
Sestupuje se tímto schodištěm, za nímž
si bystřejší návštěvník povšimne zazděného pokračování chodby

foto
Za vstupním sálem odbočuje chodba jihozápadně

foto
Jinak nasvíceno.. chodby sklepů se zde větví

foto
Podzemní sál s nižším stropem v jihovýchodní části
vzadu ze sálu vybíhají dvě štoly malého profilu
o současné délce cca 11 metrů

foto
Pohled na odvodňovací nasvícené štoly

foto
Další ze sklepních štol

foto
Pokračování k pivovaru a terénem níže je zazděno

foto
Pohled z boční prostory

foto
Průhled chodbou k velkému sálu severním směrem

foto
I pražský kamarád Karel Pokorný je nadšený a nasvícené podzemí se mu líbilo.


Průzkum podzemí ve Vlašimi začal provádět Speleoklub Kladno již v roce 2001. Prolézali štoly pod zámkem, ale i pod bývalým pivovarem. Více o tom na jejich webu: ZDE

Mail od našeho člena Jardy z Prahy aktuálně v 11/2007:

"Ahoj Kamile, ano, ve Vlašimi jsem byl před týdnem. Bylo to tam super. Plánek mám již nakreslený. Jsou tam krásné chodby. Jedna vede z takové malé studánky. Kdyby mi jeden člověk neřekl, jakým přesně způsobem se tam mám podívat, nenašel bych ji. Přijde mi jako opravdu ta námi hledaná "tajná". Až budeš v Práglu, tak se mi ozvi..." - foto a info sem doplním, budou - li nějaké.

Stránka o Vlašimském pokladu a podzemí: www


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)