2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Podzemí zříceniny Zásadky
u Mohelnice nad JizerouText a foto: Kamil Pokorný, únor 2007


Vrtkavé a proměnlivé počasí února 2007 nám nezabránilo, abychom se s Karlem a Emilem nerozjeli jeden zamračený víkend po Středočeském kraji a jeho zříceninách, mnohdy dosud ukrývajících překvapivé podzemní prostory. Jednou ze zastávek se stala zřícenina zámku Zásadka.Romantické zříceniny renesančního zámku Zásadka stojí na ostrohu nad soutokem Jizery a Mohelky u vsi Mohelnice nad Jizerou na Mladoboleslavsku ve Středočeském kraji. Ze zámku se dochovalo vysoké zdivo renesančního paláce, pozůstatky severního palácového objektu a obvodového zdiva. Zámecké zříceniny jsou volně přístupné. Zajímavé je, že server Hrady.cz uvádí „nepřístupno“.

Ve 14. století založili zřejmě páni ze Zásady tvrz, kterou v roce 1452 koupil král Jiří z Poděbrad. Během 2. poloviny 15. století byla tvrz výrazně přestavěna a rozšířena, takže se uvádí již jako hrad. Za Hrzánů z Harasova však hrad přestal sloužit ke stálému pobytu panstva, byl zřejmě opuštěn a již v roce 1520 se uvádí jako pustý. V roce 1560 nechal Zikmund Vančura z Řehnic přestavět zbytky hradu na renesanční zámek, který byl upravován počátkem 17. století za Václava Budovce z Budova. V roce 1695 koupili zámek Valdštejnové, kteří však o něj nejevili velký zájem. Zámecký objekt byl pouze účelově využíván a postupně pustl. Na počátku 19. století zámek vyhořel, poté byl ponechán svému osudu a rychle se změnil ve zříceninu.

Historického podzemí je tu požehnaně. Dva klenuté podzemní sály jsou celkem bez obtíží přístupny, jeden otvorem v klenbě v zemi, což tu někdo někdy vyhloubil, protože Karel si tento vstup před více lety nepamatuje. Druhý sál je přístupný z boční stěny nad příkrým svahem nad řekou. V čelbách obou sálů si lze povšimnout klenutého průchodu někam dál, nyní ovšem zasutého kamením. Tyto sály však původně tvořily teprve přízemí objektu a pravé sklepy se nacházely ještě pod těmito sály. Tuto myšlenku bych potvrdil i četnými reakcemi virgule na více místech.

Několik záběrů:

foto
Přístup na romantickou zříceninu jako v pohádce

foto
Sotva se přiblížíme, už vykukují klenby z trávníku :)

foto
Další klenby čekají za rohem.

foto
A další v severovýchodní části

foto
Je to jeden z přízemních sálů, klenba drží snad na heslo.

foto
Ale drží...

foto
Jsou tu odbočky a v čelbě si povšimněte klenutého průchodu

foto
Pohled ke vstupu klenbou

foto
Kája povídá o historii a Emil fotí následující záběr:

foto
Klenba drží po letošních tornádech asi zázrakem
je to ale smutný pohled, jak minulý i nynější režim
nechává tyto památky doslova spadnout!

foto
Obcházíme zatím ještě stojící stěny nad řekou

foto
Všímáme si otvoru a po letmé kontrole stavu klenby
se vrháme do díry do dalšího podzemního sálu

foto
Klenba je tu ještě širší než v sále předešlém

foto
Na konci je klenutý průchod, ale zavalený

foto
Pohled k současnému vstupu východní zdí

foto
Kořeny takto rostoucích stromů postupně roztrhají zdi
a ničí vzácné památky, jež se pak rozpadnou

foto
Zatímco pořizuji poslední fotodokumentaci,
Kája sbírá červená jablka,
dostali jsme chuť na večerní kompot:)Pokud jste navštívili zříceninu, hrad, tvrz s ještě přístupným podzemím, potěší nás taková informace.


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)