2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:
Želkovice u Loun - kostel s rotundou sv. Petra a Pavla

Náš letní badatelský výlet s našimi přáteli nás náhodně přivedl na energeticky zajímavé místo. Když jsme projížděli Mostecký kraj a vesnici Želkovice, nemohli jsme přehlédnout zajímavý objekt na návrší vesnice - kostelík s rotundou. Ihned jsme přibrzdili a odbočili mimo původní plán trasy výletu...Především nás přitahovala rotunda. Když jsme našli cestu k objektu, zjistili jsme, že objekt je obklopen hrobečky a pomníky místního jednoduššího, ale upraveného hřbitova. Objekt jsme postupně celý obcházeli, Kája zůstal čekat v autě, protože nějaký kostel nemůže hradologa naprosto uspokojit natož aby plýtval své síly v horkém letním počasí. My jsme však nelitovali, protože toto návrší vyzařovalo zvláštní posvátný pokoj a především objekt rotundy to vše ještě energeticky posiloval a umocňoval.Několik záběrů:

foto
Kostel s rotundou sv. Petra a Pavla v Želkovicích

foto
Rotunda s apsidou... V tomto místě pořízení záběru jsem vyciťoval chodbu

foto
Na této straně jsme poblíž rotundy vnímali intenzivnější energie


Více o stavbách typu rotunda:


Rotunda - energeticky zajímavý objekt...

Rotunda má kruhový půdorys s centrálním prostorem. Kamenné zdivo je samo o sobě energeticky významné, kámen tvoří ideální paměť ve smyslu energií a spojení s morfickým polem daného prostředí. Staré národy mnohdy využívaly kamene jako média k uchování mnoha informací, jejichž popis byl ukládán rituálně, mentálně, a při správném naladění jedinců (doprovázeném opět obřadem který byl podobný šamanskému přeladění úrovně mysli do alfa roviny nebo ještě nižší) bylo možno i za dlouhý čas z kamene jako média opět "načíst" velice obsáhlé informace, které dnes nelze srovnávat ani s knihou, ani se zvukovým filmem, spíše s morfickým zápisem:

Lidé podstupující regrese, se dnes většinou napojují na morfické pole některých předků a nebo i současníků a dokáží jej při dobrém vedení tak dokonale načíst a přijmout, že jsou doslova uvedeni do té konkrétní reality, kterou žil, nebo žije někdo jiný, se všemi detaily, zvuky, vůněmi a jinými podrobnostmi.

Kruhový tvar kamenné rotundy posiluje energie a intenzitu informačního pole každého kamene. Kruhový tvar je také znám a používán pro ochranu - jako oddělovač nebo hranice pro energie nebo různé entity a bytosti, ne nadarmo se rituálně maluje křídou, nebo nožem do písku při obřadech ochranný kruh. Kruh symbolizuje celek, pečetí energie a uzavírá systém uvnitř kruhu. V případě rotundy nebo věže to není plochá (2-D) záležitost (kruh namalovaný na zem), ale vnitřní prostor je jednoznačně oddělován od vnějšího světa i doslovnou fyzickou zdí, kolmou k Zemi, odrážející vnější vlivy. Vnitřní prostor tohoto tvaru válce pak působí jako dutinový rezonátor, v němž se akumulují energie vnitřního systému. Také tvoří anténu a kompaktní zářič, jehož rezonanci působící na okolí lze ladit obsahem vnitřku.

Kdo je citlivý - senzibilní, bude jasně a zřetelně vnímat zajímavé rozdíly vně a uvnitř rotundy. Tyto stavby lze zařadit mezi megalitické stavby s výrazným energetickým významem pro okolní krajinu.
Rotundu jako typ stavby pěkně shrnuje encyklopedie wikipedia:

"Rotunda (z lat. rotundus - kruhový) je typ stavby centrálního kruhového půdorysu. V původním významu slova šlo o jakýkoli centrální prostor. Dnes je však tímto termínem chápán specifický typ malého centrálního kostela budovaného zpravidla v raném středověku (typické jsou pro románský sloh), řídce i pro rondely pozdějších období (například barokní Rotunda v Květné zahradě v Kroměříži). Setkáváme se s ní hlavně v české, moravské, rakouské a částečně i slovenské, maďarské a polské architektuře předrománské a románské. Výzkumem těchto staveb se intenzivně zabývali historici umění Josef Cibulka, Vojtěch Birnbaum, Václav Richter, Anežka Merhautová a archeolog Karel Guth. Například Rotunda svatého Petra a Pavla na Budči je nejstarší dochovanou stavbou v Česku.

Rotundy mají kruhovitý půdorys, mají apsidu, což je podkovovitý přístavek, v němž je umístěn oltář. Výjimečně mohou mít i čtyři apsidy (čtyřapsidová, tedy tetrakonchální byla patrně i rotunda svatého Víta na Pražském hradě). V Mikulčicích byly dokonce nalezeny zbytky velkomoravské dvouapsidové rotundy (tzv. VI. mikulčický kostel), ovšem tato varianta je výjimečná.

Rotunda bývá zaklenuta kupolí. Vnitřní prostor zpravidla osvětlují malá, polokruhově ukončená, románská okénka a také válcový nástavec procházející střechou a opatřený (zpravidla) podvojnými románskými okénky, tzv. lucerna. Rotunda bývá opatřena románským vstupním portálem. Může k ní být též připojena věž."


 • wikipedia o rotundě
 • Seznam románských rotund v Česku
 • Seznam nerománských rotund v Česku

 • Pokud víte o zajímavých rotundách a jiných megalitických stavbách nebo energetických místech, můžeme se tam vypravit společně a třeba tam i přespat :-)
  Volejte mi hned: 608 400 550
  ZPĚT o stránku

  Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
  Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
  Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
  Badatelská společnost Agartha

  webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
  © 2002 - 2022

  Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)