2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Hrad Zvíkov - společná akce, říjen 2012


Text: Kamil a Karel Pokorní © 2012
Foto: Jesen.cz © 2012


Jelikož máme k dispozici výkonný georadar, východomoravská společnost JESEN.CZ nás pozvala a přivezla na společný průzkum na hrad Zvíkov. Proč právě na Zvíkov?foto
Míst k průzkumu je na Zvíkově požehnaně. Georadarem Nogin 250 odhalíme každou dutinu.


Dejme slovo odborníkovi na hradologii - našemu čestnému členu Karlu Pokornému:


Již August Sedláček, náš nejpřednější odborník a znalec všech hradních objektů a zřícenin, kdysi ke Zvíkovu zaznamenal:

"Ze sklepa vede úzká šíje dále do skály a to prý bude ona tajná chodba, kterouž páni nepozorovaně utéci mohli."

- taková zmínka je od A. Sedláčka vzácná, protože u jiných objektů se o žádné chodbě téměř nikde nezmiňuje a jeho jméno i slova mají u předních odborníků dodnes zásadní význam.

Protože o podzemí na Zvíkově odedávna koluje řada pověstí (jak jinak), bylo jenom v první polovině dvacátého století vyčištěno a prozkoumáno ne méně, než osmi nadšenci. Oproti romantickým zprávám těchto nadšenců přikláním se po návštěvě těchto prostor s profesorem Králem k názoru současné speleologie, že úmysl a pokus o budování chodby zde byl, ale kvůli tvrdosti podloží ztroskotal.

Zmíněné zkoumání podzemí Zvíkova tehdejší účastník podrobně popsal a vyjadřuje zklamání nad tím, že se nepodařilo najít "umně" skryté pokračování chodby a vyslovuje naději, že se objev pokračování chodby podaří někomu jinému. Tito pátrači se zřejmě nemohli smířit s tím, že dílo zkrátka nebylo dokončeno.

Tolik Karel Pokorný.


Případné pokračování do skály pracně lámané chodby ze Zvíkovského sklepení je dodnes výzvou pro každé větší nadšence. Skupinu Jesen.cz napadlo spojení dobrého s užitečným - pokusit se pomocí našeho georadaru ono pokračování, ale i jiné případné prostory a záležitosti vystopovat.

Více k průzkumu necháme vyjádřit ty, kteří nás pozvali - na jejich zprávu k uveřejnění zatím čekáme.


Fotografie pořídili pomocí objektivu "rybí oko" a jsou jejich vlastnictvím:

foto
Georadar potvrzuje, že je po čem pátrat.

foto
Displej zobrazuje anomálie a dutiny v podloží.

foto
A hurá do sklepů. Nevynecháme jediné místo.

foto
Historikem opěvovaný úsek bájné chodby.

foto
A skenujeme i všechny vedlejší sklepy...

foto
Je třeba rozlišit menší skalní pukliny od širších prostor.

foto
Nevynecháme ani nádvoří.

foto
Georadar odhaluje zajímavé skutečnosti.

Případné podrobnosti přidáme až po domluvě se skupinou JESEN.CZ, děkujeme za pozvání a za možnost využít georadar i na takovémto historickém objektu.


Pokud máte ověřený "tip" na podzemní chodbu, zajímavé prostory,
pomůžeme vám je najít pomocí georadaru Nogin 250.
Kontaktujte v té věci prosím přímo číslo 775 300 007.
Těšíme se na společné objevy!


Stránky našich kolegů: JESEN.CZ


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)