2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Stará chodba v Dolních Bojanovicích

V malebné vinařské vesnici blízko Hodonína je několik nadšenců do starých sklepů a podzemních chodeb a dlouhá léta se snaží vypátrat jakékoli indicie, které by je přivedly na stopu často zmiňovaným chodbám v místních zkazkách.

Tito nadšenci pátrají i v archivech , i na internetu, a tak objevili tyto stránky na Agartha.cz a kontaktovali mne a pozvali ke shlédnutí jejich objevené a vyčištěné staré tajné chodby z vinného sklepa.

Přijeli jsme na místo a byli zavedeni do velkého vinného sklípku, v jehož levé klenuté chodbě na konci bylo proraženo nápadně dozděné místo a objeven otvor do chodby kopané kdysi dávno v hlíně. Bylo třeba natáhnout osvětlení a vzduch při radikálním čištění zanesené chodby. Nyní je nádherně vyčištěna a z počátku, kde mírně mohly stěny ujíždět, staticky zajištěna a vyztužena.

Pozvání jsme přijali velmi rádi. Moc se nám chodba líbila a děkujeme za pozvání Josefu Pospíšilovi a Josefu Opavskému z Dolních Bojanovic.

Josef Pospíšil o chodbě napsal:

...původní zdvojený sklep je pravděpodobně už hodně starý, protože právě tady se sbíhají nejméně dvě podzemní chodby, z minulosti v Dolních Bojanovicích tradované. Podle pověstí měla jedna z nich směřovat pod humny selských stavení do kostela, druhá přes pole do Čejkovic. Z vyprávění pamětníka vím, že při stavbě sklepa v roce 1914 byly údajně výkopem na tom místě dvě chodby přerušeny. Dnešní stav je takový, že ze zadní levé větve sklepení vybíhá chodba a postupně se stáčí doprava a po deseti metrech končí u zdiva nověji vybudovaného sklepa. Jestli pokračuje i za ním, nikdo neověřil.

Druhá chodba vychází z přední části levé větve sklepů,. ostře se stáčí doleva pod vchodové schody, prokličkuje pod úrovní dna pravého ramene původních sklepů, pod nově postaveným velkým sklepem přejde z pravého předního rohu do levého zadního v hloubce cca 4 metry pode dnem. Nakonec se až pod bůdou dalekou zhruba 10 metrů hluboko, ostře otočí o 180 stupňů směrem k dědině a skončí opět pod velkým sklepem, v metrové hloubce pod jeho základy. Tady systém známý z dnešní doby pokračoval kdysi světničkou, jejíž strop se už někdy dávno propadl současně se zaplavením níže položených míst vodou a bahnem.

některou zimu v průběhu druhé světové války se našlo z řad tehdejších mladých lidí několik obětavců, kteří se pustili do čištění a zprůchodňování těchto prostor. Dostali se tehdy až do místa zmiňované světničky, kde je po úmorné dřině a zhoršujících se podmínkách chuť do práce a nadšení opustily.

Po znárodnění družstva, jemuž sklepy patřily, byla postupně vchodová šachta chodby zasypána smetím a různými odpady až do úplného zneprůchodnění. Já jsem se k této věci dostal až v roce 1998 a tehdy jsme se synovci Opavskými postupně vyčistili zasypaný začátek chodby, vybrali hlínu ze spadaných částí a tyto vyztužili ocelovými vzpěrami, jež jsou tam dodnes. Pronikli jsme samozřejmě také do koncové části, kde náš pokus o prokopání se do nějakých dalších volných prostor ztroskotal na nemožnosti určení správného směru pokračování chodby. Naplavená zemina je tu totiž natolik kompaktní s původním materiálem, že jejich rozhraní je při umělém osvětlení nerozlišitelné. Takže až dosud končí nejnižší podlaží sklepů na vzdálenostní značce 68 metrů a čeká na své další objevování. Do Čejkovic je odsud ještě daleko...

Josef Opavský

Záběry z chodby a na její vstup:

foto
Na konci klenuté chodby vinného sklepa byl objeven za zdí otvor, vstup do chodby, tehdy zaházený odpadem

foto
Nyní krásně vyčištěná chodba

foto
Místy zatáčí do oblouku a místy pokračuje rovně

foto
Opět si vyhraji se světlem aby vynikla struktura a hrubost povrchu stěn a klenby

foto
Vracím se zpět a přede mnou kdosi takto modře nasvítil přední úsek chodby čelovkou s "bílými" LED diodami. Netušil bych, že to vyjde při dlouhé expozici až tak modře, ale o to je to hezčí

foto
Vstupní vyztužená část, opět nasvěcována onou čelovkou

foto
Jsme nadšení: Já, Dana, Jožka, Luboš a Radek a vlevo vstup do chodbičky vedle mne.

foto
Schematická mapka, kterou naši přátelé přesně zaměřili a v měřítku zakreslili, zde uvedena se svolením, pro vaši představu


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)