2002 - 2018
Návštěvnost:
2008-2015: 560172

Nové počítadlo od 28.5.2016:
počítadlo.abz.cz


Naše sdružení:
Průzkumy a akce:
Publikace:
Kamilovy další weby:
Zajímavé weby:
Spřátelené weby:


Reklama:

Boleradice - zajímavé podzemí


Kamil Pokorný 01/2016 (také pro moravský měsíčník Newexpress)

Zimní období nabízí výhodu lepší viditelnosti svahů a míst, která jsou jindy skryta množstvím listí. Nadšenci mohou lépe pozorovat terénní nerovnosti, propady a jindy nenápadné otvory do země. Využili jsme to na jižní Moravě nedaleko Hustopeč – v Boleradicích.


Boleradice - průzkum podzemí
V takovém počasí je nejlíp samozřejmě v podzemí!

Městys Boleradice patří podle archeologických nálezů slovanského pohřebiště k nejstarším slovanským sídlištím na Brněnském Kloboucku. I v písemných pramenech patří k nejstarším osadám v okresu Břeclav. Na počátku 13. století byly Boleradice součástí majetku významného feudála a knížecího úředníka Lva z Klobouk. Po založení premonstrátského kláštera v Zábrdovicích roku 1210 zůstaly Boleradice jeho synu Lvu z Boleradic. Ten si nechal nad vsí vystavět hrad. Roku 1537 byla obec povýšena na městečko. Roku 1620 jej získali brněnští jezuité. Před třicetiletou válkou je uváděno 106 obyvatel, po válce jen třetina. Po ničivých nájezdech třicetileté války se na pustých gruntech usadili Židé.

Pestrá historie obce vedla nejednou k tomu, že lidé, zvyklí kopat ve zdejším slínovci, jílech až pískovcích vinné sklepy, také budovali podzemní úkryty chodbovitého tvaru. Této skutečnosti napovídá propad u místního hřbitova, který odhalil část strmě klesající chodby v místě svahu před dnešním vchodem do areálu hřbitova. Pokračování chodby jsme detekovali kolmým směrem. Další zajímavý případ se stal v nižší části Boleradic, pod svahem původního hradu. Jeden ze starousedlíků se baví tím, že si kope vlastní chodbu pod zmíněný svah. Velké překvapení nastalo, když se krumpáčem prorazil do nečekaného starého prostoru! Klenutý prostor s prorůstajícími kořínky potvrdil existenci starších podzemních prostor. Jsou však záhy zasypány až po klenbu. Vlivem prosakující vody a erozí mohlo dojít k mírnému pohybu svahu již před dlouhou dobou, možná staletími, a původní pokračování tak bylo ustřiženo.

Boleradice - průzkum podzemí

Boleradice - průzkum podzemí

Zajímavé překvapení nás čekalo také u dalšího starousedlíka, který má na konci vinného sklepa celkem nenápadný klenutý otvor do velmi nízké klesající chodby. Nebylo však nutné se do ní plazit, ani bychom si to bez řádného zajištění klenby netroufli. Silnější světlo baterky prozradilo zával. Na první pohled ale dává naději, že by snad šel odebrat a bylo by možné po vypažení klenby pokračovat chodbou dále.

Vraťme se ještě do historie. Uvádí se: „Starý pán Lev se modlil v hradní kapli, když mu oznámili, že boleradský pán proti němu povstal a lstí se dostal až za ohradu. Lev sebral něco peněz a tajnou chodbou, ústící až do Příhona, opustil hrad. V přestrojení se pak dostal až na Velehrad, kde žil jako poustevník.“ Ze starého hradu již zbyly jen příkopy, všechen materiál vesničané využili pro svá hospodářství, jak bylo u nás zvykem. Letecké snímky však prozrazují na ploše polní vegetace pravidelné anomálie, naznačující průběh hradní chodby, právě směrem k průrazu krompáčem do neznámých klenutých prostor.

Návštěvou a zájmem naší skupiny Agartha jsme vyvolali u místních veliké nadšení pro další objevování starých podzemních chodeb, ať již sloužily jenom pro uskladnění, ukrytí se, nebo pokračovaly ještě dál. Upozornili jsme také na naše nové stránky o starých chodbách – www.starechodby.cz.

Několik záběrů:


Boleradice - průzkum podzemí

Boleradice - průzkum podzemí

Boleradice - průzkum podzemí

Boleradice - průzkum podzemí

Boleradice - průzkum podzemí


Máte - li podezření na skryté prostory, staré chodby, kryty, kontaktujte nás prosím.
Můžete přímo na: info (a) agartha.cz


ZPĚT o stránku

Pokud víte o starém sklepu, krytu, paranormálních jevech, silových místech, >>> kontaktujte nás...
Pokud chcete změřit škodlivé geopatogenní a psychosomatické zóny, elektrosmog přesnými přístroji do 18 GHz, nebo termokamerou zjistit tepelné úniky z neznámých prostor, nabízím Vám osobní služby >>> www.elektrosmog-zony.cz
Pokud se více zajímáte o staré chodby, navštivte náš odbornější web: www.starechodby.cz
Badatelská společnost Agartha

webmaster, texty a foto: Kamil Pokorný
© 2002 - 2022

Již přes 20 let bádání, lezení, focení, psaní a programování pro vás :-)